Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συμπληρωματικές οδηγίες μαθημάτων Γυμνασίων και Λυκείων ΕΑΕ-ΕΝΕΕΓΥΛ | Εγγραφο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συμπληρωματικές οδηγίες μαθημάτων Γυμνασίων και Λυκείων ΕΑΕ – ΕΝΕΕΓΥΛ: Εγκύκλιος της Γ.Γ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Αναστασίας Γκίκα.

Συμπληρωματικές οδηγίες μαθημάτων

Εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 69631/Δ3/05.06.2020 απέστειλε η Γ. Γ. του ΥΠΑΙΘ κα Αναστασία Γκίκα στα Γυμνάσια Ε.Α.Ε., Λύκεια Ε.Α.Ε., ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ (μέσω των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης).

Η Εγκύκλιος περιέχει συμπληρωματικές Οδηγίες, Προτάσεις βασικών ενοτήτων/βασικών θεμάτων ανά τάξη μαθημάτων στα Γυμνάσια Ε.Α.Ε., Λύκεια Ε.Α.Ε. και Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.).

Δείτε την Εγκύκλιο
ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές Οδηγίες, Προτάσεις βασικών ενοτήτων/βασικών θεμάτων ανά τάξη μαθημάτων στα Γυμνάσια Ε.Α.Ε., Λύκεια Ε.Α.Ε. και Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.)

ΣΧΕΤ: α) η με αριθμ. πρωτ.: 60912/Δ2/22-05-2020 εγκύκλιος της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.

β) η με αριθμ. πρωτ.: Φ3/62221/Δ4/25-05-2020 εγκύκλιος της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με θέμα: «Προτάσεις βασικών ενοτήτων/βασικών θεμάτων ανά τάξη μαθημάτων Γενικής Παιδείας των ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2019-2020»

Σας γνωρίζουμε ότι οι ως άνω σχετικές εγκύκλιοι α) και β) οι οποίες έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 21/30-04-2020 Δ.Σ. Ι.Ε.Π.), με θέμα:

«Συμπληρωματικές Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Δημοτικών, ημερήσιων και εσπερινών Γυμνασίων και των Α΄ και Β΄ τάξεων όλων των τύπων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της σχολικής χρονιάς 2019-2020

ΙΙ. Προτάσεις βασικών ενοτήτων ανά τάξη, για μαθήματα αρμοδιότητας της Μονάδας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Μαθηματικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και φιλολογίας, για αξιοποίηση σε πιθανή περιορισμένης διάρκειας διδασκαλία πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς 2019-2020»,

ισχύουν:

α) για τη διδασκαλία των Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Νεοελληνικής Γλώσσας και Ιστορίας για το Γυμνάσιο Ε.Α.Ε, τις Α΄ και Β΄ τάξεις του  Λυκείου Ε.Α.Ε.  και  το Γυμνάσιο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. κατά  το σχολικό έτος 2019-2020, όπως προβλέπονται στο σχετικό α) και τα τρία παραρτήματα αυτού και

β) για τα ακόλουθα μαθήματα Γενικής Παιδείας του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.:

  • Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Βιολογία
  • Νέα Ελληνικά Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. και
  • Ιστορία Α΄ τάξης του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ..

Επιπλέον επισημαίνουμε ότι οι Διευθυντές/ντριες Γυμνασίων Ε.Α.Ε., Λυκείων Ε.Α.Ε. και Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.), θα πρέπει να διατηρήσουν τα βιβλία ύλης, ώστε να αποτελέσουν αφετηρία για τη διδασκαλία την επόμενη σχολική χρονιά (2020-2021) και να αξιοποιηθούν, όπου κριθεί απαραίτητο με πρόσφορο τρόπο για την υποστήριξη της διδασκαλίας με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών και τις Οδηγίες διδασκαλίας κάθε μαθήματος.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε, ΔΕ & Ε.Ε.

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Δείτε επίσης

Προαγωγή-απόλυση μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων ΕΑΕ, Γυμνασίων και Λυκείων ΕΝΕΕΓΥΛ | Εγγραφο
Ρυθμίσεις βαθμολογίας τριμήνων Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-20
Εγκύκλιος παράλληλης στήριξης 2020: Συνεκπαίδευση-ΕΒΠ-Σχολικός Νοσηλευτής (ΠΕ25)

Πριν φύγετε

Συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας | LIVE
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση