Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συνεδρίαση ΠΥΣΕΕΠ Αττικής 16.06.2020: Oριστικές τοποθετήσεις-προϋπηρεσίες-άδειες άσκησης έργου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συνεδρίαση ΠΥΣΕΕΠ Αττικής 16.06.2020: Ενημέρωση από την Αιρετή Μαρία Μαργαρίτη για αναγνωρίσεις προϋπηρεσίας, οριστικές τοποθετήσεις, άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου.

Συνεδρίαση ΠΥΣΕΕΠ Αττικής 16.06.2020

Ενημέρωση από την Αιρετή του ΠΥΣΕΕΠ Αττικής, Μαρία Μαργαρίτη

Στις 16/6/20 στην συνεδρίαση του ΠΥΣΕΕΠ έγιναν οι παρακάτω ενέργειες:

 1. Ολοκληρώθηκε η αναγνώριση της προϋπηρεσίας, ως δημόσια εκπαιδευτική για
  βαθμολογική εξέλιξη και μοριοδότηση καθώς και για μισθολογική εξέλιξη, μονίμων μελών
  ΕΕΠ-ΕΒΠ.
 • Οι Διευθύνσεις θα ολοκληρώσουν την καταχώρηση της πραγματικής εκπαιδευτικής
  προϋπηρεσίας και θα αναρτήσουν σχετικό πίνακα με τα συνολικά μόρια.

Οι συνάδελφοι θα ενημερωθείτε από τις Διευθύνσεις για τα μόρια σας. Στην φάση αυτή αν
χρειαστεί,
θα μπορέσετε να προχωρήσετε σε ενστάσεις (στην περίοδο από τις 22-24 Ιουνίου
2020 με email προς το ΠΥΣΕΕΠ στην Π.Δ.Ε. Αττικής). Οι Αιρετοί θα βρισκόμαστε δίπλα σας για
κάθε σχετική ενημέρωση.

 • Για τις ενστάσεις που ίσως χρειαστεί να κάνετε, το ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού
  χαρακτήρα, πρέπει να αναφέρονται στην βεβαίωση και να προκύπτουν από επίσημα
  έγγραφα όπως π.χ. το καταστατικό του φορέα ή απόφαση δικαστηρίου ή ΦΕΚ
  Ίδρυσης (όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενημέρωση από τον Αιρετό κ.
  Αρβανίτη).

Μετά την εξέταση των ενστάσεων και την τελική ανάρτηση των τελικών πινάκων των μορίων
και των πινάκων των οργανικών κενών θα προσκληθείτε να υποβάλετε την δήλωση Οριστικής
Τοποθέτησης (από τις 26 έως τις 29 Ιουνίου 2020).

 • Στη πρόσκληση για δήλωση Οριστικής Τοποθέτησης θα συμμετέχουν , οι
  νεοδιοριζόμενοι, οι μετατασσόμενοι και οι μετατιθέμενοι

Επίσης σιγουρευτείτε ότι έχετε προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αφορούν στα
κριτήρια οριστικής τοποθέτησης (άρθρο 16, παρ.2 ΠΔ 50/1996 και άρθρο 8 ΠΔ 56/2001).

 • Εάν δεν προκόψει κάτι έκτακτο πιστεύουμε ότι θα τηρηθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα
  και η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Όμως πρέπει
  να είμαστε όλοι σε εγρήγορση για να μην χάσουμε προθεσμίες και ημερομηνίες,
  που πιθανόν να διαφοροποιηθούν.

Σημειώστε ότι: η «δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία» ίσως είναι διαφορετική από την
«υπηρεσία νια μισθολογική εξέλιξη» αναλόγως των συνθηκών εργασίας κάθε συναδέλφου.

Σημειώστε ακόμη ότι: οι προϋποθέσεις για αναγνώριση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας και τα
κριτήρια οριστικής τοποθέτησης, ορίζονται στους νόμους 2817/200,3699/2008, στα
Προεδρικά Διατάγματα 50/1996,56/2001.

Δείτε
Χρονοδιάγραμμα ενεργειών ΠΔΕ Αττικής για την οριστική τοποθέτηση των μόνιμων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ
 1. Εξετάστηκαν αιτήσεις νια άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου οι οποίες εγκρίθηκαν.

Θα σας ενημερώνουμε σταθερά, για την πορεία της διαδικασίας.

Με εκτίμηση

Μαρία Μαργαρίτη

Αιρετή ΠΥΣΕΕΠ Αττικής

Δείτε σχετικά

Διευκρινίσεις προϋπηρεσιών ΕΕΠ και ΕΒΠ για τις οριστικές τοποθετήσεις | Εγγραφο
Χρονοδιάγραμμα τοποθετήσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ: Από ΠΔΕ ΑΜΘ-Εγγραφο ΠΔΕ Πελοποννήσου
Στοιχεία υπηρετούντων ΕΕΠ και ΕΒΠ: Τα ζητά η ΠΟΣΕΕΠΕΑ από το Υπουργείο Παιδείας

Πριν φύγετε

Ανακοίνωση ΑΣΕΠ: Παράταση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων Προκήρυξης 4Κ/2020Βοήθεια στο σπίτι
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση