Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Σύνδεσμοι πολιτιστικού περιεχομένου ιστοσελίδων ΥΠΑΙΘ για εξ αποστάσεως διδασκαλία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Σύνδεσμοι πολιτιστικού περιεχομένου ιστοσελίδων Υπουργείου Παιδείας οι οποίοι δύνανται να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της σύγχρονης ή/και ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Σύνδεσμοι πολιτιστικού περιεχομένου

Το ΥΠΑΙΘ ενημερώνει σχετικά με την ανάρτηση ηλεκτρονικών συνδέσμων σε ιστοσελίδες του ΥΠΑΙΘ, οι οποίοι διατίθενται από Μουσεία και άλλους Φορείς, προκειμένου να αξιοποιηθούν από τους/τις μαθητές/μαθήτριες και τους/τις εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων της χώρας.

Οι προτεινόμενοι ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι σύμφωνα με το με αρ. 56/03-12-2020 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του ΙΕΠ

(α) πληρούν τα κριτήρια παιδαγωγικής καταλληλότητας και σκοπιμότητας του ΙΕΠ,

(β) δύνανται να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της σύγχρονης ή/και ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας και κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού για ό,τι αφορά την επιλογή και την απαραίτητη προσαρμογή του υλικού, ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών.

Σύνδεσμοι πολιτιστικού περιεχομένου
Ειδικότερα, παρατίθενται οι παρακάτω σύνδεσμοι:
1η ΕΝΟΤΗΤΑ
Σύνδεσμοι με θεματικό περιεχόμενο γενικότερου ενδιαφέροντος που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους/τις εκπαιδευτικούς και από τους/τις μαθητές/μαθήτριες ανεξαρτήτως διδακτικού πλαισίου.


Εκπαιδευτικές ψηφιακές εφαρμογές της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης
Αποτελεί την επίσημη ιστοσελίδα της ΥΣΜΑ για την υλοποίηση των έργων συντήρησης και αναστήλωσης που εκτελούνται στην Ακρόπολη. Εμπεριέχεται υλικό ενημέρωσης για την Συντήρηση των Μνημείων της Ακρόπολης που μπορεί να αξιοποιηθεί από τον/την εκπαιδευτικό και Ταινίες & Βίντεο – YSMA που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικό υλικό. Επίσης, περιλαμβάνονται εκπαιδευτικά προγράμματα Εκπαιδευτικά    προγράμματα     –                               YSMA                που                                απευθύνονται  σε μαθητές/μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Είναι διαδικτυακή εφαρμογή που επιτρέπει τη διερεύνηση του αρχαιολογικού χώρου με διαδραστικό τρόπο.

 

Το αποθετήριο εκπαιδευτικού περιεχομένου για την Ακρόπολη ενσωματώνει υλικό του Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης και υποστηρίζει με δυναμικό τρόπο την αναπαράσταση και ερμηνεία του παρελθόντος. Εκπαιδευτικοί, μαθητές/μαθήτριες και οικογένειες μπορούν να πλοηγηθούν στο αποθετήριο και να εμπλουτίσουν τόσο το μάθημα στο σχολείο όσο και την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και στο μουσείο Ακρόπολης.

 

Παραπέμπει σε βίντεο για την ελληνική ιστορία που αναφέρεται στην καθημερινή ζωή των Ελλήνων στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας από την ενότητα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ. Το Μουσείο Μπενάκη έχει τις εξής ιστορικές ενότητες (με βίντεο, χρονογραμμή, και εκπαιδευτικά παιχνίδια): ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΒΥΖΑΝΤΙΟ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ, ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, Η ΑΘΗΝΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ.

 

Παραπέμπει στο έργο του Χρήστου Λεοντή ΚΑΝΤΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα της μουσικής και χαρακτηριστικά δείγματα του λόγου του Ρήγα, του Σολωμού και του Μακρυγιάννη, συνθέτει σε μορφή τριπτύχου τις ιδέες του και αναδεικνύει τα στοιχεία εκείνα, που συγκροτούν τη βάση του οικοδομήματος της δημοκρατικής πολιτικής παράδοσης του Ελληνισμού.

 

Παραπέμπει σε βίντεο για την ελληνική ιστορία που αναφέρεται σε μορφές και γεγονότα της ελληνικής επανάστασης από την υποενότητα ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Το Μουσείο Μπενάκη έχει τις εξής ιστορικές ενότητες (με βίντεο, χρονογραμμή, και εκπαιδευτικά παιχνίδια): ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΒΥΖΑΝΤΙΟ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ, ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, Η ΑΘΗΝΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ.

 

Παραπέμπει σε Φωτογραφικό υλικό από την Έκδοση της Βουλής με τίτλο: Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, από το ΜΕΡΟΣ Α (Εικονογραφικοί κύκλοι με θέμα την Ελλάδα του 19ου αιώνα, Οι προδρομικές καλλιτεχνικές αποστολές στις αρχές του 19ου αιώνα, Ο τοπιογραφικός κύκλος) (σελ. 19-35).

 

Παραπέμπει στο Φωτογραφικό υλικό από την Έκδοση της Βουλής με τίτλο: Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, από το ΜΕΡΟΣ Β (Οι τοιχογραφίες του Μεγάρου της Βουλής) (σελ. 43-88).

 

Παραπέμπει σε ένα από τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Ιδρύματος της Βουλής, με τίτλο «Μικρά Ιστορικά». Περιλαμβάνει τις ενότητες: «Κόμικ. Πότε; Ποιοι; Τι έγινε; Γιατί; Τι με νοιάζει εμένα; Ανακαλύπτω περισσότερα» Κάθε ενότητα της σειράς, αφιερώνεται σ’ ένα ιστορικό θέμα, απαντά σύντομα και απλά στα βασικά ερωτήματα γύρω από αυτό.

 

Παραπέμπει σε ένα από τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Ιδρύματος της Βουλής, με τίτλο «Μικρά Ιστορικά». Περιλαμβάνει τις ενότητες: «Κόμικ. Πότε; Ποιοι; Τι έγινε; Γιατί; Τι με νοιάζει εμένα; Ανακαλύπτω περισσότερα» Κάθε ενότητα της σειράς, αφιερώνεται σ’ ένα ιστορικό θέμα, απαντά σύντομα και απλά στα βασικά ερωτήματα γύρω από αυτό.

 

 • Η Αρχαία Αγορά της Αθήνας, Ψηφιακή περιήγηση, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Αποτελεί μια ψηφιακή περιήγηση στην Αρχαία Αγορά των Αθηνών η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποστηρικτικό υλικό στη διδασκαλία μαθημάτων σε μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου. Το υλικό αυτό συνάδει με τα Προγράμματα Σπουδών και συμβάλλει στον εμπλουτισμό των διδακτικών στόχων του Προγράμματος Σπουδών.

 

Ο Μικρός Οδηγός ακολουθεί τις θεματικές ενότητες της έκθεσης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου σχετικά με τους Αγώνες (αθλητικούς, καλλιτεχνικούς) στην Αρχαία Ελλάδα.  Περιλαμβάνει πληροφοριακό και φωτογραφικό υλικό προς αξιοποίηση από τους/τις  εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/μαθήτριες.

 

Είναι εκπαιδευτικός φάκελος ο οποίος περιέχει πληροφοριακό και φωτογραφικό υλικό, καθώς και παρουσίαση σε ppt προς αξιοποίηση από τον/την εκπαιδευτικό και τους/τις μαθητές/μαθήτριες.

 

Το συγκεκριμένο υλικό συνοδεύει το εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας με αρ. 4 της ενότητας

«Μουσών Δώρα» και της ιστοσελίδας «Το θέατρο στην Αρχαία Ελλάδα». Αποτελεί πληροφοριακό και φωτογραφικό υλικό προς αξιοποίηση από τον/την εκπαιδευτικό και τους/τις μαθητές/μαθήτριες.

 

Βίντεο-ντοκιμαντέρ προς αξιοποίηση από τους/τις εκπαιδευτικούς.

 

Διαδραστικά παιχνίδια, πληροφοριακό και φωτογραφικό υλικό, σχέδια project προς αξιοποίηση από τους/τις εκπαιδευτικούς.

 

Αποτελεί μέρος του συνδέσμου «Αρχαίο Θέατρο στον κύκλο του Χρόνου» πληροφοριακό και φωτογραφικό υλικό προς αξιοποίηση από τους/τις εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/μαθήτριες.

 

Αποτελεί μέρος του συνδέσμου «Αρχαίο Θέατρο στον κύκλο του Χρόνου», πληροφοριακό και φωτογραφικό υλικό προς αξιοποίηση από τους/τις εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/μαθήτριες.

 

 • Ιστορικές ψηφιακές περιηγήσεις(Αρχαία Αγορά, Μυστράς, Δήλος, Αιγές-Βεργίνα, Βυζαντινή Μακεδονία) με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Βίντεο-ντοκιμαντέρ προς αξιοποίηση από τους/τις εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/μαθήτριες.

Σύνδεσμοι πολιτιστικού περιεχομένου

Διαδραστικό υλικό προς αξιοποίηση από τον/την εκπαιδευτικό και τους/τις μαθητές/μαθήτριες.

 

Παραπέμπει σε διαδραστικό χρονολόγιο των Αθηνών για την περίοδο 1821-1941, με πληροφορίες για τα σημαντικότερα γεγονότα/ορόσημα της Ελληνικής Ιστορίας.

 

 

Παραπέμπει σε Video για την ακρόπολη, μέσα από τα μάτια του περιηγητή H. W. Williams 1820, για τον/τη μαθητή/μαθήτρια.

 

Η ιστοσελίδα προβάλλει εικονογραφικό υλικό και εισαγωγικά κείμενα που προέρχονται από περιηγητικές εκδόσεις και περιγράφουν τον χώρο της Μεσογείου και της νοτιοανατολικής Ευρώπης από τον 15ο -20ο αιώνα.

 

 

Εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή κόμικ, κυρίως για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, που παρουσιάζει με ευφάνταστο τρόπο τον τρόπο εργασίας σε ένα ιστορικό αρχείο.

 

Σειρά ιστορικών και πολιτιστικών ντοκιμαντέρ.

 

Συλλογή μελετών σε ψηφιακή μορφή.

 

Οι μαθητές/μαθήτριες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο της όπερας, τον κόσμο του μουσικού θεάτρου, τον συνδυασμό της μουσικής και του λόγου.

Σύνδεσμοι πολιτιστικού περιεχομένου

Εικονική έκθεση, εκπαιδευτικές εφαρμογές, ιστορία της όπερας και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής μέσα από το εικονικό εκπαιδευτικό μουσείο της ΕΛΣ.

 

 

Παρουσίαση των αυθεντικών μορφών των αγωνιστών του ’21, όπως σχεδίασε ο Καρλ Κρατσάϊζεν.

 

Παρουσίαση των εκθεμάτων της Πινακοθήκης Ναυπλίου.

 

Ψηφιακό παιχνίδι που παρουσιάζει την ελληνική ένδυση ανά τους αιώνες.

 

 • Εικαστικά, Ζωγραφική, Αγιογραφία, Γλυπτική, Χαρακτική, Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Ψηφιακό βιβλίο για τις τέχνες.

 

 

Παρουσίαση μνημείων ιστορικού – πολιτιστικού ενδιαφέροντος της πόλης των Αθηνών.

 

Δύο οδηγοί (εκπαιδευτικών και μαθητών) για τα πνευματικά δικαιώματα και ένα κόμικ για μαθητές δευτεροβάθμιας και μεγάλων τάξεων της πρωτοβάθμιας.

 

 • Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας

https://athicff.com/ekdromes-eidikes-provoles/

Περιλαμβάνονται ταινίες που απευθύνονται σε διάφορες ηλικιακές κατηγορίες: από 2 ετών έως και για όλη την οικογένεια. Οι ταινίες είναι διαθέσιμες για σχολικές προβολές με προσυνεννόηση.

 

 • Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης : εκπαιδευτικό πρόγραμμα «The Beethoven Pastoral

Project» σε 5 επεισόδια : https://www.youtube.com/watch?v=1kBTZNGqh7o https://www.youtube.com/watch?v=VGkRG4LgU9A https://www.youtube.com/watch?v=XovsyC6t2V8 https://www.youtube.com/watch?v=86caqrbmoaQ https://www.youtube.com/watch?v=jbwXPM1ixuU

Πρόκειται για διάφορα σύντομα εκπαιδευτικά παιχνίδια: «ακούω μουσική και ζωγραφίζω», «κρατώ τον ρυθμό» κ.λπ. που υλοποιούνται με την ακρόαση μουσικών κομματιών από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.

 

 • Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ)

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν σε μορφή pdf Εκπαιδευτικά Έντυπα και Φυλλάδια καθώς και Υλικό για τον Εκπαιδευτικό, στα οποία προτείνονται τρόποι προσέγγισης έργων σύγχρονης τέχνης, θέματα για συζήτηση, εικαστικές και άλλες δραστηριότητες. Το υλικό αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί είτε για την εξοικείωση των μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τη σύγχρονη τέχνη είτε στο πλαίσιο των ερευνητικών εργασιών, των γλωσσικών ή και άλλων μαθημάτων.

https://www.emst.gr/training/ekpedevtiko-yliko

 

 • Αναγνώσεις παραμυθιών στην ΕΡΤ

Σε συνεργασία με την ΕΡΤ προβάλλονται αναγνώσεις παραμυθιών στον παρακάτω σύνδεσμο

https://www.ertflix.gr/category/mathainoume-sto-spiti/istories-gia-paidia/

Ηθοποιοί του Εθνικού Θεάτρου, όπως ο Δημήτρης Λιγνάδης, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, η Ράνια Οικονομίδου, η Έμιλυ Κολιανδρή, η Τζόυς Ευείδη, ο Γιώργος Πυρπασόπουλος, η Αλίκη Αλεξανδράκη, διαβάζουν λογοτεχνικά κείμενα και παραμύθια από τα Ανθολόγια του Δημοτικού Σχολείου στους χώρους του Εθνικού Θεάτρου.

Σύνδεσμοι πολιτιστικού περιεχομένου
2η ΕΝΟΤΗΤΑ
Σύνδεσμοι   το   περιεχόμενο       των οποίων απευθύνεται αποκλειστικά στους/στις εκπαιδευτικούς

«Δημοκρατία και Εκπαίδευση», το οποίο προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τη διδασκαλία θεμάτων δημοκρατικών αρχών και αξιών, πολιτικής αγωγής, κοινοβουλευτικής και πολιτικής ιστορίας. Το υλικό που προτείνεται για κάθε θέμα παρουσιάζεται συνήθως σε δύο μέρη: Φάκελος για τον/την εκπαιδευτικό με χρήσιμο υλικό αναφοράς και τεκμηρίωσης για το παρουσιαζόμενο θέμα και Παιδαγωγικά Εργαστήρια με δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να παρουσιαστούν στην τάξη.

 

Παραπέμπει στο πρόγραμμα «Δημοκρατία και Εκπαίδευση», το οποίο προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τη διδασκαλία θεμάτων δημοκρατικών αρχών και αξιών, πολιτικής αγωγής, κοινοβουλευτικής και πολιτικής ιστορίας. Το υλικό που προτείνεται για κάθε θέμα παρουσιάζεται συνήθως σε δύο μέρη: Φάκελος για τον/την εκπαιδευτικό με χρήσιμο υλικό αναφοράς και τεκμηρίωσης για το παρουσιαζόμενο θέμα και Παιδαγωγικά Εργαστήρια με δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να παρουσιαστούν στην τάξη.

 

Παραπέμπει σε Εισαγωγή/παρουσίαση προγράμματος που περιλαμβάνει Φάκελο για τον/την εκπαιδευτικό και Παιδαγωγικό Εργαστήρι δραστηριοτήτων. Αποτελεί μέρος του προγράμματος

«Δημοκρατία και Εκπαίδευση», το οποίο προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τη διδασκαλία θεμάτων δημοκρατικών αρχών και αξιών, πολιτικής αγωγής, κοινοβουλευτικής και πολιτικής ιστορίας. Το υλικό που προτείνεται για κάθε θέμα παρουσιάζεται συνήθως σε δύο μέρη: Φάκελος για τον/την εκπαιδευτικό με χρήσιμο υλικό αναφοράς και τεκμηρίωσης για το παρουσιαζόμενο θέμα και Παιδαγωγικά Εργαστήρια με δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να παρουσιαστούν στην τάξη.

Σύνδεσμοι πολιτιστικού περιεχομένου

Οι ως άνω υπερσύνδεσμοι παραπέμπουν στον Φάκελο και το Παιδαγωγικό Εργαστήρι προγράμματος που εντάσσεται στη γενικότερη ενότητα «Δημοκρατία και Εκπαίδευση», το οποίο προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τη διδασκαλία θεμάτων δημοκρατικών αρχών και αξιών, πολιτικής αγωγής, κοινοβουλευτικής και πολιτικής ιστορίας. Το υλικό που προτείνεται για κάθε θέμα παρουσιάζεται συνήθως σε δύο μέρη: Φάκελος για τον/την εκπαιδευτικό με χρήσιμο υλικό αναφοράς και τεκμηρίωσης για το παρουσιαζόμενο θέμα και Παιδαγωγικά Εργαστήρια με δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να παρουσιαστούν στην τάξη.

 

Περιέχονται τρεις υπερσύνδεσμοι οι οποίοι παραπέμπουν στην Εισαγωγή/παρουσίαση, τον  Φάκελο και το Παιδαγωγικό Εργαστήρι προγράμματος που εντάσσεται στη γενικότερη ενότητα

 

«Δημοκρατία και Εκπαίδευση» και προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τη διδασκαλία θεμάτων δημοκρατικών αρχών και αξιών, πολιτικής αγωγής, κοινοβουλευτικής και πολιτικής ιστορίας. Το υλικό που προτείνεται για κάθε θέμα παρουσιάζεται συνήθως σε δύο μέρη: Φάκελος για τον/την εκπαιδευτικό με χρήσιμο υλικό αναφοράς και τεκμηρίωσης για το παρουσιαζόμενο θέμα και Παιδαγωγικά Εργαστήρια με δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να παρουσιαστούν στην τάξη.

 

Διεύθυνση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επικοινωνίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Πρόταση δραστηριότητας στον/στην εκπαιδευτικό για προετοιμασία των μαθητών/-τριών πριν την εκπαιδευτική επίσκεψη στο μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Αγοράς των Αθηνών.

Σύνδεσμοι πολιτιστικού περιεχομένου

Σχέδιο project με υλικό και οδηγίες προς αξιοποίηση από τον/την εκπαιδευτικό.

 

Υποστηρικτικό υλικό για προετοιμασία και υλοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Παραπέμπει σε υποστηρικτικό υλικό για τον/την εκπαιδευτικό για την προετοιμασία και την υλοποίηση μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών/τριών στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Περιλαμβάνει πληροφοριακό υλικό για τον/την εκπαιδευτικό, ενδεικτικές δραστηριότητες για μαθητές και μαθήτριες και άλλο υποστηρικτικό υλικό (powerpoint).

 

 • Ποιος να έμενε εδώ; Πρόταση με δραστηριότητες για εκπαιδευτική επίσκεψη στην αίθουσα της Θήρας, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Παραπέμπει σε υποστηρικτικό υλικό για τον/την εκπαιδευτικό για την προετοιμασία και την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος με αντικείμενο τα σπίτια στην προϊστορική Σαντορίνη και την αξιοποίηση των εκθεμάτων στην αίθουσα της Θήρας του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

 

 • Αρχαία Παιχνίδια στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, εκπαιδευτική προσέγγιση, οδηγίες για τον εκπαιδευτικό, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Παραπέμπει σε υποστηρικτικό υλικό για τον/την εκπαιδευτικό για την προετοιμασία και την υλοποίηση μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών/-τριών στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και τη γνωριμία τους με τα αρχαία παιχνίδια.

 

 • Διεθνές Φεστιβάλ Ολυμπίας για παιδιά και νέους -σχολικός κινηματογράφος

https://olympiafestival.gr/school-cinema/

Ο υπερσύνδεσμος παραπέμπει σε διαδικτυακά προγράμματα, συζητήσεις και σεμινάρια του Φεστιβάλ που απευθύνονται κυρίως σε εκπαιδευτικούς.

 • Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ)

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν σε μορφή pdf Εκπαιδευτικά Έντυπα και Φυλλάδια, καθώς και Υλικό για τον Εκπαιδευτικό, στα οποία προτείνονται τρόποι προσέγγισης έργων σύγχρονης τέχνης, θέματα για συζήτηση, εικαστικές και άλλες δραστηριότητες. Το υλικό αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί

 

είτε για την εξοικείωση των μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τη σύγχρονη τέχνη είτε στο πλαίσιο των ερευνητικών εργασιών, των γλωσσικών ή και άλλων μαθημάτων.

https://www.emst.gr/training/ekpedevtiko-yliko

Σύνδεσμοι πολιτιστικού περιεχομένου
3η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Α. Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

 

 1. Ψηφιακή διαδραστική έκθεση με τίτλο:«ʽΙστορίης ἀπόδεξις» Θερμοπύλες- Σαλαμίνα. Τεκμήρια Ιστορίας https://2500years.culture.gov.gr, Τμήμα Εκθέσεων, Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 2. Αποθετήριο εκπαιδευτικού περιεχομένου http://followodysseus.culture.gr/, Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας, Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 3. Εικονική περιήγηση στην εκπαιδευτική έκθεση «Ανακαλύπτουμε το αρχαίο θέατρο» http://ancienttheater.culture.gr/el/anakaluptoume-to-arxaio-theatro, Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας, Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 4. Ψηφιοποιημένος εκπαιδευτικός           φάκελος            «Εννέα            τόποι            αφηγούνται» http://followodysseus.culture.gr/el-, Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας, Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 5. Ψηφιοποιημένος εκπαιδευτικός            φάκελος            «ΔιαΒΑΖΟΥΜΕ            την             πόλη» http://followodysseus.culture.gr/el-, Τμήμα Εκθέσεων, Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 6. Ηλεκτρονική έκδοση ενημερωτικού εντύπου «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές στα ελληνικά μνημεία της Unesco» https://en.calameo.com/read/004470083f8fc78227961, Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας, Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Σύνδεσμοι πολιτιστικού περιεχομένου
Β. Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

 

 • Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ελλάδας, http://ayla.culture.gr/. Ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΑ για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιάς της Ελλάδας.

 

 

 • Το αγροτικό τοπίο ως πολιτιστική κληρονομιά, http://ayla.culture.gr/educational-material/: Ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΑ με εκπαιδευτικό υλικό για την ανάδειξη του αγροτικού τοπίου ως πολιτιστικής κληρονομιάς.
Γ. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

 Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο προχώρησε στην ψηφιοποίηση περιοδικών εκθέσεών του, οι οποίες καλύπτουν τη διδασκαλία και έρευνα της ιστορίας της Δ΄ ΣΤ΄ Δημοτικού και της Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου και διατίθενται σε ψηφιακή μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα του. Το υλικό τους δύναται να αξιοποιηθεί από εκπαιδευτικούς και από μαθητές/μαθήτριες:

 

 1. Αθηναϊκή Δημοκρατία. Η ελευθερία του ατόμου ως πολιτική αξία, https://www.athenian-democracy.gr/
 2. Δι’ αυτά πολεμήσαμεν…Αρχαιότητες και Ελληνική Επανάσταση,

 

https://www.namuseum.gr/periodic_exhibition/di-ayta-polemisamen-archaiotites-kai-elliniki- epanastasi/

 

 1. Οι Μεγάλες Νίκες. Από το Μύθο στην Ιστορία,

 

https://www.namuseum.gr/oi-megales-nikes-sta-oria-toy-mythoy-kai-tis-istorias-psifiaki-periigisi/

 

https://www.namuseum.gr/periodic_exhibition/oi-megales-nikes-sta-oria-toy-mythoy-kai-tis- istorias-i-proetoimasia-tis-ekthesis-toy-eam/

 

Σύντομα πρόκειται να προστεθούν στην ιστοσελίδα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και οι ακόλουθες ψηφιακές εκθέσεις :

 

 • Αδριανός & Αθήνα. Συνομιλώντας με έναν ιδεατό κόσμο,
 • Οι αμέτρητες όψεις του Ωραίου

 

οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν, όπως και οι παραπάνω αναφερόμενες, τόσο σε συνδυασμό με τη διδασκαλία της ιστορίας όσο και με άλλα μαθήματα της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε σε μορφή pdf την Εγκύκλιο Ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι πολιτιστικού περιεχομένου ιστοσελίδων ΥΠΑΙΘ

Δείτε επίσης

Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού για την Παιδεία: Σε Διαβούλευση σχέδιο νόμου
Αιτήσεις ΑΣΕΠ: Το ΦΕΚ για την ψηφιακή άντληση δεδομένων γέννησης, τέκνων, οικογενειακής κατάστασης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση