Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συνάφειες 4ης και 5ης Τροποποίησης Απόφασης: Δεν ελήφθησαν υπόψη από το ΑΣΕΠ | Επιστολή

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Συνάφειες 4ης και 5ης Τροποποίησης Απόφασης: Δεν ελήφθησαν υπόψη από το ΑΣΕΠ – Επιστολή στο Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ από υποψήφιους.

Συνάφειες 4ης και 5ης Τροποποίησης Απόφασης

Το especial.gr έλαβε και δημοσιεύει επιστολή αναφορικά με το θέμα όσων υποψηφίων των προκηρύξεων ΑΣΕΠ 2ΕΑ/2019 και 3ΕΑ/2019, οι οποίοι τυγχάνουν κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων και έλαβαν Συνάφεια με την 4η Τροποποίηση και 5η Τροποποίηση, δηλαδή μετά την καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων στο ΑΣΕΠ και ως εκ τούτου εντάχθηκαν από το ΑΣΕΠ στον Επικουρικό πίνακα του κλάδου τους, παρότι κάτοχοι μεταπτυχιακού που δίνει εξειδίκευση στη Σχολική Ψυχολογία.
Η επιστολή αυτή εστάλη από υποψήφιο στο Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ του Υπουργείου Παιδείας και η κοινοποίησή της, με επιθυμία του υποψηφίου, από το especial.gr στόχο έχει την ενημέρωση συναδέλφων που αντιμετωπίζουν το ίδιο ακριβώς πρόβλημα και την ενεργοποίησή τους προκειμένου να διεκδικηθεί ομαδικά η ανταπόκριση του Υπουργείου στο αίτημα.

Ενημέρωση

“Οσοι υποψήφιοι της 2ΕΑ/2019 και της 3ΕΑ/2019 είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων που πήραν συνάφεια με την 4η και 5η τροποποίηση, δηλαδή μετά την καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων στο ΑΣΕΠ, μπορούν να επικοινωνούν με το τηλ. 6972557946 για ομαδική διεκδίκηση προς το Υπουργείο”. 

Συνάφειες

Η Επιστολή

Προς

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΕΠ ΕΒΠ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 54929/Ζ1/8-4-2019 Υπουργικής Απόφασης:

«Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β’ 1217), 102746/Ζ1/3-7-2019 (Β’2743)4η τροποποίησηκαι125519/Ζ1/26-8-2019(Β’3260)5η τροποποίηση»

Αξιότιμοι κύριοι,

Στο πλαίσιο της προκήρυξης 2ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ στην οποία συμμετείχα ως υποψήφια ΠΕ23 του κλάδου Ψυχολόγων.

Θα ήθελα να σας καταθέσω τη δική μου περίπτωση, που είναι βέβαιο ότι αντιμετωπίζουν κι άλλοι υποψήφιοι του κλάδου μου και άλλων κλάδων της συγκεκριμένης προκήρυξης αλλά και της 3ΕΑ/2019.

Είμαι κάτοχος μεταπτυχιακού που κρίθηκε συναφές με την σχολική Ψυχολογία στην 4η τροποποίηση περί συνάφειας μεταπτυχιακών ΦΕΚ B 2743 – 03.07.2019, ΥΑ υπ. αριθμ. 102746/Ζ1.

Συγκεκριμένα: Η 54929/Ζ1/8-4-2019 Υπουργική Απόφαση «Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β’ 1217),  τροποποιήθηκε με τις

  1. 66581/Ζ1/24-4-2019 (Β’ 1455),1η τροποποίηση
  2. 80237/Ζ1/21-5-2019 (Β’ 1809), 2η τροποποίηση
  3. 82365/Ζ1/23-5-2019 (Β’ 1869), 3η τροποποίηση
  4. 102746/Ζ1/3-7-2019 (Β’ 2743), 4η τροποποίηση και
  5. 125519/Ζ1/26-8-2019(Β’3260), 5η τροποποίηση

Οι αιτήσεις της 2ΕΑ/2019 στον ΑΣΕΠ είχαν καταληκτική ημερομηνία 5 Ιουνίου 2019.

Στην αίτηση μου στον ΑΣΕΠ συμπλήρωσα «ΟΧΙ» στο πεδίο “εξειδίκευση στην σχολική ψυχολογία” γιατί εκείνη τη χρονική στιγμή το μεταπτυχιακό μου δεν είχε κριθεί με υπουργική απόφαση ως συναφές με τη σχολική ψυχολογία, οπότε αν δήλωνα «ΝΑΙ» θα ήταν σαν να δηλώνω ψευδή στοιχεία.

Ταυτόχρονα, στον ΟΠΣΥΔ, μετά την έκδοση της 4ης τροποποίησης, δεν διορθώθηκε αυτόματα από το Υπουργείο το πεδίο που αφορούσε τη συνάφεια του μεταπτυχιακού μου, ούτε ανακοινώθηκε ότι οι υποψήφιοι οφείλουν να προβούν σε διόρθωση των αιτήσεων τους προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Το αποτέλεσμα ήταν στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης να ενταχθώ στον επικουρικό πίνακα του κλάδου μου, παρότι είμαι κάτοχος μεταπτυχιακού που δίνει εξειδίκευση στη σχολική ψυχολογία.

Θα κάνω ένσταση στο ΑΣΕΠ, ζητώντας την διόρθωση της κατάταξής μου από τον επικουρικό, στον κύριο πίνακα,  καθώς δεν ήταν δική μου υπαιτιότητα το γεγονός ότι συμπλήρωσα «ΟΧΙ» στο σχετικό πεδίο.

Ήταν ευθύνη του υπουργείου που εξέδωσε μετά την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων στο ΑΣΕΠ τις τροποποιήσεις 102746/Ζ1/3-7-2019 4η τροποποίηση (Β’2743) και 125519/Ζ1/26-8-2019(Β’3260)5η τροποποίηση.

Παρακαλώ όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου το Υπουργείο να αναλάβει την ευθύνη:
  1. Να εκδώσει διευκρινίσεις και οδηγίες προς το ΑΣΕΠ για την νομική ισχύ των δύο σχετικών τροποποιήσεων και την συμπερίληψη των μεταπτυχιακών που αυτές αναγνωρίζουν στη διαδικασία έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων
  2. Να ζητήσει από το ΑΣΕΠ να παραβλέψει για τους κατόχους αυτών των μεταπτυχιακών το σχετικό πεδίο, λόγω δικής του καθυστέρησης στην έκδοση των τροποποιητικών αποφάσεων και δικών του παραλείψεων.
  3. Να με ενημερώσετε εγγράφως για τις ενέργειές σας

Σε περίπτωση που το υπουργείο δεν μεριμνήσει για τα παραπάνω, είναι φανερό ότι ευνοεί τους κατόχους μεταπτυχιακών που περιλαμβάνονται στην 1η, 2η και 3η τροποποίηση και παραβιάζει κατάφωρα τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων μεταπτυχιακών που περιλαμβάνονται στην 4η και 5η τροποποίηση, έτσι όπως αυτά κατοχυρώνονται από τον νόμο. Σε αυτήν την περίπτωση επιφυλάσσομαι για κάθε νόμιμο δικαίωμά μου.

Συνάφειες

Ολες οι Αποφάσεις Διαπίστωσης Συνάφειας :

1) Η Αρχική
2) Η 1η Τροποποίηση
3) Η 2η Τροποποίηση
4) Η 3η Τροποποίηση
5) Η 4η Τροποποίηση
6) Η 5η Τροποποίηση
Λίστα Συνάφειας: Διόρθωση σφάλματος στην 80237/ΖΙ/21-5-2019 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας

 ____________________

Δείτε

Ψυχολόγοι με συνάφεια: Από τεχνικό σφάλμα βρέθηκαν στον Επικουρικό Πίνακα
Ανακοινοποίηση: Προσωρινοί Πίνακες ΕΕΠ – Προκήρυξη 2ΕΑ/2019
Στατιστικά απορριφθέντων ΕΕΠ: Πίνακας Προκήρυξης 2ΕΑ/2019
Σχέδιο κατανομής 4500 θέσεων στην Ειδική Αγωγή: Με επίσημα στοιχεία του ΥΠΑΙΘ
Προσωρινοί Πίνακες ΕΒΠ Προκήρυξης 1ΕΑ/2019 ΑΣΕΠ
Στατιστικά απορριφθέντων ΕΒΠ: Πίνακας απορριπτέων Προκήρυξης 1ΕΑ/2019

  ________________________

Πριν φύγετε

Ψήφισμα διορισμών: Ισόποση και άμεση κατανομή των 4.500 θέσεων | ΕΕΠ-ΕΒΠ
Αριθμοί μονίμων σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ: Εκπαιδευτικοί Α/θμιας-Β/θμιας-ΕΕΠ-ΕΒΠ
Διορισμοί και Μεταθέσεις: Κομβικό σημείο η πραγματοποίηση διορισμών το 2019
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση