Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συμπερίληψη νεοδιοριζόμενων ΕΕΠ-ΕΒΠ στις Μεταθέσεις και Αποσπάσεις: Αίτημα ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συμπερίληψη νεοδιοριζόμενων ΕΕΠ-ΕΒΠ στις Μεταθέσεις και Αποσπάσεις: Αίτημα ΠΟΣΕΕΠΕΑ προς πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Συμπερίληψη νεοδιοριζόμενων ΕΕΠ-ΕΒΠ

Αθήνα,21/03/2021

Αρ. Πρωτ.: 19

Προς:

-Υπουργό Παιδείας κα. Κεραμέως 

-Υφυπουργό Παιδείας κα. Μακρή

-Γενική Γραμματέας Παιδείας κα. Γκίκα

Κοινοποίηση : 

Γενική  Διευθύντρια Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κα. Μ. Δόκου

Το Αυτοτελές Τμήμα Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. του Υ.ΠΑΙ.Θ (Προϊσταμένη κα. Νεκταρία Φυτουράκη)

ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Αίτημα προς το ΥΠΑΙΘ για να συμπεριληφθούν οι διοριζόμενοι ΕΕΠ ΕΒΠ  του σχολικού έτους 2019-20  στην εγκύκλιο των μεταθέσεων και αποσπάσεων

Το Δ. Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ καταθέτει επίσημο αίτημα προκειμένου να επανεξετάσετε τον αποκλεισμό από τη διαδικασία μεταθέσεων για τους διορισθέντες  ΕΕΠ ΕΒΠ κατά το σχολικό έτος 2019- 20  (ΦΕΚ διορισμού 241/Γ΄/9-3-2020).

Κατά το σχολικό έτος 2018-2019 το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) δημοσίευσε την Προκήρυξη 1ΕΑ/2019 για τον διορισμό μόνιμων και την πρόσληψη αναπληρωτών μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού και την Προκήρυξη 2ΕΑ/2019 για τον διορισμό μόνιμων και την πρόσληψη αναπληρωτών μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού από το επόμενο σχολικό έτος 2019-2020.

Εξαιτίας  της σημαντικής αργοπορίας

της επικύρωσης των πινάκων τους για την έκδοση οριστικών πινάκων και την άμεση διενέργεια διορισμών την 1η Σεπτεμβρίου 2019, οι νεοδιόριστοι Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. διορίστηκαν αργότερα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, ωστόσο χωρίς δική τους υπαιτιότητα για την καθυστέρηση αυτή.

Η πλειονότητα των μελών ΕΕΠ ΕΒΠ εργάζονταν επί πολλά συναπτά έτη ως  αναπληρωτές προσφέροντας άοκνα τις υπηρεσίες τους.

Η οριστική τοποθέτησή τους

πραγματοποιήθηκε κατά το έτος 2019-20 σύμφωνα με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2020, στο πλαίσιο της οποίας συγκρίθηκαν, κατά περίπτωση, με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. του κλάδου τους μετά από απόφαση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.).

Πολλά μέλη ΕΕΠ ΕΒΠ έχουν εγκαταλείψει παιδιά και οικογένειες προκειμένου να μονιμοποιηθούν σε περιοχές μακριά από τον τόπο κατοικίας τους και είναι επιβαρυμμένοι οικονομικά.

Θεωρούμε ότι οι περιορισμοί του άρθρου 62, παρ. 5α του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α ́) όπως τροποποιήθηκε, είναι τιμωρητικοί για τους συναδέλφους.

Επισημαίνουμε την προς τη θετική κατεύθυνση τροποποίηση,

σύμφωνα και με το άρθρο 49 του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄) όπως συμπλήρωσε το άρθρο 62, παρ. 5 του ν. 4589/2019, με την οποία οι νεοδιοριζόμενοι μέλη Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α’ 45) ή του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 (Α’ 47), αντίστοιχα, καθώς και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, απέκτησαν το δικαίωμα απόσπασης ήδη για το σχολικό έτος 2020-2021 (Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, 24/09/2020, Αρ. πρωτ.: 128437/Ε4).

Για τους παραπάνω λόγους

επικαλούμενοι τη χρηστή διοίκηση και την αρχική θετική σας στάση και κατανόηση στο παραπάνω ζήτημα, ζητάμε να επανεξετάστε τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των μελών ΕΕΠ ΕΒΠ, οι οποίοι διορίσθηκαν κατά το έτος 2019- 20 και να δώσετε μια δίκαιη λύση προκειμένου να έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης ή και απόσπασης και να συμπεριληφθούν στην τρέχουσα εγκύκλιο των μεταθέσεων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                                          Η Γ. Γραμματέας

Γεωργία Μπουλμέτη                          Δέσποινα Χατζηδρόσου

Δείτε επίσης

Εγκύκλιος Μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020-21: Αιτήσεις από 18.03 έως 26.03.2021
Συνάντηση ΠΟΣΕΕΠΕΑ-ΔΟΕ-ΟΛΜΕ στο Υπ. Παιδείας για τα ανοιχτά Ειδικά σχολεία-Τι ειπώθηκε
Τραγική απώλεια συναδέλφου: Ανακοινώσεις Συλλόγου Διδασκόντων 6ου Ειδικού Αθηνών-ΣΕΕΠΕΑ Αττικής
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση