Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

«Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία»: Κανονισμός Λειτουργίας ΠΜΣ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

«Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία»: Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

«Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία»: Κανονισμός Λειτουργίας ΠΜΣ

Κανονισμός Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία» του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής (ΠΤΕΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία» σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4.8.2017/τ.Α΄).

Το ΠΜΣ ιδρύθηκε και λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 (ΦΕΚ 1597/11.8.2008/τ.B΄, ΦΕΚ 433/11.3.2009/τ.Β΄, ΦΕΚ 3607/31.12.2014/τ.B΄).

Περιγραφή – Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η εξειδίκευση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων στη «Συμβουλευτική Ψυχολογία» και τη «Συμβουλευτική».

Το ΠΜΣ είναι ένα διττό πρόγραμμα με δύο υποχρεωτικές κατευθύνσεις:

1. Συμβουλευτική στην Ψυχική Υγεία / Ψυχοθεραπεία

2. Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση / Σχολική Συμβουλευτική.

Δείτε επίσης

Λίστα Συνάφειας Μεταπτυχιακών: Νέες προσθήκες με τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης

Που βασίζεται το Πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα ουσιαστικά βασίζεται στη «Συνθετική Προσέγγιση στη Συμβουλευτική / Ψυχοθεραπεία» με έναν ισχυρό «Υπαρξιακό» και «Πολιτισμικό / Πολυπολιτισμικό» προσανατολισμό.

Η προσέγγιση αυτή ενσωματώνει πτυχές θεωριών και πρακτικών από πέντε κύριες θεραπευτικές παραδόσεις:

υπαρξιακή – ανθρωπιστική, πολιτισμική – πολυπολιτισμική, συστημική, γνωστική – συμπεριφορική και ψυχοδυναμική.

Oι φοιτητές ενθαρρύνονται να διερευνήσουν τις ψυχολογικές διεργασίες και εμπειρίες μέσα από αυτές τις διαφορετικές οπτικές γωνίες.

«Συνθετική Προσέγγιση»

Η «Συνθετική Προσέγγιση» (θεωρία και πράξη) είναι διεθνώς στην αιχμή των εξελίξεων στον χώρο της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας και απαιτεί μεγαλύτερη κριτική σκέψη ως προς τις παρεμβάσεις και την κατανόηση των ψυχολογικών θεμάτων σε σχέση με τις παραδοσιακές μεμονωμένες προσεγγίσεις.

Γίνεται όλο και περισσότερο κατανοητό ότι οι συνθετικές προσεγγίσεις προσφέρουν τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία για την κάλυψη του ευρύτατου φάσματος αναγκών και ομάδων ατόμων που χρήζουν συμβουλευτικής / ψυχοθεραπείας. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων συμβουλευτικής / ψυχοθεραπείας σε ζητήματα που αφορούν:

Την Εκπαίδευση γενικά και την Ειδική Αγωγή

ειδικότερα,

• Την Ψυχική Υγεία, την Ψυχολογική Ευεξία και την Εργασία,

• Τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες,

• Την Πολιτισμική και Πολυπολιτισμική διάσταση της Συμβουλευτικής σε άτομα με Αναπηρίες και σε Άτομα Μειονοτήτων.

Η συνέχεια στο ΦΕΚ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση