Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συνάντηση ΔΟΕ-ΑΣΕΠ: Τι ειπώθηκε-Προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση για παράβολο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συνάντηση ΔΟΕ-ΑΣΕΠ: Τι ειπώθηκε για την επίλυση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει με την ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων – Προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση για παράβολο.

Συνάντηση ΔΟΕ-ΑΣΕΠ

Η Ανακοίνωση της ΔΟΕ

Συνάντηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με τη διοίκηση του Α.Σ.Ε.Π. για την επίλυση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει με την ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 25-11-2019, η προγραμματισμένη συνάντηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με τη διοίκηση του Α.Σ.Ε.Π. όπου τέθηκαν όλα τα προβλήματα που έχουν ανακύψει με την έκδοση των προσωρινών πινάκων της Ειδικής Αγωγής.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τόνισε το γεγονός ότι ο αποκλεισμός υποψηφίων από τη διαδικασία της μόνιμης πρόσληψης θα σημάνει, εξ’ αιτίας των απαράδεκτων ρυθμίσεων του Ν. 4589/19, που ο κλάδος έχει απορρίψει,  τριετή αποκλεισμό τους κι από τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, πόσο μάλλον όταν δεν έχουν πραγματοποιηθεί διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών για δέκα και πλέον χρόνια. Το γεγονός αυτό απαιτεί τη βούληση όλων των αρμοδίων να ξεπεραστούν προβλήματα και λάθη (που σε μεγάλο βαθμό οφείλονται και σε ασάφειες της προκήρυξης).

Από την πλευρά της διοίκησης του Α.Σ.Ε.Π. εκφράστηκε η κατανόηση για τα παραπάνω, τονίστηκε όμως η αυτονόητη υποχρέωση της Αρχής να σέβεται την ισχύουσα νομοθεσία και την αρχή της ισονομίας.

Από την όλη συζήτηση τα συμπεράσματα είναι ότι:
 • για τις περιπτώσεις που οι υποψήφιοι πλήρωσαν το παράβολο εντός της προθεσμίας του taxisnet(εντός διμήνου από την υποβολή της αίτησης) οι αιτήσεις έχουν ήδη γίνει αποδεκτές και για τις περιπτώσεις που υπάρχει πληρωμή εντός της προθεσμίας του taxisnet αλλά οι αιτήσεις απορρίφθηκαν λόγω λαθών στην αναγραφή του αριθμού του παραβόλου ή πληρώθηκε εντός της παραπάνω προθεσμίας άλλο παράβολο, οι ενστάσεις που θα υποβληθούν θα αντιμετωπιστούν θετικά. Σε κάθε περίπτωση, επιβάλλεται η υποβολή ενστάσεως ηλεκτρονικά μέχρι τις 2/12/2019.
 • για όλες τις περιπτώσεις που υπάρχει παράλειψη του υποψηφίου στη συμπλήρωση πεδίων στην αίτηση της πλατφόρμας του Α.Σ.Ε.Π. με αποτέλεσμα να μην έχουν προσμετρηθεί υπαρκτά προσόντα η στάση του Α.Σ.Ε.Π. θα είναι (με βάση την προκήρυξη) αρνητική. Μολαταύτα, ο κάθε υποψήφιος εφόσον το επιθυμεί μπορεί να υποβάλλει την ένσταση του ηλεκτρονικά μέχρι τις 2/12/2019.
 • για τους 1.183 υποψήφιους που δεν κατέβαλαν το παράβολο εξ αιτίας των ασαφών οδηγιών και της βεβαιότητας, ότι η πληρωμή είχε δρομολογηθεί μέσω τραπέζης αφού έχοντας συμπληρώσει το ΙΒΑΝ, πήραν το μήνυμα ότι η αίτησή τους ήταν ενεργή και υποβλήθηκε με επιτυχία καθώς και αριθμό πρωτοκόλλου δίχως να λάβουν ειδοποίηση εκκρεμότητας πληρωμής, θετική έκβαση θα προκύψει μόνο αν υπάρξει άμεσα νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος ώστε να μπορέσει το Α.Σ.Ε.Π. να κινηθεί με βάση το νέο νομικό πλαίσιο (επισυνάπτεται σχετική πρόταση από τη νομική σύμβουλο της Δ.Ο.Ε.). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να κατατεθεί ένσταση ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Α.Σ.Ε.Π. μέχρι 2/12/2019 (σχετικό υπόδειγμα θα κοινοποιηθεί από τη Δ.Ο.Ε.) ενώ το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκτιμά ότι σε συνδυασμό με τη νομοθετική ρύθμιση (εφόσον αυτή υιοθετηθεί από την κυβέρνηση) θα πρέπει, ενισχυτικά, να πληρωθεί έστω και τώρα παράβολο έστω και με διαφορετικό αριθμό από αυτόν που αναφέρεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θεωρεί ότι το ζήτημα είναι καθαρά πολιτικό, πρέπει με κατανόηση να αντιμετωπιστούν όλες οι περιπτώσεις καθώς και ότι η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην προαναφερόμενη νομοθετική ρύθμιση ώστε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των υποψηφίων τόσο στη διαδικασία των διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών όσο και προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Συνάντηση ΔΟΕ-ΑΣΕΠ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

«Αιτήσεις, που υποβλήθηκαν στα πλαίσια των προκηρύξεων 1ΕΑ/2019, 2ΕΑ/2019 και 3ΕΑ/2019 του Α.Σ.Ε.Π. χωρίς να συνοδεύονται από νομίμως εκδοθέν παράβολο δημοσίου Ταμείου, θεωρούνται έγκυρες και λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη από το Α.Σ.Ε.Π. για την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων των ως άνω προκηρύξεων, εφόσον οι υποψήφιοι εντός μηνός από την δημοσίευση του παρόντος εκδώσουν και προσκομίσουν με αίτησή τους, ισόποσο παράβολο, ασχέτως ημερομηνίας εκδόσεως και εξόφλησης αυτού».

 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τις διατάξεις του ν. 4589/2019 καθιερώθηκε για πρώτη φορά η διαδικασία προκηρύξεως μέσω Α.Σ.Ε.Π., των θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. καθώς και η κάλυψη λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Με τις ως άνω διατάξεις προβλέφθηκε, ότι το σύνολο των ως άνω θέσεων θα καλύπτονται με βάση τους πίνακες κατάταξης, τόσο μέσω μονίμων διορισμών όσο και μέσω της πρόσληψης αναπληρωτών. Δυνάμει των διατάξεων αυτών εξεδόθησαν οι υπ’ αρ. 1ΕΑ/2019, 2ΕΑ/2019 και 3ΕΑ/2019 προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας των αιτήσεων, που υποβλήθηκαν προέκυψε σημαντικός αριθμός υποψηφίων, που αποκλείστηκαν από την διαδικασία λόγω τεχνικών προβλημάτων, που προέκυψαν κατά την διαδικασία έκδοσης και πληρωμής των παραβόλων αξίας 3 €, που έπρεπε να συνυποβληθούν με την αίτηση κάθε υποψηφίου.

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα διάταξη, καθίσταται δικαιολογημένη και αναγκαία, αφού με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζονται ασάφειες και αστοχίες, που παρατηρήθηκαν και οι οποίες οδήγησαν μεγάλο αριθμό υποψηφίων σε αποκλεισμούς, οι οποίοι σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν, οδηγούν σε αποκλεισμό των υποψηφίων για διάστημα συνολικά τριών (3) ετών (διάρκεια ισχύος των πινάκων), κατά την διάρκεια των οποίων δεν δύνανται να προσληφθούν.

 __________________

Δείτε ακόμη

33 Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ για το παράβολο: Ερώτηση στη Βουλή
Ερώτηση για παράβολο στη Βουλή: «Επίλυση ζητήματος και αποκατάσταση αδικίας»
Αναβολή συζήτησης για κατανομή θέσεων διορισμών στη Βουλή: Πότε προβλέπεται να ανακοινωθεί η κατανομή
ΟΛΜΕ για παράβολο: Να γίνουν δεκτές οι ενστάσεις των υποψηφίων
Μόνιμοι διορισμοί ΕΕΠ-ΕΒΠ προ των πυλών: Τι αναμένουμε
Κατανομή 4.500 για διορισμούς: Aδικη και άνιση μεταχείριση για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ
Προσωρινοί Πίνακες 3ΕΑ: Προκήρυξη ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών
Συνάντηση ΠΟΣΕΕΠΕΑ με ΑΣΕΠ: Τι συζητήθηκε

——————–

Πριν φύγετε

 Οδηγός εκπαιδευτικού: Αδειες, Ωράρια, Καθηκοντολόγια, Λειτουργία σχολείων, Ιδιωτικό Εργο κ.α.
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

8 Σχόλια

 1. Συμφωνώ απόλυτα όλοι κάναμε μικρά ή μεγάλα λάθη στην αίτηση να διορθωθούν και τα δικά μας γιατί μόνο τα παράβολα .η προκήρυξη ήταν σαφής …αίτηση χωρίς πληρωμένο παράβολο δεν θα λαμβάνεται υπόψιν

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Πρέπει να διευκρινισθεί πως το ως άνω κάλεσμα για συμμετοχή σε Εξώδικη Διαμαρτυρία ΔΕΝ αποτελεί πρωτοβουλία του especial.gr, αλλά αποκλειστικά του συντάκτη του ως άνω σχολίου.

   • Βασίλης Βούγιας σε

    Πρέπει να διευκρινισθεί πως το ως άνω κάλεσμα για συμμετοχή σε Εξώδικη Διαμαρτυρία ΔΕΝ αποτελεί πρωτοβουλία του especial.gr, αλλά αποκλειστικά του συντάκτη του ως άνω σχολίου.

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Πρέπει να διευκρινισθεί πως το ως άνω κάλεσμα για συμμετοχή σε Εξώδικη Διαμαρτυρία ΔΕΝ αποτελεί πρωτοβουλία του especial.gr, αλλά αποκλειστικά του συντάκτη του ως άνω σχολίου.

 2. futzia σε

  η δοε δεν ξερει γιατι το θεμα το κινω εγω …..η δοε θελει να ενταχθουν στους πινακες ολοι οσοι δεν διαβασαν την προκηρυξη και δεν πληρωσαν παραβολο………..

  το εξωδικο στο ασεπ θα σταλει ωστε οποιος εχει πληρωσει μετα τη ληξη της προθεσμιας υποβολης αιτησεων ή δεν πληρωσε το παραβολο καθολου να μν ενταχθει στους πινακες………αυτο αναφερεται και στην προκηρυξη του ασεπ

 3. Μαρία σε

  Θέλουμε πολλοί να συμμετέχουμε. Το έχετε στείλει ήδη το εξώδικο? Δεν είναι δυνατόν να παραβιάζονται οι όροι της προκήρυξης έτσι και να μην κάνουμε τίποτα.

Γράψτε μία απάντηση