Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συνήγορος Πολίτη: Λάθη και παραλείψεις στους προσωρινούς πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συνήγορος Πολίτη: Λάθη και παραλείψεις στους προσωρινούς πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών – Εγγραφο προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως.

Συνήγορος Πολίτη

Αναφορές σχετικά με παραλείψεις και λάθη κατά την υποβολή των δικαιολογητικών στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κατάρτιση πινάκων εκπαιδευτικών (προκηρύξεις 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ), από τους οποίους υλοποιούνται διορισμοί μονίμων και προσλήψεις αναπληρωτών /ωρομισθίων εκπαιδευτικών, εξέτασε ο Συνήγορος του Πολίτη.

Ο Συνήγορος

με έγγραφό του προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων έθεσε σε γνώση της ότι αναγνωρίζει τον κίνδυνο εμφιλοχώρησης εκ παραδρομής σφαλμάτων σε μία απαιτητική και με αυξημένο φόρτο εργασία που κλήθηκαν να διεκπεραιώσουν οι Διευθύνσεις.

Ομως επεσήμανε

ότι η πρόσληψη εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2020-2021 βάσει προσωρινών πινάκων, με ήδη γνωστά και μη αμφισβητούμενα λάθη και παραλείψεις, για τα οποία καμία ευθύνη δεν φέρουν οι υποψήφιοι, αποκλείει από την εργασία άτομα που ενδεχομένως το δικαιούνται με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Τέλος ζητά

Να γίνουν ενέργειες με στόχο την ίση και δίκαιη μεταχείριση των υποψήφιων εκπαιδευτικών.

Δείτε την Ανακοίνωση του Συνηγόρου του Πολίτη

Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2020

Λάθη και παραλείψεις στους προσωρινούς πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών
Αναφορές

σχετικά με παραλείψεις και λάθη κατά την υποβολή των δικαιολογητικών στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κατάρτιση πινάκων εκπαιδευτικών από τους οποίους υλοποιούνται διορισμοί μονίμων και προσλήψεις αναπληρωτών /ωρομισθίων εκπαιδευτικών (προκηρύξεις 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ) εξέτασε ο Συνήγορος του Πολίτη.

Οι Διευθύνσεις

δεν καταχώρισαν εκ παραδρομής στοιχεία με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται σημαντικά προς το χειρότερο η κατάταξη των υποψηφίων στους εν λόγω πίνακες.

Αποδέχτηκαν τις εκ παραδρομής παραλείψεις τους και συνέστησαν στους υποψηφίους να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ ώστε να αποκατασταθεί η μοριοδότησή τους.

Ωστόσο,

βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι προσλήψεις αναπληρωτών δύνανται να υλοποιηθούν βάσει προσωρινών πινάκων λόγω υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος.

Ο Συνήγορος,

με έγγραφό του προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων έθεσε σε γνώση της, ήδη από τις αρχές Αυγούστου 2020, ότι αναγνωρίζει τον κίνδυνο εμφιλοχώρησης εκ παραδρομής σφαλμάτων σε μία απαιτητική και με αυξημένο φόρτο εργασία που κλήθηκαν να διεκπεραιώσουν οι Διευθύνσεις.

Επισήμανε όμως

ότι η πρόσληψη εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2020-2021 βάσει προσωρινών πινάκων με ήδη γνωστά και μη αμφισβητούμενα λάθη και παραλείψεις, για τα οποία καμία ευθύνη δεν φέρουν οι υποψήφιοι, αποκλείει από την εργασία άτομα που ενδεχομένως το δικαιούνται με ό,τι αυτό συνεπάγεται:

  • ασφαλιστική κάλυψη,
  • προϋπηρεσία,
  • μισθός,
  • επίδομα ανεργίας κλπ.
Επίσης τόνισε

ότι πολλοί υποψήφιοι καλούνται να επωμισθούν τις συνέπειες για τα λάθη και τις παραλείψεις της Διοίκησης -καταρχάς με την υποβολή ενστάσεων στο ΑΣΕΠ, οπότε καλούνται, αν και άνεργοι ως επί το πλείστον, να καταθέσουν παράβολο ποσού είκοσι (20) ευρώ και κατά δεύτερον με την ενδεχόμενη απώλεια θέσης εργασίας- γεγονός το οποίο δεν συνάδει με την αρχή της χρηστής διοίκησης.

Ο Συνήγορος ζητά

να γίνουν ενέργειες με στόχο την ίση και δίκαιη μεταχείριση των υποψήφιων εκπαιδευτικών.

Δείτε το Εγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Δείτε επίσης

Απάντηση αίτησης θεραπείας το αργότερο σε 30 ημέρες: Παρέμβαση Συνηγόρου του Πολίτη
Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις: Πως γνωστοποιούνται-υποχρεώσεις οργανωτή-πως διαλύονται | ΦΕΚ
Διάταξη προσλήψεων αναπληρωτών λόγω κορονοϊού: Τρίμηνης κατ ελάχιστον διάρκειας
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση