Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συνεδρίαση ΚΥΣΔΕ 28.05.2020: 2.272 οι αποχωρούντες εκπαιδευτικοί Β/θμιας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συνεδρίαση ΚΥΣΔΕ 28.05.2020: 2.272 οι αποχωρούντες εκπαιδευτικοί Β/θμιας-Ενημέρωση για μετατάξεις-αποσπάσεις-παραιτήσεις εκπαιδευτικών από τον αιρετό Ν. Κορδή.

Συνεδρίαση ΚΥΣΔΕ 28.05.2020

Με ενημερωτικό σημείωμα ο Αιρετός στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριος Κορδής αναφέρεται:

 • Στη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 28.05.2020 και στα θέματα που συζητήθηκαν.
 • Στις μετατάξεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε Διοικητικές θέσεις.
 • Στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο ΥΠΑΙΘ και σε ΠΔΕ.
 • Στις παραιτήσεις εκπαιδευτικών μέσω ΔΔΕ.

Αναλυτικά το Ενημερωτικό

Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 28/5/2020 και τις τρέχουσες εκπαιδευτικές εξελίξεις.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σχετικά με τη συνεδρίαση  του ΚΥΣΔΕ που έγινε την Πέμπτη 28 Μαΐου 2020 σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

 1. Έγινε δεκτή αίτηση απαλλαγής από τη θέση του, 1 Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου.
 2. Έγινε αναγνώριση συνάφειας Μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης σε ΔΔΕ.
 3. Απορρίφθηκαν 2 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών για σοβαρούς λόγους υγείας ή για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους οι οποίες υποβλήθηκαν την περίοδο 11-4 έως 30-5. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση από την 1η Ιουνίου και μετά όταν και επιτρέπεται η υποβολή τέτοιων  αιτήσεων.
 4. Συζητήθηκαν προτάσεις για τον ορισμό εκπαιδευτικών και Συντονιστών Εκπαιδευτικού έργου για τη συμμετοχή τους ως μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων. θέσαμε το ζήτημα της ασφάλειας των εκπαιδευτικών και των εμπλεκόμενων στη διενέργεια των Πανελλαδικών σε επίπεδο Υπουργείου λόγω του COVID-19. Ο χώρος που διαμορφώνονται τα θέματα είναι εξαιρετικά μικρός για να τηρηθούν οι προβλεπόμενες αποστάσεις! Ενημερωθήκαμε ότι θα γίνει μοριακός έλεγχος για όσους/ες εμπλέκονται στις Πανελλαδικές και θα υπάρχουν όλα τα ατομικά μέτρα προστασίας! Είναι προφανές ότι πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή από πλευράς Υπουργείου για το πολύ σοβαρό αυτό ζήτημα!
 5. Απορρίφθηκαν 2 αιτήσεις ανάκλησης μετάθεσης εκπαιδευτικών. Μειοψηφήσαμε στις περιπτώσεις αυτές.
 6. Απορρίφθηκαν 8 ενστάσεις εκπαιδευτικών επί των γενικών μεταθέσεων 2020. Εγκρίθηκε η ένταξη 1 εκπαιδευτικού σε ειδική κατηγορία και απορρίφθηκε 1 αίτηση για το ίδιο ζήτημα. Πάγια θέση μας είναι αφενός η ένταξη και άλλων σοβαρών περιπτώσεων σε ειδική κατηγορία λόγω ασθενειών και αφετέρου η ικανοποίηση των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών που εντάσσονται σε ειδική κατηγορία μετάθεσης ανεξαρτήτως κενών για να ικανοποιηθεί μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων!
 7. Απορρίφθηκαν 11 ενστάσεις εκπαιδευτικών για τις μεταθέσεις 2020. Να υπενθυμίσουμε ότι είχαμε καταψηφίσει τους πίνακες οργανικών κενών και πλεονασμάτων επί των οποίων έγιναν οι μεταθέσεις του 2020 αφού δεν απεικονίζονταν πλήρως οι εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι πίνακες επί των οποίων έγιναν οι μεταθέσεις στηρίχτηκαν στις εισηγήσεις των ΠΔΕ.
 8. Συζητήθηκαν και απορρίφθηκαν 4 ενστάσεις εκπαιδευτικών για τις μεταθέσεις σε Καλλιτεχνικά Σχολεία 2020. Για τις ενστάσεις των εκπαιδευτικών ΠΕ08 υπήρξε και εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής Καλλιτεχνικής Παιδείας. Τονίσαμε την πάγια θέση μας να υπάρχει μοριοδότηση όλων των προσόντων των υποψηφίων εκπαιδευτικών για μετάθεση/απόσπαση σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Διαπολιτισμικά Σχολεία για να έχουμε πληρέστερη  και πιο αντικειμενική συνολική εικόνα. Υπάρχει ήδη μια προεργασία που είχε γίνει από παλαιότερες επιτροπές Υπηρεσιακών μεταβολών και απαιτείται επικαιροποίηση των πορισμάτων και η απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση!
 9. Απορρίφθηκε 1 ανάκληση αίτησης μετάθεσης για Μουσικό Σχολείο. Για το ίδιο ζήτημα απορρίφθηκαν 7 ενστάσεις επί των μεταθέσεων αυτών.
 10. Απορρίφθηκε αίτηση εκπαιδευτικού της Σιβιτανιδείου Σχολής για απόσπαση σε Μουσικά Σχολεία.
 11. Συζητήθηκαν τριάντα δύο (32) αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 10 του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/1997 όπου ορίζεται ότι, «Δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του παρόντος Π.Δ., μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις. β) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα έτη και γ) να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31 Αυγούστου του έτους διενέργειας των μεταθέσεων από την ημερομηνία της Κυβερνήσεως ως εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση. (…) 4. Οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι δε δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης.». Εξ αυτών ικανοποιήθηκαν οι 22 αιτήσεις και απορρίφθηκαν οι 10. Μειοψηφήσαμε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις αφού θεωρούμε ότι η νομοθεσία των αμοιβαίων μεταθέσεων χρειάζεται αναθεώρηση σε βασικά σημεία της στερώντας από εκπαιδευτικούς που το επιθυμούν και οι δύο την αμοιβαία μετάθεση!
 12. Απορρίφθηκαν 2 αιτήσεις εκπαιδευτικών επί των αποσπάσεων του τρέχοντος έτους 2019-2020.
 13. Απορρίφθηκε ένσταση εκπαιδευτικού για τη μη υποβολή λειτουργικού κενού σε Μουσικό Σχολείο για τις αποσπάσεις έτους 2020-21
 14. Εγκρίθηκε 1 αίτηση εκπαιδευτικού για απόσπαση στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου του Ε.Κ. «Αθηνά»
 15. Εγκρίθηκε η αποδέσμευση εκπαιδευτικού για παράταση της απόσπασής του ως Εθνικός Εμπειρογνώμονας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 16. Απορρίφθηκε 1 ένσταση σχετικά με τη μετάταξη εκπαιδευτικού από κλάδο σε κλάδο.
 17. Αποδεσμεύτηκαν 2 εκπαιδευτικοί για μετάταξη σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες σύμφωνα με το ν.1824/88 και τις μεταβατικές διατάξεις του ν. 4440/2016 Πρόκειται για αιτήσεις που είχαν υποβληθεί το 2017.
 18. Έγιναν δεκτές 7 ανακλήσεις αιτήσεων μετάταξης εκπαιδευτικών σε διοικητικές θέσεις μέσω Κινητικότητας. Εγκρίθηκε 1 αποδέσμευση εκπαιδευτικού και ικανοποιήθηκαν 2 ανακλήσεις μετατάξεων από Διοικητικές Θέσεις.
 19. Εγκρίθηκε η απονομή ηθικού επαίνου σε εκπαιδευτικό.
ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ    

Υπογράφηκε στις 20 Μαΐου από την Υπουργό Παιδείας,  η  απόφαση για τη συγκρότηση και τον ορισμό μελών των Επιτροπών Αξιολόγησης Υποψηφίων για κάλυψη θέσεων με μετάταξη, στα πλαίσια του Α’ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2019, των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Υπενθυμίζω ότι με την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ69/114/9708/8-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, καθορίζεται ότι για τις εκκρεμείς διαδικασίες των προηγούμενων κύκλων κινητικότητας (2018), οι αποφάσεις για μετάταξη ή απόσπαση εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία έως τις 31 Μαΐου2020. Για τον Α΄ κύκλο κινητικότητας 2019 οι αποφάσεις εκδίδονται μέχρι 30 Ιουνίου 2020! Λόγω της Πανδημίας όλες οι διαδικασίες κινητικότητας πήγαν πίσω και συνεπώς υπάρχει σοβαρό ζήτημα ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την κάλυψη των πάνω από 900 κενών οργανικών θέσεων του ΥΠΑΙΘ!

 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘ ΚΑΙ ΣΕ ΠΔΕ

Δημοσιεύτηκε στις 21 Μαΐου με ΑΔΑ: ΩΩ3Ξ46ΜΤΛΗ-2ΚΑ η πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας προς τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) που επιθυμούν να αποσπαστούν

* στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων και στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ (συνολικά έως 20 θέσεις),

* σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (έως 4 θέσεις ανά Περιφερειακή Διεύθυνση) με καθήκοντα την ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών πληροφορικής σε συνεργασία με τις ανωτέρω Γενικές Διευθύνσεις.

 Αν καλυφθούν όλες οι θέσεις θα έχουμε συνεπώς πάνω από 70 αποσπασμένους εκπαιδευτικούς ΠΕ86! Οι προσφερόμενες θέσεις απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, ειδικά προσόντα και θα καλύψουν εξαιρετικά επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που έχουν προκύψει. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει αύριο  29/5/2020.

Παράλληλα καλούνται οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ 80, ΠΕ 81, ΠΕ 82, ΠΕ 83, ΠΕ 84, ΤΕ 02.02 (ΑΔΑ: 6ΜΙΗ46ΜΤΛΗ-ΡΘΙ) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021 μέχρι την Τρίτη 2 Ιουνίου 2020.

Συνεδρίαση ΚΥΣΔΕ 28.05.2020

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΔΔΕ

Οι συνολικές παραιτήσεις εκπαιδευτικών που υποβλήθηκαν μέσω ΔΔΕ ήταν 2109 ενώ υπήρχαν και 163 αυτοδίκαιες αποχωρήσεις.

Ο συνολικός αριθμός των αποχωρούντων εκπαιδευτικών είναι 2272. Εξ αυτών οι 528 είναι ΠΕ02, 423 ΠΕ03,  και 394 ΠΕ04 (συνολικά).

Αναλυτική ενημέρωση θα υπάρξει μόλις μας δοθούν τα στοιχεία.

 Το 2019 είχαμε 103 αυτοδίκαιες αποχωρήσεις και 1418 παραιτήσεις μετά τη λήξη του σχολικού έτους.

Έχουμε συνεπώς μια συνολική αύξηση των αποχωρήσεων τη φετινή χρονιά κατά 751 εκπαιδευτικούς (ποσοστό 49,4%)!

 Η αναγκαιότητα μαζικών μόνιμων διορισμών είναι πλέον επιτακτική!

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς

Αθήνα 28/5/2020

 Δείτε σχετικά

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση