Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συγκρότηση ομάδας σχεδιασμού λογισμικού στο ΥΠΑΙΘ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συγκρότηση ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού στο ΥΠΑΙΘ με Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως.

Συγκρότηση ομάδας

Συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συντήρηση εφαρμογών λογισμικού της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Συγκροτήθηκε με Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ν. Κεραμέως Ομάδα σχεδιασμού, ανάπτυξης και συντήρησης εφαρμογών λογισμικού της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών.

Σύμφωνα με την Απόφαση

Η Ομάδα αποτελείται από μέλη – υπαλλήλους οι οποίοι/ες υπηρετούν σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

 Αντικείμενα της Ομάδας

 

  • Δημιουργία διαδικτυακών εφαρμογών
  • Δημιουργία και διασύνδεση υπηρεσιών διαλειτουργικότητας
  • Τεστ αντοχής και αξιοπιστίας εφαρμογών
  • Παρακολούθηση, έλεγχος καλής λειτουργίας των υπηρεσιών
  • Δημιουργία και συντήρηση δοκιμαστικού περιβάλλοντος των εφαρμογών
  • Ενημέρωση του αποθετηρίου με τον κώδικα των εφαρμογών και τήρηση των διαφορετικών εκδόσεων τους
  • Ασφαλή αντίγραφα και επανάκτηση εφαρμογών
  • Αποσφαλμάτωση, παρακολούθηση και έλεγχος εφαρμογών σε δοκιμαστικό περιβάλλον
  • Συγγραφή εκτενούς τεκμηρίωσης για όλες τις υπηρεσίες
  • Συμμετοχή σε συναντήσεις στην Ελλάδα
Τρόπος λειτουργίας

Η Ομάδα θα λειτουργεί υπό τις οδηγίες και το συντονισμό της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ., για την υλοποίηση και συντήρηση εφαρμογών λογισμικού.

Για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των έργων θα χρησιμοποιείται ευέλικτη μεθοδολογία που θα δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα να προσαρμόζει κατάλληλα τη διαδικασία ανάπτυξης με τη συμμετοχή των υπεύθυνων προγραμματιστών και των βασικών χρηστών των εφαρμογών, σε συνδυασμό με τη χρήση συστήματος διαχείρισης εργασιών και συνεργατικών εργαλείων.

Ολοι οι συνεργάτες καθημερινά ενημερώνουν την εφαρμογή διαχείρισης έργων στο

https://ostmgmt.minedu.gov.gr.

Ως αποθετήριο του κώδικα για την συνεργασία των υπαλλήλων του Υπουργείου και των μελών ορίζεται το https://git.minedu.gov.gr.

 Ορισμός Συντονιστή και τα Μέλη της Ομάδας

 Τα μέλη της ομάδας κατανέμονται στο Τμήμα Β΄ Διαλειτουργικότητας, Ψηφιακής σύγκλισης και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. ως εξής:

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου, ως μέλος.

ΔΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, ως μέλος.

ΚΟΜΨΑΡΑ  ΣΟΦΙΑ,    αποσπασμένη εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, ως μέλος.

ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ,        αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, ως μέλος.

ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ    ΜΑΡΙΑ,     αποσπασμένη     εκπαιδευτικός     στην     Περιφερειακή    Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, ως μέλος.

ΣΙΩΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ως μέλος.

Συντονίστρια της ομάδας

Συντονίστρια της ομάδας ορίζεται η Χαραμούσου Σoφία, Προϊσταμένη του Τμήματος Β΄ Διαλειτουργικότητας, Ψηφιακής σύγκλισης και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Στα μέλη της Ομάδας δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση και θα λειτουργεί εντός ωραρίου ή εκτός ωραρίου λειτουργίας, εφόσον καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση ή άλλου είδους πρόσθετη αμοιβή, αν προβλέπεται με κάποια απόφαση.

Η διάρκεια της ομάδας ορίζεται μέχρι τη λήξη του έργου της.

Με την έναρξη της παρούσης, καταργείται η υπ΄ αριθμ. 182992/Α3/30-10-2018 (ΑΔΑ: 78Ο24653ΠΣ-Ε73) απόφαση Συγκρότησης και Ορισμού μελών Ομάδας για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συντήρηση εφαρμογών ανοιχτού λογισμικού του Υ.ΠΑΙ.Θ.

______________

Δείτε επίσης

Συνέδριο για χρήση ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία: 18-20 Οκτωβρίου, Αθήνα

7o Επιστημονικό Συνέδριο Ειδικοτήτων: 17 & 18 Ιανουαρίου 2020 – ΑΘΗΝΑ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Μεταπτυχιακές σπουδές στη Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Μεταπτυχιακές σπουδές στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος

Προγράμματα και Εργαστήρια Τραυλισμού από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

______________

Πριν φύγετε

Διατάξεις Υπουργείου Παιδείας: Κατατέθηκαν στη Βουλή για ψήφιση | 7 άρθρα

Στρατηγικοί στόχοι του Κυβερνητικού Προγράμματος για την Παιδεία: Ομιλία Κεραμέως στο ΙΟΒΕ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση