Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συγκρότηση Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής (ΚΕΕ): Υποστηρίζει επιστημονικά Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.& Ν-Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συγκρότηση Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής (ΚΕΕ): Υποστηρίζει επιστημονικά τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.& Ν.), καθώς και το Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.).

Συγκρότηση Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής

Συγκρότηση και ορισμός μελών της Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) με Απόφαση Κ3/37244 –ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 265 – 06.04.2021– της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως.

Συγκρότηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), της Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.), η οποία υποστηρίζει επιστημονικά τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.& Ν.), καθώς και το Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.) και ορίζουμε τα μέλη αυτής, ως εξής:

1) Ο Νικόλαος Γεωργόπουλος του Βασιλείου,

Καθηγητής Α.Ε.Ι., Πρόεδρος του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Ελευθέριο Δροσινό του Χαράλαμπου, Καθηγητή Α.Ε.Ι., Πρόεδρο του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2) Ο Αθανάσιος Κατσής του Κωνσταντίνου,

Καθηγητής Α.Ε.Ι., Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ως Εμπειρογνώμονας σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με αναπληρωτή τον Πέτρο Καλαντώνη του Γρηγορίου, Αναπληρωτή Καθηγητή Α.Ε.Ι., Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττι-κής,.

3) Ο Λουκάς Ζαχείλας του Νικολάου,

Επικεφαλής Τομέα Συστημάτων και Θεσμών – Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης-CEDEFOP, ως Εμπειρογνώμονας σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Μπαμπίλη του Ιωάννη, Σύμβουλου Α’ του Αυτοτελούς Επιστημονικού Γραφείου Συμβούλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.).

4) Ο Ευστάθιος Ζωγόπουλος του Αθανασίου,

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Μηχανολόγων Π.Ε. 82 στο 1ο ΠΕΚΕΣ Αττικής, με αναπληρωτή τον Αντώνιο Σπανό του Εμμανουήλ, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Π.Ε. 80 στο ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας.

5) Η Βενετία Καπαχτσή του Κωνσταντίνου,

Εκπαιδευτικός Π.Ε. 06, Διευθύντρια Γυμνασίου Πανοράματος Θεσσαλονίκης, ως εκπαιδευτικός αυξημένων προσόντων, με εμπειρία σε θέσεις ευθύνης και με εξειδίκευση στην εκπαιδευτική διοίκηση και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, με αναπληρώτρια την Ελισσάβετ Μερκούρη του Αθανασίου, Εκπαιδευτικό Π.Ε. 79.01- Π.Ε. 02, Διευθύντρια του 3ου Γυμνασίου Κορωπίου.

6) Η Όλγα Καφετζοπούλου του Εμμανουήλ,

Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.& Ν., με αναπληρώτρια τη Βασιλική Νικολοπούλου του Βασιλείου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.& Ν..

7) Ο Ιωάννης Καπουτσής του Αθανασίου,

Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Προϊστάμενος του Τμήματος Α’ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της παραπάνω Διεύθυνσης.

8) Η Ιωάννα Λυτρίβη του Δημητρίου,

Διευθύνουσα Σύμβουλος του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), με αναπληρώτρια την Μαρία Κοσμέτου του Βασιλείου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αδειοδότησης Παρόχων Δια Βίου Μάθησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

9) Ο Ιωάννης Αντωνίου του Βασιλείου,

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.),  με αναπληρωτή τον Αναστάσιο Εμβαλωτή του Χρήστου, Καθηγητή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής.Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε το ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 265 – 06.04.2021

Δείτε επίσης

Ομάδα εργασίας αποτίμησης νομοθετικού πλαισίου και βελτιωτικών αλλαγών εκπαίδευσης ΑμεΑ ή και ειδικές εκπ/κές ανάγκες
Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης ισότιμης πρόσβασης των ΑμεΑ στην Εκπαίδευση
Δομές εκπαίδευσης καταστημάτων κράτησης: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για θέματα λειτουργίας
Πανελλαδικές 2021: Διευκρινίσεις για γνωματεύσεις υποψηφίων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Οδηγός διαχείρισης περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης από τον/την Εκπαιδευτικό
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση