Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Στοιχεία Υπουργείου Παιδείας για προσλήψεις αναπληρωτών έως 23.3.2024-Διορισμούς 2020 έως 2024

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Στοιχεία Υπουργείου Παιδείας για προσλήψεις αναπληρωτών έως 23.3.2024-Διορισμούς 2020 έως 2024-Τι ισχύει για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στις ΣΜΕΑΕ-Δυνατότητα διορισμού σε κενές οργανικές θέσεις στα ΚΕΔΑΣΥ.

Στοιχεία Υπουργείου Παιδείας

Σε παράθεση στοιχείων προέβη το ΥΠΑΙΘΑ κοινοποιώντας τα στη Βουλή, απαντώντας σε Κοινοβουλευτική Ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αναφορικά με τα παρακάτω θέματα:

  1. Προσλήψεις αναπληρωτών έως 20-3-2024
  2. Προσλήψεις αναπληρωτών στις ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας και ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας
  3. Τι ισχύει για τις προσλήψεις αναπληρωτών
  4. Τι ισχύει για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στις ΣΜΕΑΕ
  5. Μόνιμοι διορισμοί 2020-2024
  6. Μόνιμοι διορισμοί στην Κεντρική Μακεδονία και στη Δυτική Μακεδονία
  7. Μόνιμοι διορισμοί μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020-2024
  8. Δυνατότητα διορισμού σε κενές οργανικές θέσεις στα ΚΕΔΑΣΥ

Αναλυτικά τα στοιχεία που παρέθεσε το Υπ. Παιδείας

1. Προσλήψεις αναπληρωτών έως 20-3-2024

Για σχολικό έτος 2023-2024, έχουν πραγματοποιηθεί έως 20/3/2024 στη Γενική Εκπαίδευση και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση προσλήψεις 52.394 εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Πιο συγκεκριμένα έχουν πραγματοποιηθεί προσλήψεις 14.183 εκπαιδευτικών στη Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και 4.140 στην Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση αντίστοιχα.

Επίσης, προσελήφθησαν πανελλαδικά 9.129 μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ για τη στελέχωση των σχολείων ειδικής αγωγής και γενικής εκπαίδευσης καθώς και των δομών ειδικής αγωγής, εκ των οποίων 4.064 για το Πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης-Συνεκπαίδευσης.

2. Προσλήψεις αναπληρωτών στις ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας και ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Ειδικότερα, στις περιοχές των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, προσελήφθησαν συνολικά στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 2.064 αναπληρωτές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και 606 αναπληρωτές διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αντίστοιχα.

3. Τι ισχύει για τις προσλήψεις αναπληρωτών

Οι προσλήψεις των αναπληρωτών γίνονται με βάση τα αρμοδίως δηλωθέντα λειτουργικά κενά, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 4 «της υπ’ αριθμ. 104627/ΓΔ5/7.8.2020 (3344 Β΄) Υ.Α., με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)». Σύμφωνα με την παρ. 9 α του άρθρου 5 της ως άνω Y.A., η τοποθέτηση των προσληφθέντων αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες της περιοχής πρόσληψής τους γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης

4. Τι ισχύει για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στις ΣΜΕΑΕ

Για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στις ΣΜΕΑΕ, ισχύουν τα ακόλουθα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 3699/2008 (Α΄199):

«…Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από εισηγήσεις του οικείου ΚΕΔΔΥ, των οργάνων του άρθρου 49 του ν. 1566/1985 και του ΚΕΔΔΥ της έδρας της Περιφέρειας, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την αύξηση ή μείωση των οργανικών θέσεων, τη σύσταση και τον αριθμό των θέσεων του προσωπικού. Αν τα σχολεία ειδικής αγωγής λειτουργούν σε ιδρύματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων Υπουργείων, στην έκδοση των αποφάσεων συμπράττει και ο συναρμόδιος Υπουργός.».

Σημειώνεται ότι με βάση το άρθρο 11 του Ν.4823/2021 τα ΚΕΣΥ (που προήλθαν από τα ΚΕΔΔΥ, με βάση το άρθρο 51 του ν. 4547/2018) μετονομάστηκαν σε ΚΕΔΑΣΥ.

5. Μόνιμοι διορισμοί 2020-2024

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια διενεργήθηκαν διορισμοί σχεδόν 28.700 εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στη Γενική Εκπαίδευση και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Ειδικότερα, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση πραγματοποιήθηκαν διορισμοί 4.739 εκπαιδευτικών.

6. Μόνιμοι διορισμοί στην Κεντρική Μακεδονία και στη Δυτική Μακεδονία

Συγκεκριμένα, στην περιοχές των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, στην Ειδική Αγωγή, έχουν διοριστεί συνολικά 229 εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και 336 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

7. Μόνιμοι διορισμοί μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020-2024

Τα τελευταία τέσσερα έτη ο αριθμός των μονίμων μελών ΕΕΠΕΒΠ στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση έχει αυξηθεί από 708 (Μάρτιος 2020) σε 2.232 (Μάρτιος 2024), ποσοστό αύξησης 215%.

8. Δυνατότητα διορισμού σε κενές οργανικές θέσεις στα ΚΕΔΑΣΥ

Σχετικά με τη δυνατότητα διορισμού σε κενές οργανικές θέσεις στα ΚΕΔΑΣΥ σημειώνεται ότι με το άρθρο 165 του ν. 5094/2024 (Α΄ 39) «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου– Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων» τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 15 του ν.4823/2021 και ως εκ τούτου οι διορισμοί θα είναι εφικτοί απευθείας στα ΚΕΔΑΣΥ και μάλιστα σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 215 του ίδιου νόμου, από 1/9/2024.

Δείτε επίσης

Ολες οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ–ΕΒΠ έως τώρα

Πίνακας διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020-24: 215% αυξήθηκαν οι μόνιμοι τα τελευταία τέσσερα έτη 

Διορισμοί στα ΚΕΔΑΣΥ και υπηρεσιακές μεταβολές: Αρθρο 165 του νόμου 5094/2024 

Πως υπολογίζονται τα κενά και πλεονάσματα εκπ/κών-Τι ισχύει για τον αριθμό μαθητών ανά Τμήμα 

Πριν φύγετε

Πιερρακάκης-εκπαίδευση: Αλλαγές που έρχονται-Ανοικτό σχολείο-καταπολέμηση σχολ. εκφοβισμού-ψηφιακά εργαλεία

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση