Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Σύγκλητος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: Επικαιροποίηση απόφασης για τη μετέπειτα λειτουργία του Πανεπιστημίου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Σύγκλητος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: Περιλαμβάνονται αποφάσεις για την ομαλή λειτουργία του Ιδρύματος κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου και κατά το νέο ακαδημαϊκό έτος.

Σύγκλητος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην αρ. 1092/25-8-2020 συνεδρία της, επικαιροποίησε την απόφαση προηγούμενης συνεδρίας με αρ. 1090/20-07-2020, αφού έλαβε εκ νέου υπόψη:

α) τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα στη χώρα με την πανδημία COVID-19,

β) τα μέτρα, τις οδηγίες και τους περιορισμούς που ισχύουν, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Πολιτείας και ειδικότερα των Υπουργείων Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υγείας,

γ) την εμπειρία από τη μέχρι σήμερα λειτουργία του Ιδρύματος μεσούσης της πανδημίας, και

δ) την επικαιροποιημένη εισήγηση της Επιτροπής Θεμάτων Υγείας και την εκτενή συζήτηση που προηγήθηκε στην εν λόγω συνεδρία, παρουσία μελών της επιτροπής, έχοντας ως γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια των φοιτητών και του προσωπικού,

αποφασίζει ομόφωνα

να προβεί στις παρακάτω ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Πανεπιστημίου, τόσο κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου όσο και κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2020-21:

1. Να συντονίσει τις υπηρεσίες του Ιδρύματος, ώστε να ολοκληρωθούν έγκαιρα όλες οι διαδικασίες για την προμήθεια υλικών προστασίας (μάσκες, αντισηπτικά και γάντια) και τη διενέργεια απολυμάνσεων σε όλους τους χώρους εκπαίδευσης και λειτουργίας.

2. Προτρέπει τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ), του διοικητικού προσωπικού και τους φοιτητές να τηρούν με αυστηρότητα όλα τα ισχύοντα μέτρα προστασίας και περιορισμού εξάπλωσης του κορωναϊού.

Για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου

3. Αποφασίζει την καθιέρωση μεικτού συστήματος εξετάσεων για την περίοδο του Σεπτεμβρίου (με φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως) και καλεί τις Συνελεύσεις των Τμημάτων να επιλέξουν τον τρόπο εξέτασης που θα ακολουθήσουν για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, τη δε απόφασή τους μαζί με το πρόγραμμα εξετάσεων να τη γνωστοποιήσουν έγκαιρα στους ενδιαφερόμενους φοιτητές και διδάσκοντες.

Παράλληλα, τα Τμήματα και οι διδάσκοντες που θα επιλέξουν τη διενέργεια του συνόλου ή μέρους των εξετάσεων με φυσική παρουσία θα πρέπει να έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα για τη άμεση μετάβαση σε εξ αποστάσεως, αν χρειασθεί.

Επισημαίνεται, ότι εφόσον επιλεγεί η φυσική παρουσία, επιβάλλεται η αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας και των κανόνων συμπεριφοράς σε κλειστούς χώρους, ιδίως δε:

  • Η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια και κλινικές).
  • Ο τακτικός και σχολαστικός καθαρισμός του χώρου, με χρήση ενδεδειγμένων απολυμαντικών, πριν την είσοδο νέας ομάδας φοιτητών.
  • Ο περιορισμός του αριθμού των ατόμων στις αίθουσες διδασκαλίας και τα αμφιθέατρα, ώστε να μην υπερβαίνει το 50% της χωρητικότητάς τους.
  • Ο ορισμός από κάθε Τμήμα επιτροπής διαχείρισης ύποπτων κρουσμάτων και ο καθορισμός ειδικού χώρου προσωρινής απομόνωσής τους, μέχρι τη διακομιδή σε Νοσοκομείο.
  • Η υποβολή από την Επιτροπή Θεμάτων Υγείας σχετικών αναλυτικών οδηγιών που θα γνωστοποιηθούν σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα.
Για την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους

4. Καλεί τα Τμήματα του Ιδρύματος να ολοκληρώσουν άμεσα στις απαραίτητες προετοιμασίες για την έναρξη της λειτουργίας τους κατά το νέο ακαδημαϊκό έτος, με την προοπτική της επανόδου στην κανονικότητα, με φυσική παρουσία διδασκόντων και φοιτητών.

Ταυτόχρονα, ζητάει να προσδιορισθούν έγκαιρα οι ευπαθείς ομάδες διδασκόντων και φοιτητών, ώστε εναλλακτικά να εφαρμοσθούν διαδικασίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Τι θα γίνει αν βρεθεί ύποπτο κρούσμα

5. Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση που θα εντοπιστεί ύποπτο κρούσμα θετικό στον κορωναϊό, επιβάλλεται άμεσα η μετάβαση στην εξ αποστάσεως διαδικασία εξετάσεων και διδασκαλίας στο Τμήμα και η απομόνωση σε υποχρεωτική καραντίνα 2 εβδομάδων για όλους τους εμπλεκόμενους στο συγκεκριμένο μάθημα, εργαστήριο ή κλινική.

Για τις φοιτητικές εστίες και τα κυλικεία

6. Επιτρέπεται η επαναλειτουργία των φοιτητικών εστιών και των κυλικείων, σύμφωνα με τα ισχύοντα και με αυστηρή τήρηση των κανόνων περιορισμού της πανδημίας, ιδίως δε αποφυγής των συναθροίσεων.

Έκκληση για οικονομική ενίσχυση

7. Κάνει έκκληση στην Πολιτεία και ιδιαίτερα στο ΥΠΑΙΘ για οικονομική ενίσχυση του Ιδρύματος για την κάλυψη των αυξημένων, έκτακτων αναγκών σε υλικά προστασίας και απολυμάνσεις, καθώς και σε προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας.

8. Να μεριμνήσει για την ενίσχυση του επιστημονικού προσωπικού και του διαθέσιμου εργαστηριακού εξοπλισμού του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας, ώστε οι έλεγχοι να εντατικοποιηθούν για το προσωπικό και τους φοιτητές της Πανεπιστημιούπολης και ιδιαίτερα για τους διαμένοντες στις φοιτητικές εστίες.

Διασφάλιση της ασφαλούς μετακίνησης των φοιτητών

9. Να συνεργαστεί άμεσα με το Αστικό ΚΤΕΛ των πόλεων που εδρεύει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ώστε να τηρηθούν οι κανόνες ασφαλούς μετακίνησης των φοιτητών προς τις Πανεπιστημιουπόλεις Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας με περισσότερα δρομολόγια.

10. Να μεριμνήσει για την ολοκλήρωση προγράμματος ασφαλούς υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

11. Τέλος, το Πρυτανικό Συμβούλιο παρακολουθεί συστηματικά και προβαίνει σε εκτίμηση της κατάστασης σε εβδομαδιαία βάση και εκτάκτως, όταν χρειασθεί.

Βρείτε εδώ την εν λόγω ανακοίνωση.

Δείτε επίσης

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: Θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών κατόπιν εξετάσεων

Προκήρυξη 8 θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Θέση μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Βάσεις Πανελλαδικών 2020: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα-Μήνυμα Υπουργού Ν. Κεραμέως

Ανακοίνωση ΑΠΘ για την έναρξη υποβολής αιτήσεων εισδοχής στις Φοιτητικές Εστίες για το 2020-21

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση