Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συνάντηση ΠΕΕΚΠΕ στο Υπουργείο Παιδείας για επείγοντα ζητήματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συνάντηση ΠΕΕΚΠΕ στο Υπουργείο Παιδείας με Γ.Γ Αναστασία Γκίκα και συνεργάτες της Υφυπουργού Παιδείας για επείγοντα ζητήματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Συνάντηση ΠΕΕΚΠΕ στο Υπουργείο Παιδείας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 «Συνάντηση του Δ.Σ. της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. με τη Γ. Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ. κ. Γκίκα και συνεργάτες της Υφυπουργού Παιδείας για επείγοντα ζητήματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»

Σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 και ώρα 10 μ.μ., πραγματοποιήθηκε στο Υ.ΠΑΙ.Θ. συνάντηση αντιπροσωπείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης(Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.) αρχικά με συνεργάτες της Υφυπουργού Παιδείας (κ.κ. Αντωνόπουλο, Μαυρικάκη, Παλίλη, Παναγιωτίδη, και Παπαθεοφάνη) και στη συνέχεια με τη Γ. Γραμματέα Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ κ. Αναστασία Γκίκα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα.

Οι εκπρόσωποι του Δ.Σ. της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. ενημέρωσαν αναλυτικά για τα αιτήματα άμεσης προτεραιότητας σε σχέση με την εύρυθμη λειτουργία του θεσμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που ήταν:

  1. Η άμεση έκδοση Υπουργικής Απόφασης για επέκταση της λειτουργίας  των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) για το σχολικό έτος 2020-2021, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  2. Η πλήρης στελέχωση, όπου υπάρχουν κενά, των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και τη λειτουργία των νεοϊδρυθέντων.
  3. Η χρηματοδότηση και η ένταξη σε νέο έργο των 53 λειτουργούντων Κ.Π.Ε. Υπογραμμίσαμε το γεγονός ότι το σχ. έτος 2019-20 ήταν η πρώτη φορά που δεν υπήρξε καμία χρηματοδότηση.
  4. Ο ορισμός Υπευθύνων Λειτουργίας και Αναπληρωτών Υπευθύνων σε όσα Κ.Π.Ε. δεν έχουν οριστεί
  5. Η άμεση ενεργοποίηση της ανάκλησης αποσπάσεων των αιτούντων συναδέλφων, μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Π.Ε., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
  6. Η ανανέωση των συμβάσεων των Κ.Π.Ε. με τους Δήμους, όπου απαιτείται
  7. Η κάλυψη των κενών θέσεων Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτωνστις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, όπου απαιτείται, για την εύρυθμη λειτουργία και την υποστήριξη των σχολικών προγραμμάτων.

Για τα παραπάνω ζητήσαμε την άμεση και χωρίς χρονοτριβή λήψη πολιτικών αποφάσεων στην κατεύθυνση επίλυσης των προβλημάτων ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Η Γ. Γραμματέας κ. Γκίκα,δήλωσε ότι «αναμένονται οι τελικές πολιτικές αποφάσεις την επόμενη εβδομάδα» για τις οποίες θα μας ενημερώσει σε επόμενη επικοινωνία μας για απαντήσεις στα ζητήματα που θέσαμε, εξέφρασε «το σεβασμό και την εκτίμηση του έργου που επιτελούν τα Κ.Π.Ε., την αξία και αναγκαιότητα του συντονιστικού και υποστηρικτικού ρόλου των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων» ενώ δήλωσε ότι το Υπουργείο Παιδείας «θα προχωρήσει άμεσα στην έμπρακτη στήριξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία προς όφελος των μαθητών/τριών της χώρας μας».

Τέλος μας διαβεβαίωσε για τη διάθεση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου για ενεργό συμμετοχή της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. στον αναγκαίο διάλογο σχετικά με τη διαμόρφωση του νέου θεσμικού πλαισίου.

 Σας ενημερώνουμε  επίσης ότι:
  1. Εστάλη στα Κ.Π.Ε. ο «Οδηγός διαχείρισης της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β Κύκλος)» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020». Η διάρκεια της χρηματοδοτούμενης Πράξης εκτείνεται έως και την 31/12/2021.
  2. Εντάχθηκαν στην παραπάνω Πράξη για χρηματοδότησηκαι πέντε (5) από τα νεοϊδρυθέντα Κ.Π.Ε.
Συγκεκριμένα:

από την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας το «Κ.Π.Ε. Θεσσαλονίκης», από τη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα «Κ.Π.Ε. Θήβας» (Βοιωτίας) και «Κ.Π.Ε. Διρφύων – Μεσσαπίων» (Εύβοιας) και από την Περιφέρεια Αττικής τα «ΚΠΕ Αθήνας» και «Κ.Π.Ε. Αντώνης Τρίτσης»

Αναμένοντας τις απαντήσεις της ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ στο σύνολο των αιτημάτων μας, θα συνεχίσουμε με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και αποφασιστικότητα, με την διατιθέμενη επιστημονική γνώση και την προϋπάρχουσα εμπειρία των μελών μας, να καταθέτουμε τις θετικές προτάσεις μας για την εύρυθμη λειτουργία και βελτίωση του θεσμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Γιατί η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση πρέπει να υπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες όπως αυτές προκύπτουν από την περιβαλλοντική κρίση και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, προς όφελος της κοινωνίας και της ποιοτικής αναβάθμισης των δομών του δημόσιου σχολείου.

Αθήνα 3-7-2020

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η  Γ. Γραμματέας                                                                   Ο Πρόεδρος

Ιωάννα Παπαϊωάννου                                                             Ιωάννης Βλάχος

Δείτε επίσης

Αδειες εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ λόγω κορονοϊού: Συμπληρωματική ενημέρωση
Ωρολόγια Προγράμματα Γυμνασίων και Λυκείων ΕΑΕ | ΦΕΚ
Κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ | ΦΕΚ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση