Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συγκρότηση Επιτροπής για συνεντεύξεις επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συγκρότηση Επιτροπής για συνεντεύξεις επιλογής στελεχών εκπαίδευσης-Διενέργεια και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων στο πλαίσιο σύναψης συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης.

Με την υπ. αριθμ. Πρωτ.: 168244 /Β4/22-12-2021 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ν. Κεραμέως συγκροτείται Επιτροπή ειδικού σκοπού για τη διενέργεια και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων στο πλαίσιο σύναψης συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης για τη διαδικασία επιλογής των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των λοιπών στελεχών εκπαίδευσης, για το έτος 2022.

Αναλυτικά η Απόφαση με τα ονόματα της Επιτροπής

ΘΕΜΑ: “Συγκρότηση Επιτροπής ειδικού σκοπού για τη διενέργεια και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων στο πλαίσιο σύναψης συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης για τη διαδικασία επιλογής των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των λοιπών στελεχών εκπαίδευσης, για το έτος 2022”.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τον ορισμό άμισθης Επιτροπής ειδικού σκοπού για τη διενέργεια και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης για τη διαδικασία επιλογής των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των λοιπών στελεχών εκπαίδευσης, για το έτος 2022.

Α/Α Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη (κατ’ αντιστοιχία)
1 Καπουτσής Ιωάννης ,ως Πρόεδρος Μαραγκού     Ολυμπία      ως      Αναπληρώτρια

Πρόεδρος

2 Ευστρατίου    Δημήτριος,    ως     Τακτικό

Μέλος.

Γυφτάκη Ειρήνη, ως Αναπληρωματικό Μέλος
3 Κονδύλης     Δημήτριος,     ως      Τακτικό

Μέλος.

Γιαννούλης Παναγιώτη ,ως Αναπληρωματικό

Μέλος

Ξενούλη Μαρία ως Γραμματέας. Καψιώτη                  Χαράλαμπος,                 ως Αναπληρωματικός Γραμματέας.
Η ως άνω Επιτροπή είναι μη αμειβόμενη,

λειτουργούσα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και υποβάλλει τα πρακτικά της στη Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού.

Η θητεία των ανωτέρω επιτροπών

παρατείνεται και κατά το επιπλέον χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί σε περιπτώσεις ματαίωσης ή επανάληψης της οικείας διαδικασίας.

Σε περίπτωση που

προκύψει διαδικασία σύναψης σύμβασης ποσού άνω των #150.000,00€# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, τα μέλη της Επιτροπής θα είναι υπόχρεα σε κατάθεση δήλωσης «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» και θα ενημερωθούν αρμοδίως προκειμένου να καταθέσουν αρχική δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3213/03 (309 Α΄).

Δείτε επίσης

Συμβούλια επιλογής Διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης: Συγκροτήθηκαν με Αποφάσεις της Ν. Κεραμέως
ΦΕΚ: Επιλογές Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας-Η διαδικασία-Εντος 15 ημερών η Προκήρυξη
 Αδειες μόνιμων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ και ΕΒΠ: Αναλυτικός οδηγός Υπ. Παιδείας-Ποιες δικαιούνται-Νομοθετικό πλαίσιο
 Συνδικαλιστικές οργανώσεις-Μητρώο ΓΕΜΗΣΟΕ: Προσφυγές στο ΣτΕ για ακύρωση της Υπουργικής Απόφασης ως αντισυνταγματική
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση