Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συμπερίληψη ΕΝΕΕΓΥΛ στην Επιμόρφωση Μαθητείας: Εγγραφο Δ. Παπαευθυμίου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συμπερίληψη ΕΝΕΕΓΥΛ στην Επιμόρφωση Μαθητείας: Εγγραφο Δ. Παπαευθυμίου αναφορικά με τον αποκλεισμό τους από το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του ΙΕΠ.

Συμπερίληψη ΕΝΕΕΓΥΛ

Επιστολή απέστειλε ο τέως Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων  Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Εδικής Αγωγής (ΠΟΣΕΕΠΕΑ) Δημήτρης Παπαευθυμίου στο Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, αναφορικά με την μη συμπερίληψη των ΕΝΕΕΓΥΛ στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης σε θέματα Μαθητείας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Ο τ. Πρόεδρος της ΠΟΣΕΕΠΕΑ επισημαίνει στο έγγραφό του πως:

  • Η στάση αυτή ΥΠΑΙΘ και ΙΕΠ δείχνει την απαξίωση των ΕΝΕΕΓΥ-Λ και του επαγγελματικού έργου που καλούνται να επιτελέσουν.
  • Τα ΕΝΕΕΓΥΛ προετοιμάζουν μέσα από την επαγγελματική εκπαίδευση τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες , στην ισότιμη ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
  • Η στάση αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι ο τύπος αυτός των σχολείων από την ίδρυσή τους δεν είχαν καμία υποστήριξη, δείχνει το πραγματικό ενδιαφέρον της πολιτείας.

Καλεί την ΠΟΣΕΕΠΕΑ  να αναλάβει πρωτοβουλίες

Εν κατακλείδι ο Δημήτρης Παπαευθυμίου καλεί το Δ.Σ της ΠΟΣΕΕΠΕΑ να αναλάβει πρωτοβουλίες προκειμένου να αλλάξει η στάση των στελεχών του ΥΠΑΙΘ απέναντι στα ΕΝΕΕΓΥ-Λ, θέτοντας τον ίδιο στη διάθεση της Ομοσπονδίας.

Δείτε το έγγραφο

Αθήνα 27/08/19

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
Πρώην Πρόεδρος ΠΟΣΕΕΠΕΑ
Δ/ντής του ΕΝΕΕΓΥ-Λ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣ

Το Δ.Σ της ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Αξιότιμα μέλη του Δ.Σ

Για μία ακόμη φορά διαπιστώνεται η αδιάφορη έως αρνητική στάση του Υπουργείου Παιδείας και του ΙΕΠ απέναντι στο προσωπικό των ΕΝΕΕΓΥ-Λ , αφού δεν το συμπεριλαμβάνει στο πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα Μαθητείας.

Συγκεκριμένα το ΙΕΠ μέσα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και την πράξη « Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / Εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας», εξέδωσε πρόσκληση για επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ-ΔΙΕΚ σε θέματα μαθητείας, αγνοώντας το γεγονός ότι η μαθητεία έχει προβλεφθεί και για τους απόφοιτους των ΕΝΕΕΓΥ-Λ.

Η στάση αυτή ΥΠΑΙΘ και ΙΕΠ δείχνει την απαξίωση των ΕΝΕΕΓΥ-Λ και του επαγγελματικού έργου που καλούνται να επιτελέσουν, προετοιμάζοντας μέσα από την επαγγελματική εκπαίδευση τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες , στην ισότιμη ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Η στάση αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι ο τύπος αυτός των σχολείων από την ίδρυσή τους δεν είχαν καμία υποστήριξη, τόσο σε επίπεδο προγραμμάτων σπουδών, όσο και σε επίπεδο εξοπλισμού των εργαστηρίων, δείχνει το πραγματικό ενδιαφέρον της πολιτείας για την ουσιαστική εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Προκειμένου να αλλάξει η επικρατούσα στάση των στελεχών του ΥΠΑΙΘ απέναντι στα ΕΝΕΕΓΥ-Λ και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες υποστήριξή τους, παρακαλώ το Δ.Σ της ΠΟΣΕΕΠΕΑ να αναλάβει τις σχετικές πρωτοβουλίες και ενέργειες.

Από την πλευρά μου είμαι στη διάθεση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για κάθε συνεργασία.

Με εκτίμηση

Δημήτρης Παπαευθυμίου

Δείτε επίσης

Επιμόρφωση στη μαθητεία: Αναλυτική Πρόσκληση ΙΕΠ

Συνεδρίαση για Αποσπάσεις και ενστάσεις Μεταθέσεων: ΚΥΣΕΕΠ 29/08/2019

Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ: Πολλά τα ανοιχτά θέματα στη διαδικασία προσλήψεων

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση