Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) ΥΠΑΙΘ: Ορισμός μελών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ): Ορισμός μελών με Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως.

Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ)

Ορισμός μελών του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων(Σ.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκρότησε με Απόφασή της Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και όρισε τον Πρόεδρο και τα μέλη του ως εξής:

Τα μέλη

α. Σιασιάκο Κωνσταντίνο του Μάριου, Σύμβουλο Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον

Σακέλλη Ιωάννη του Γεωργίου, Σύμβουλο Α.Σ.Ε.Π.

β. Αναστασία Γκίκα του Χρήστου, Γενική Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ. ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Γεώργιο Καλαντζή του Ξενοφώντος, Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ.

γ. Ιωάννα Χρήστου του Αθανασίου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υ.ΠΑΙ.Θ. ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Παναγιώτη Πασσά του Δημητρίου, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

δ. Δεδούση Φωτεινή του Παναγιώτη, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., ως μέλος, με αναπληρώτριά της την

Καρούκη Αφροδίτη του Νικολάου, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ.

ε. Μπομπότη Φωτεινή του Κωνσταντίνου, Σύμβουλο Α.Σ.Ε.Π., ως μέλος, με αναπληρώτριά της την Μαυρομούστακου Ήβη-Αγγελική του Ιάσονα, Σύμβουλο Α.Σ.Ε.Π.

Ορισμός Γραμματέα

Γραμματέας στο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π) ορίζεται η Βασιλική Χαραλαμποπούλου του Διονυσίου, μόνιμη υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α, με αναπληρώτριά της τη Σταματία Μουρελάτου του Διονυσίου, μόνιμη υπάλληλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία), κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α΄.

Θητεία μελών

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) είναι τριετής.

Λειτουργία και πράξεις ΣΕΠ

Για τις συνεδριάσεις, τη λειτουργία και τις πράξεις του Σ.Ε.Π, εφαρμόζονται, κατά τα λοιπά, οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/99 – Α΄ 45).

Δείτε την Απόφαση αναλυτικά

Δείτε επίσης

Προϋπολογισμός Παιδείας 2020: Πιστώσεις 4.500 διορισμών ΕΑΕ και 5.250 Γενικής | Ομιλία Κεραμέως
Κατανομή 4500 θέσεων Ειδικής Αγωγής: 1.817 Α/θμια – 1.642 Β/θμια – 1.041 ΕΕΠ-ΕΒΠ
Αιτήσεις μεταθέσεων Δευτεροβάθμιας ανά κατηγορία: Ενημερωτικό Αιρετού Ν. Κορδή
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση