Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συνεδρίαση ΚΥΣΕΕΠ: Τι συζητήθηκε για τα υπεράριθμα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ – Η θέση των Αιρετών Β. Βούγια και Γ. Μπουλμέτη

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συνεδρίαση ΚΥΣΕΕΠ: Τι συζητήθηκε για τα υπεράριθμα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ – Η θέση των Αιρετών Β. Βούγια και Γ. Μπουλμέτη στο Συμβούλιο.

Συνεδρίαση ΚΥΣΕΕΠ: Τι συζητήθηκε για τα υπεράριθμα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ

Συνεδρίασε σήμερα Δευτέρα 13 Μαίου 2019 το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΚΥΣΕΕΠ) με θέματα την εξέταση των υπεράριθμων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού και την εξέταση αιτήματος ΕΕΠ για λόγους υγείας.

Αναλυτικά

Θέμα 1ο: «Εξέταση των υπεράριθμων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού».

Α. Στο ΕΕΕΕΚ Λάρισας από τις 2 οργανικές θέσεις ΠΕ21 η μία ανακατανεμήθηκε στο ΕΔΣ Γιάννουλης Δήμου Λάρισας.

Με δεδομένο ότι κανένας δεν επιθυμούσε να κριθεί ως υπεράριθμος, η ΔΔΕ Λάρισας με σχετική εισήγησή της χαρακτήρισε υπεράριθμο το ένα μέλος ΕΕΠ – ΠΕ21 ως τελευταίο τοποθετημένο στη σχολική μονάδα.

Β. Στο 1ο ΕΕΕΕΚ Θεσσαλονίκης ΕΕΕΕΚ Δήμου Θεσσαλονίκης από τις 2 οργανικές θέσεις ΠΕ21 η μία ανακατανεμήθηκε στο Δημόσιο Ειδικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης.

Οι οργανικά ανήκοντες ΠΕ21 στο 1ο ΕΕΕΕΚ Θεσσαλονίκης ήταν δύο(2).

Με δεδομένο ότι το ένα μέλος ΕΕΠ – ΠΕ21 έκανε θετική υπεύθυνη δήλωση για να κριθεί υπεράριθμο, ενώ το έτερο μέλος ΕΕΠ – ΠΕ21 αρνητική, η ΔΔΕ Αν. Θεσσαλονίκης με σχετική εισήγησή της χαρακτήρισε υπεράριθμο το πρώτο μέλος που έκανε θετική δήλωση.

Γ. Το 2/θεσιο ΕΔΣ αυτιστικών παιδιών Ιωαννίνων καταργήθηκε με το ΦΕΚ 2591/Β΄/22-8-2016 και η οργανική θέση μέλους ΕΕΠ – ΠΕ28 ανακατανεμήθηκε στο ΕΕΕΕΚ Ιωαννίνων.

Δ. Το ΕΔΣ αυτιστικών Ιωαννίνων καταργήθηκε με το ΦΕΚ 2591/Β΄/22-8-2016 και η οργανική θέση ΕΒΠ ανακατανεμήθηκε στο 2ο ΕΔΣ Ιωαννίνων.

Ε. Το 2ο ΕΔΣ Καβάλας καταργήθηκε με το ΦΕΚ 2155/Β΄/23-06-2017 και η οργανική θέση ΕΒΠ  ανακατανεμήθηκε στο 1ο ΕΔΣ Καβάλας.

Ως Αιρετοί εκπρόσωποι του ΕΕΠ και ΕΒΠ στο ΚΥΣΕΕΠ, επί του θέματος διαφωνήσαμε και καταθέσαμε εγγράφως τη θέση μας όπως την κοινοποιούμε παρακάτω*.

Φυσικά ψηφίσαμε αρνητικά επί της εισήγησης του Αυτοτελούς Τμήματος ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Με μεγάλο προβληματισμό ψήφισαν θετικά τα υπόλοιπα διορισμένα μέλη του Συμβουλίου και η τοποθέτηση των υπεράριθμων μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ στις οργανικές θέσεις που ανακατανεμήθηκαν έγινε όπως ακριβώς όριζε η εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Δείτε:

Οργανικά κενά – Θέσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ ανά ειδικότητα και κλάδο – Πίνακες

Ανάλυση Οργανικών Θέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ – Χρονοδιάγραμμα για υπηρεσιακές μεταβολές και διορισμούς

Θέμα 2ο: «Εξέταση αιτήματος παραίτησης ΕΕΠ για λόγους υγείας»

Θετικά αποφάσισε το Συμβούλιο για την παραίτηση από την υπηρεσία για λόγους υγείας μέλους ΕΕΠ κλάδου ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου.

Δείτε επίσης:

Ανακατανομή Οργανικών Θέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ: Η Υπουργική Απόφαση

Υπεράριθμοι ΕΕΠ και ΕΒΠ: Η διαδικασία ρύθμισης υπεράριθμων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

_________________________________________________________________________

*Κείμενο Αιρετών για τη συνεδρίαση ΚΥΣΕΕΠ της 13ης Μαίου 2019

Θα θέλαμε να εκφράσουμε σε γενικές γραμμές ότι το ζήτημα της ανακατανομής οργανικών θέσεων αποκατέστησε πολλά κενά που υπήρχαν σε θέσεις συναδέλφων ΕΕΠ ΕΒΠ σε σχολικές μονάδες οι οποίες δε λειτουργούσαν, όπως επίσης και σε θέσεις που δε βρέθηκαν ΦΕΚ σύστασης οργανικών, χωρίς ευθύνη των συναδέλφων που μετατέθηκαν σε αυτές, προκειμένου να υπάρχει ορθολογική διαχείριση και πρόταση για τις νέες οργανικές που συστάθηκαν ενόψει των διορισμών.

Διαφωνούμε με την Υ.Α. αριθ.πρωτ. 40326/Ε4/14-3-19 (ΦΕΚ 1296 Β΄) με θέμα «Ανακατανομή οργανικών θέσεων ΕΕΠΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης» και το έγγραφο αριθ. πρωτ. 66706/24-04-2019 με θέμα «Ρύθμιση υπεράριθμων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού» ως προς τα εξής:

1. Δε ζητήθηκε εισήγηση από τα ΠΥΣΕΕΠ, τα οποία έχουν καλύτερη γνώση των αναγκών των σχολικών μονάδων για την ανακατανομή θέσεων.

2. Η επιτροπή που είχε συσταθεί για τη εισήγηση νέων οργανικών θέσεων δεν είχε προτείνει ανακατανομή οργανικών θέσεων.

3. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε ποιος πρότεινε την ανακατανομή ειδικά για το 1ο ΕΕΕΕΚ Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι ενεργή σχολική μονάδα.

4. Διαφωνούμε ως προς τη διαδικασία που ακολουθήθηκε.

5. Είμαστε κατά οποιασδήποτε μείωσης θέσης ΕΕΠ ΕΒΠ σε σχολεία τα οποία λειτουργούν, έχουν μαθητικό δυναμικό με σύνθετες ανάγκες το οποίο χρήζει υποστήριξης, όπως τα ΕΕΕΕΚ.

Η εισήγησή μας είναι αρνητική ως προς την ανακατανομή συγκεκριμένων θέσεων στο 1ο ΕΕΕΕΚ Θεσσαλονίκης, όπως αναφέραμε και στο ΕΕΕΕΚ Λάρισας, στο οποίο οι συνάδελφοι δεν επιθυμούσαν να κριθούν υπεράριθμοι και εξαναγκάστηκαν μέσω της συγκεκριμένης απόφασης.

Οι αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ

Βασίλης Βούγιας

Μπουλμέτη Γεωργία

Δείτε επίσης

Ανακατανομή Οργανικών Θέσεων: Εντονη διαμαρτυρία της ΠΟΣΕΕΠΕΑ

ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Διαμαρτυρία για την Ανακατανομή Οργανικών Θέσεων

Νέες Οργανικές Θέσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ – Το ΦΕΚ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση