Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συμμετοχή σε έρευνα για τα προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συμμετοχή σε έρευνα: Για τους σκοπούς της έρευνας σχετικά με τη συμμετοχή ενηλίκων σε προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης χρησιμοποιείται σύντομο ερωτηματολόγιο.

Συμμετοχή σε έρευνα

Η συμμετοχή ενηλίκων σε προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΔΒΕ) αφορά ένα ζήτημα στο οποίο πολλοί ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς, πολιτικοί παράγοντες και γενικότερα ολόκληρη η εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα έχουν στρέψει την προσοχή τους τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο τη συμμετοχή τουλάχιστον του 15% των ενηλίκων σε προγράμματα ΔΒΕ για το έτος 2020.

Παράλληλα επιδιώκεται η σύνδεση σχετικών προγραμμάτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, έχοντας ως απώτερο στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων και, ως εκ τούτου, την αύξηση της απόδοσής τους σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Στην πανελλαδική έρευνα που δημοσίευσε πρόσφατα (2018) το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), παρουσιάζεται σταδιακή αύξηση των ποσοστών συμμετοχής των ενηλίκων σε προγράμματα ΔΒΕ στην Ελλάδα από το 2010 και μετά, αφήνοντας πίσω τα χαμηλά ποσοστά που σημείωνε η Ελλάδα στις αρχές του 2000 εν συγκρίσει με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τουλάχιστον 1 στους 4 πολίτες λαμβάνει μέρος σε σχετικά προγράμματα ετησίως, ενώ 6 στους 10 έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον σε ένα πρόγραμμα ΔΒΕ κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Η συγκεκριμένη έρευνα έλαβε χώρα το διάστημα από το 2011 έως το 2016, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Πανεπιστήμιο Πατρών, κύριο Θανάση Καραλή. Από την έρευνα προέκυψε ωστόσο ότι η ΔΒΕ ενδέχεται να ενισχύει τις ανισότητες αναφορικά με τη θέση στην απασχόληση και το επίπεδο εκπαίδευσης των πολιτών.

Σε μια ακόμα πιο πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) το 2018, παρουσιάζεται αρκετά μεγάλο κενό δεξιοτήτων ανάμεσα στις επιχειρήσεις και το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς το 35,6% των επιχειρήσεων του παραγωγικού τομέα της οικονομίας υποστήριξε ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κάλυψη κενών θέσεων εργασίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας, που δημοσιεύτηκαν το Δεκέμβριο του 2019, έδειξαν επίσης ότι οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ελλείψεις γνώσεων και δεξιοτήτων και στο ανθρώπινο δυναμικό που ήδη απασχολούν, μάλιστα με μεγαλύτερο ποσοστό (46%).

Η εν λόγω έρευνα

Η συγκεκριμένη έρευνα με τίτλο «Δια Βίου Εκπαίδευση ενηλίκων και σύγχρονες ικανότητες στην αγορά εργασίας: Η περίπτωση της Ελλάδας» επιδιώκει να διερευνήσει τη συμμετοχή των ενηλίκων σε προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΔΒΕ) στον ελληνικό χώρο. Συγχρόνως, επιχειρεί να καθορίσει εκείνες τις ικανότητες που αποτελούν απαραίτητο προαπαιτούμενο για την προσαρμογή των εργαζομένων στις συνεχείς αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στην αγορά εργασίας.

Το ερωτηματολόγιο που επιλέχθηκε για τους σκοπούς της εν λόγω έρευνας απαρτίζεται από τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα, οι ερωτήσεις αφορούν κυρίως στη συμμετοχή των ενηλίκων σε προγράμματα μη τυπικής Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΔΒΕ), διερευνώντας τους κυριότερους λόγους που ωθούν και αποθαρρύνουν τους ενήλικες από το να λάβουν μέρος σε σχετικά προγράμματα. Στη δεύτερη ενότητα εξετάζεται η πρόοδος της ΔΒΕ ενηλίκων στον ελληνικό χώρο, με αναφορά στα κυριότερα σημεία που χρήζουν ενίσχυσης. Τέλος, στην τρίτη ενότητα διερευνάται κατά πόσο υπάρχει σύνδεση των προγραμμάτων ΔΒΕ ενηλίκων με την αγορά εργασίας, ιεραρχώντας τις ικανότητες από την πιο αναγκαία μέχρι τη λιγότερο αναγκαία.

Το ερωτηματολόγιο είναι αρκετά σύντομο (21 ερωτήσεις συνολικά) και ανώνυμο. Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων στο πλαίσιο διπλωματικής εργασία προπτυχιακού επιπέδου του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ, με επιβλέπουσα καθηγήτρια την εκπαιδευτικό και κοινωνιολόγο, κυρία Σαββατού Τσολακίδου.

Μπορείτε να βρείτε εδώ το ερωτηματολόγιο της έρευνας.

Αναφορές

– Καραλής Θ., (2018): «Η συμμετοχή των ενηλίκων στη Διά Βίου Εκπαίδευση: Εμπόδια και κίνητρα συμμετοχής (2011-2016)». Έρευνα των Ινστιτούτων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) & της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), Μάιος 2018.

– ΣΕΒ, (2019). «Εκπαίδευση εργαζομένων για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων: Μονόδρομος στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης», Δεκέμβριος 2019.

Δείτε επίσης

Ενδοοικογενειακή βία: Δωρεάν νομική βοήθεια προσφέρει ο Δήμος Αθηναίων 

Ψυχολογική στήριξη λόγω κορονοϊού: ΕΚΠΑ και Αιγινήτειο υποστηρίζουν τους πολίτες 

Υποστήριξη ασθενών με νευρολογικά νοσήματα: Άλλη μία πρωτοβουλία από ΕΚΠΑ και Αιγινήτειο

Τηλεφωνική επικοινωνία ασθενών με νευρολογικά νοσήματα: Συνεργασία ΕΚΠΑ και Αττικού

Γραμμή Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 10306: Από το Υπουργείο Υγείας και το ΕΚΠΑ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση