Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συνήγορος του Πολίτη: Με παρέμβασή μας νομοθετήθηκε η άδεια ανατροφής αναπληρωτριών από το Υπουργείο Παιδείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συνήγορος του Πολίτη: Με παρέμβασή μας νομοθετήθηκε η άδεια ανατροφής αναπληρωτριών από το Υπουργείο Παιδείας. Αυτά αναφέρονται σε Ενημερωτικό του Συνηγόρου.

Υστερα από πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας στη θεσμοθέτηση της άδειας φροντίδας τέκνου για τις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς.

Αυτό αναφέρει σε Ενημερωτικό Σημείωμα ο Συνήγορος του Πολίτη, επισημαίνοντας μάλιστα πως μεγάλος αριθμός αναπληρωτριών εκπαιδευτικών διαμαρτυρήθηκε στον Συνήγορο, τα τελευταία χρόνια, για τις ανισότητες που υπάρχουν έναντι των συναδέλφων τους, μονίμων εκπαιδευτικών, σε ό,τι αφορά το καθεστώς χορήγησης αδειών σχετιζόμενων με την μητρότητα.

Και συνεχίζει…

“Το έτος 2018 ο Συνήγορος έλαβε ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό αναφορών για το θέμα αυτό και κλιμάκωσε την παρέμβασή του, αποστέλλοντας το υπ’ αριθμ. πρωτ. 249710/1327/10.1.2019 έγγραφο που προς τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και κοινοποιώντας το στον αρμόδιο Υπουργό”

Στο έγγραφο, ο Συνήγορος, διατύπωσε συγκεκριμένη πρόταση για τη θεσμοθέτηση άδειας μητρότητας για τις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς.

Συνάντηση με Γ.Γ. Υπουργείου Παιδείας

Στις 15.01.2019, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ της Βοηθού Συνηγόρου του Κύκλου Ίσης Μεταχείρισης, κας Λυκοβαρδή, και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, κου Γεωργαντά, για το εν λόγω θέμα., με την παρουσία της ειδικής επιστήμονα του Συνηγόρου, κας Δεμοίρου, και συνεργατριών του κου Γενικού Γραμματέα.

Τελικά, η πρόταση του Συνηγόρου έγινε δεκτή από το Υπουργείο και ενσωματώθηκε στο άρθρο 26 (Στήριξη φροντίδας τέκνου αναπληρωτών εκπαιδευτικών) του ν. 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α).

Δείτε ολόκληρο το Ενημερωτικό Σημείωμα του Συνήγορου του Πολίτη

Άδεια φροντίδας τέκνου για τις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς

Μεγάλος αριθμός αναπληρωτριών εκπαιδευτικών διαμαρτυρήθηκε στον Συνήγορο, τα τελευταία χρόνια, για τις ανισότητες που υπάρχουν έναντι των συναδέλφων τους, μονίμων εκπαιδευτικών, σε ό,τι αφορά το καθεστώς χορήγησης αδειών σχετιζόμενων με την μητρότητα.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, ήδη από το έτος 2010, είχε επισημάνει, με έγγραφά του, τα σοβαρά ελλείμματα στο θεσμικό πλαίσιο που προβλέπεται για την προστασία της μητρότητας και τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Τα ελλείμματα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να υπολείπεται η έκταση και το επίπεδο προστασίας της μητρότητας για τις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς, από την προστασία που απολαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί με μόνιμη σχέση εργασίας.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το πρόβλημα αυτό επιτείνεται σημαντικά στην πράξη, δεδομένου ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, που προσλαμβάνονται, κατ’ αρχήν, για την κάλυψη παροδικών αναγκών της εκπαίδευσης, καλύπτουν συστηματικά μέρος των πάγιων και διαρκών αναγκών της εκπαίδευσης και μπορούν να παραμείνουν στο καθεστώς των αναπληρωτών για μεγάλο χρονικό διάστημα – τουλάχιστον έτσι συνέβαινε μέχρι την εφαρμογή του νέου συστήματος διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών (άρθρα 53-66 του ν. 4589/2019, ΦΕΚ Α’13).

Το έτος 2018 ο Συνήγορος έλαβε ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό αναφορών για το θέμα αυτό και κλιμάκωσε την παρέμβασή του, αποστέλλοντας το υπ’ αριθμ. πρωτ. 249710/1327/10.1.2019 έγγραφο που προς τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και κοινοποιώντας το στον αρμόδιο Υπουργό.

Στο έγγραφο διατύπωσε συγκεκριμένη πρόταση για τη θεσμοθέτηση άδειας μητρότητας για τις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς.

Στις 15.1.2019, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ της Βοηθού Συνηγόρου του Κύκλου Ίσης Μεταχείρισης, κας Λυκοβαρδή, και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, κου Γεωργαντά, για το εν λόγω θέμα., με την παρουσία της ειδικής επιστήμονα του Συνηγόρου, κας Δεμοίρου, και συνεργατριών του κου Γενικού Γραμματέα.

Τελικά, η πρόταση του Συνηγόρου έγινε δεκτή από το Υπουργείο και ενσωματώθηκε στο άρθρο 26 (Στήριξη φροντίδας τέκνου αναπληρωτών εκπαιδευτικών) του ν. 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α).

Συνοδευτικά Αρχεία

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση