Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συνολικός αριθμός υπηρετούντων ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2020-21 | Πίνακες του ΥΠΑΙΘ στην ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συνολικός αριθμός υπηρετούντων ΕΕΠ-ΕΒΠ για το διδακτικό έτος 202021: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Συνολικός αριθμός υπηρετούντων ΕΕΠ-ΕΒΠ

Με τον αρ. πρωτ. 83869/Ε4/12/7/2021το ΥΠΑΙΘ κοινοποιεί στην ΠΟΣΕΕΠΕΑ τον συνολικό αριθμό υπηρετούντων μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ για το διδακτικό έτος 2020-21 σε πίνακες excel.

Κοινοποιεί συγκεκριμένα:

1. Πίνακα μονίμων μελών ΕΕΠΕΒΠ

2. Πίνακα ενεργών αναπληρωτών μελών ΕΕΠΕΒΠ ανά πεδίο/δομή απασχόλησης.

3. Πίνακα ενεργών αναπληρωτών μελών ΕΕΠΕΒΠ ανά περιοχή ή ΚΕΣΥ πρόσληψης.

Αναλυτικά
ΘΕΜΑ: Συνολικός αριθμός υπηρετούντων μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ για το διδακτικό έτος 202021.

ΣΧΕΤ: το αριθ. πρωτ.30/2762021 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, σας αποστέλλουμε τους πίνακες με τα στατιστικά στοιχεία μονίμων και αναπληρωτών μελών ΕΕΠΕΒΠ σε αρχείο excel με τα εξής φύλλα ανά πίνακα:

1. Πίνακας μονίμων μελών ΕΕΠΕΒΠ.

Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το myschool στις 2/7/2021 και πρόκειται για το σύνολο των μονίμων μελών ΕΕΠΕΒΠ ανά κλάδο και ανά τύπο σχολικής μονάδας που υπηρετούν κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο.

Ως εκ τούτου συμπεριλαμβάνονται και αυτοί που υπέβαλαν αίτηση παραίτησης (άρθρο 46 του ν.4777/2021) με λύση υπαλληλικής σχέσης στις 31/8/2021.

2. Πίνακας ενεργών αναπληρωτών μελών ΕΕΠΕΒΠ ανά πεδίο/δομή απασχόλησης

Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το ΟΠΣΥΔ εντός του Ιουνίου 2021 και πρόκειται για το σύνολο των ενεργών αναπληρωτών μελών ΕΕΠΕΒΠ που απασχολούνταν ανά κλάδο και πεδίο/δομή απασχόλησης με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και το ΠΔΕ (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).

3. Πίνακας ενεργών αναπληρωτών μελών ΕΕΠΕΒΠ ανά περιοχή ή ΚΕΣΥ πρόσληψης

Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το ΟΠΣΥΔ εντός του Ιουνίου 2021 και πρόκειται για το σύνολο των ενεργών αναπληρωτών μελών ΕΕΠΕΒΠ που απασχολούνταν ανά κλάδο και περιοχή ή ΚΕΣΥ πρόσληψης.

Διευκρινίζεται ότι η διαφορά στα αθροίσματα μεταξύ των 2 τελευταίων πινάκων προκύπτει από το γεγονός ότι στον Πίνακα 3 δεν περιλαμβάνονται οι αναπληρωτές με σύμβαση τρίμηνης διάρκειας (covid).

Δείτε σε μορφή excel Πίνακες με τον συνολικό αριθμό υπηρετούντων μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ για το διδακτικό έτος 2020-21

Δείτε επίσης

Αποσπάσεις εντός περιοχής ΕΕΠ-ΕΒΠ: Ενημέρωση για τη διαδικασία-Τι ισχύει για τους νεοδιόριστους
Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021-22: Τα ονόματα των αποσπασθέντων
Οργανικά κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ ΚΕΣΥ-ΣΜΕΑΕ 2021: Επικαιροποιημένα στοιχεία-Ενημέρωση Γ. Μπουλμέτη-Β. Βούγια
Υπηρεσιακές Μεταβολές εκπαιδευτικών: Η σειρά που ακολουθείται-Επισημάνσεις και παράθεση διατάξεων

Πριν φύγετε

Διορισμένοι στην Ειδική Αγωγή-Δικαίωμα αίτησης στη Γενική για διορισμό –Τι ισχύει
Για ποιους λόγους δεν ανοίγουν οι Πίνακες για κατάθεση νέων στοιχείων-Ισχύς Πινάκων 3ΕΑ, 4ΕΑ, 5ΕΑ έως και το σχολ. έτος ’21 -’22
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση