Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συμβούλιο για Αποσπάσεις ΕΕΠ – ΕΒΠ: Σχεδόν το 100% των αιτήσεων ικανοποιήθηκε

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συμβούλιο για Αποσπάσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ: Σχεδόν το 100% των αιτήσεων ικανοποιήθηκε από το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΚΥΣΕΕΠ).

Συμβούλιο για Αποσπάσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ

Συνεδρίασε σήμερα, Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019, το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΚΥΣΕΕΠ), για τις ενστάσεις επί των Μεταθέσεων και τις Αποσπάσεις για το 2019-20 μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Γνωμοδότηση επί αιτήσεων ένστασης μεταθέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και μελών ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ του σχολικού έτους 2019

Το Συμβούλιο αποφάσισε:

  • Θετικά για την αίτηση μετάθεσης, μέλους ΕΕΠ, κλάδου ΠΕ25 – Σχολικών Νοσηλευτών, την οποία επανεξέτασε.
  • Αρνητικά για την επανεξέταση της αίτησης μετάθεσης μέλους ΕΕΠ, κλάδου ΠΕ23 – Ψυχολόγων.
Θέμα 2ο: Επικύρωση πίνακα οργανικών και λειτουργικών κενών σε ΕΕΠ και ΕΒΠ για αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ αναλυτικά κατά κλάδο.

Το Συμβούλιο επικύρωσε τον Πίνακα Οργανικών και Λειτουργικών κενών σε ΕΕΠ και ΕΒΠ, για τα ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ αναλυτικά κατά κλάδο, τα οποία συλλέχθηκαν από τις ΠΔΕ με καταληκτική ημερομηνία 20/08/2019 για τις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΣΥ αρμοδιότητάς τους, σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 125608/Ε4/06-08-2019 εγγράφου του ΥΠΑΙΘ.

Θέμα 3ο: Εξέταση αμφισβητούμενων αιτήσεων απόσπασης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ του σχολικού έτους 2019-2020 και κατάταξη σε «κατά προτεραιότητα αποσπάσεις»
  • Θετικά για την ένταξη των 2 μελών του ΕΕΠ (1 ΠΕ23 και 1 ΠΕ30) στη διαδικασία των αποσπάσεων
  • Θετικά για την κατάταξη σε «κατά προτεραιότητα αποσπάσεις» 12 μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ.
Θέμα 4ο: Εξέταση των αιτήσεων απόσπασης μελών του ΕΕΠ-ΕΒΠ του σχολικού έτους 2019-2020. Επικύρωση πινάκων αποσπασμένων.

Το Συμβούλιο αποφάσισε θετικά στην Απόσπαση σε ΣΜΕΑΕ και σε ΚΕΣΥ για το διδακτικό έτος 2019-2020, σύμφωνα με τις αιτήσεις τους και για τους λόγους που επικαλούνται, για όλα τα αιτηθέντα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, πλην ενός ΕΕΠ, κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων, λόγω μη ύπαρξης Λειτουργικού κενού.

Σ αυτό το σημείο πρέπει να εξάρουμε τη στάση του Συμβουλίου έναντι των αναγκών των συναδέλφων, οι οποίοι έχουν κάθε λόγο να βρίσκονται κοντά στο σπίτι τους.

Ετσι μετά και τις Μεταθέσεις που προηγήθηκαν και έδωσαν την ευκαιρία σε πάρα πολλά μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ να επιλέξουν τόπο εργασίας στον τόπο κατοικίας τους, μετά από πολλά χρόνια ταλαιπωρίας, οι φετινές Αποσπάσεις κλείνουν αυτόν τον δημιουργικό κύκλο, με στόχο πάντα την καλύτερη δυνατή λειτουργία των σχολείων και των ΚΕΣΥ της χώρας.

Δείτε αναλυτικό Πίνακα Αποσπάσεων ΕΕΠ – ΕΒΠ 2019-20
Συνολικές Αιτήσεις Απόσπασης ΕΕΠ-ΕΒΠ 2019-2020
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ανακλήθηκαν / Ακυρώθηκαν έγιναν δεκτές θετικά Ικανοποιήθηκαν ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ανά κλάδο
       
ΔΕ01-ΕΒΠ 18 0 18 18 100,00%
ΠΕ21 7 0 7 7 100,00%
ΠΕ23 22 0 22 21 95,45%
ΠΕ25 3 0 3 3 100,00%
ΠΕ28 5 0 5 5 100,00%
ΠΕ29 3 0 3 3 100,00%
ΠΕ30 18 1 17 17 100,00%

 

Θέμα 5ο : Θέματα εκτός ημερησίας διάταξης

Το Συμβούλιο ανακάλεσε μετάθεση μέλους ΕΒΠ.

Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγιας
Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ

Δείτε επίσης

Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2019 | Ονόματα

Αποσπάσεις σε Γενικά Αρχεία και Βιβλιοθήκες

Διάθεση αποσπασμένων Β/θμιας στην Α/θμια | Εγκύκλιος

Αποσπάσεις στις Γενικές Γραμματείες ΥΠΑΙΘ | Ονόματα

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση