Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συμπεριληπτική Εκπαίδευση: Ομάδα Εργασίας στο Υπουργείο Παιδείας για το έργο “Promoting inclusive education..”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συμπεριληπτική Εκπαίδευση: Ομάδα Εργασίας στο Υπουργείο Παιδείας για το έργο «Promoting inclusive education: addressing challenges in legislation, educational policy and practice».

Συμπεριληπτική Εκπαίδευση: Ομάδα Εργασίας στο Υπουργείο Παιδείας για το έργο “Promoting inclusive education..”

Με Απόφασή του ο Υπουργός Παιδείας Ερευνας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνος Γαβρόγλου συστήνει οκταμελή Ομάδα Εργασίας στο ΥΠΠΕΘ για το έργο: «Promoting inclusive education: addressing challenges in legislation, educational policy and practice».

Η Απόφαση έχει ως Θέμα: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για το έργο «Promoting inclusive education: addressing challenges in legislation, educational policy and practice»

Αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας ο Υπουργός Παιδείας ορίζει:

  1. Τη στενή συνεργασία με τους Εμπειρογνώμονες / Ανάδοχο του έργου για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή κατευθύνσεων και τη συνολική υποστήριξη της πορείας του έργου.
  2. Τη συμμετοχή των μελών της Ομάδας Έργου σε κοινές συναντήσεις εργασίας με τους Εμπειρογνώμονες / Ανάδοχο του έργου κατά τη διάρκεια της φάσης υλοποίησης του έργου.

Στα “έχοντας υπόψη” της Υπουργικής Απόφασης ο Υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου επικαλείται μεταξύ άλλων:

Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1671 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (SRSP Regulation) της 23 Οκτωβρίου 2018 για τη θέσπιση του προγράμματος στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2018 έως 2020.

Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οποία εντάσσεται η χρηματοδότηση της τεχνικής βοήθειας για το Υπουργείο Παιδείας (Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας 2019 του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, C(2019)1542 27/02/2019).

Το υπ’ αριθμ. SRSS/S2019/051 Σύμφωνο Επιχορήγησης της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιλογή αναδόχου του έργου «European Agency for Special Needs and Inclusive Education».

Συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας

Ως Συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας ορίσθηκε η κ. Αθηνά Άννα Χριστοπούλου, Προϊσταμένη Τμήματος Γ΄ της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και ως αναπληρώτρια Συντονίστρια ορίσθηκε η κ. Αθηνά Χατζηγεωργίου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Γενική Γραμματεία του ΥΠΠΕΘ και υπάλληλος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Από τα οκτώ (8) μέλη της Ομάδας Εργασίας, τα έξι (6) είναι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), ένα (1) της Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ένα (1) της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε τα μέλη της Ομάδας Εργασίας αναλυτικά

α/α ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1 ΥΠΠΕΘ Αθηνά Χριστοπούλου, Προϊσταμένη

Τμήματος Γ΄ της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

2 ΥΠΠΕΘ Αθηνά Χατζηγεωργίου, υπάλληλος της

Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

3 ΥΠΠΕΘ Μαρία Τρανού, υπάλληλος της Διεύθυνσης

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

4 ΥΠΠΕΘ Γεωργία Κίτσιου, υπάλληλος της Διεύθυνσης

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

5 ΥΠΠΕΘ Ειρήνη Παπαστυλοπούλου, υπάλληλος της

Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

6 ΥΠΠΕΘ Πάτροκλος Σιαμέτης, υπάλληλος της

Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

7 ΥΠΠΕΘ Χρήστος Μαραγκός, υπάλληλος της Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης

8 ΥΠΠΕΘ Χρυσάνθη Παπαδοπούλου, υπάλληλος της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Δείτε την Απόφαση του Υπουργού Παιδείας

Δείτε ακόμη:

Επόπτες – Ψυχολόγοι: Καθορισμός αποζημίωσης μελών Ομάδας Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ)

Ιδρυση Ειδικών Σχολείων: 8 νέες ΣΜΕΑΕ ιδρύθηκαν με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ)

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση