Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συγκρότηση επιτροπής κινητικότητας: Aξιολόγηση αιτήσεων υποψηφίων για μετάταξη ή απόσπαση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συγκρότηση επιτροπής κινητικότητας: Aξιολόγηση αιτήσεων υποψηφίων για μετάταξη ή απόσπαση στο πλαίσιο των Κύκλων Κινητικότητας 2020 και 2021 – Η Απόφαση.

Συγκρότηση επιτροπής κινητικότητας

Συγκροτήθηκε και ορίστηκαν τα μέλη του τριμελούς οργάνου αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για μετάταξη ή απόσπαση στο πλαίσιο του Κύκλου Κινητικότητας έτους 2020, των Κύκλων Κινητικότητας έτους 2021 και μετακίνηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Σ.Κ. έως 31-12-2021 στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) και στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.

Σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. 175622/Γ2/23-12-2020 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως.
Συγκροτείται

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τριμελές όργανο αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για μετάταξη ή απόσπαση στο πλαίσιο του Κύκλου Κινητικότητας έτους 2020, των Κύκλων Κινητικότητας έτους 2021 και μετακίνηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Σ.Κ. έως 31-12-2021 στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) και στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.

Ορίζουμε τα μέλη αυτού ως εξής:
  1. Τον Παναγιώτη Πασσά, Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπ/σης ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Δασκαλογιάννη, Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Στρατηγ. Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης.
  2. Την Μαρία Γεωργούση, Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης, ως Μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Μάλλιο, Προϊστάμενο της Δ/νσης Ανθρωπ. Δυναμικού Γ.Γ.
  3. Τον Ευάγγελο Μπαζούλη, Προϊστάμενο της Αυτοτελούς Δ/νσης Συγκέντρωσης, Υποβολής Παραστατικών και Λοιπών Θεμάτων, ως Μέλος, με αναπληρώτρια την Ιωάννα Κορομπέλη, Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοίκησης Εκπ. Προσωπικού Α΄βαθμιας και Β΄βαθμιας Εκπαίδευσης.
Γραμματέας

για την υποστήριξη του ως άνω οργάνου ορίζεται η Μαργαρίτα- Ευαγγελία Τριανταφυλλοπούλου, διοικητική υπάλληλος, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ΄ Κινητικότητας Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης, με αναπληρώτρια την Βασιλική Κουτσόγεωργα, διοικητική υπάλληλο του Τμήματος Γ ΄ Κινητικότητας Προσωπικού.

Στο τριμελές όργανο

δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας στην οποία ανήκει η εκάστοτε προκηρυσσόμενη θέση και να συμμετέχει ως παρατηρητής, ο Δημήτριος Φούγιας, μόνιμος διοικητικής υπάλληλος ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια

Δείτε επίσης

Κεραμέως για σχολεία-κολέγια-πανελλαδικές-Γ Λυκείου-ταυτοποίηση δραστών επίθεσης στον πρύτανη ΟΠΑ
Κεραμέως-Υπουργικό Συμβούλιο: Βάση & διαδικασία εισαγωγής στην Τριτ/θμια-Οριο φοίτησης-Μέτρα ασφάλειας ΑΕΙ
Σαρηγιάννης-σχολεία: Πρέπει να ανοίξουν στις 20 Ιανουαρίου
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση