Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Σύνολο προσλήψεων ΕΕΠ – ΕΒΠ έως 1/12/2019

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Σύνολο προσλήψεων ΕΕΠ – ΕΒΠ έως 1/12/2019: Aπό όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας για το σχολικό έτος 2019-20.

Σύνολο προσλήψεων ΕΕΠ – ΕΒΠ

ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προσλήψεις 303 ΕΒΠ: ΣΜΕΑΕ (144) και Γενικά σχολεία (159)

Προσλήψεις 284 Σχολικών Νοσηλευτών (Π25) σε ΣΜΕΑΕ (45) και Γενικά σχολεία (239)

Προσλήψεις 139 Κ.Λ.ΠΕ30: ΣΜΕΑΕ (34)-ΚΕΣΥ (50)-ΕΔΕΑΥ (46)-Τάξεις Υποδοχής (9)

Ανακλήσεις πρόσληψης

Ανακλήσεις πρόσληψης

Προσλήψεις 196 Ψυχολόγων (ΠΕ23) σε ΣΜΕΑΕ (37) – ΚΕΣΥ (47) – ΕΔΕΑΥ (48) – Ολοήμερα Δ.Σ. (64)

Προσλήψεις 44 Λογοθεραπευτών (ΠΕ21) σε ΣΜΕΑΕ (31) – ΚΕΣΥ (13)

Ανάκληση πρόσληψης
Τροποποίηση Απόφασης πρόσληψης ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ

19 ΠΕ28 και 35 ΠΕ29 σε ΣΜΕΑΕ  και 5 ΠΕ28 ΚΑΙ 7 ΠΕ29 σε ΚΕΣΥ 

Ανάκληση ΠΕ23 σε Ολοήμερα Δ.Σ
Πρόσληψη 1 Φυσικοθεραπεύτριας (ΠΕ28) σε ΣΜΕΑΕ
Τροποποίηση απόφασης πρόσληψης Ψυχολόγων (ΠΕ23) σε ΣΜΕΑΕ
Τροποποίηση απόφασης πρόσληψης Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25) σε ΣΜΕΑΕ
Τροποποίηση Απόφασης πρόσληψης ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ
Απόλυση 1 Ψυχολόγου (ΠΕ23) σε ΚΕΣΥ
Πρόσληψη  25 Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30) και 35 Ψυχολόγων (ΠΕ23) σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ-ΕΔΕΑΥ-Γενικά σχολεία
Πρόσληψη 25 Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25) σε ΣΜΕΑΕ (13) και Γενικά σχολεία (12)
Πρόσληψη 51 ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ (34)  – ΚΕΣΥ (13) – ΕΔΕΑΥ (1) – Ολοήμερα Δ.Σ (3)
Πρόσληψη 53 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ (43) και Γενικά Σχολεία (10)
Ανακλήσεις – απολύσεις ΕΕΠ
Ανάκληση πρόσληψης ΠΕ21
Τροποποίηση απόφασης ΠΕ25
Τροποποίηση απόφασης ΠΕ23
Πρόσληψη 37 ΕΒΠ σε Γενικά Σχολεία και 6 σε ΣΜΕΑΕ και 10 ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ και 1 ΠΕ21 σε ΚΕΣΥ
Διαθέσεις-Τροποποιήσεις-Ανακλήσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ
Πρόσληψη 1 ΠΕ30 – 2 ΠΕ21 – 4 ΠΕ23 – 4 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και 1 ΠΕ21 σε ΚΕΣΥ και 1 ΠΕ25 – 1 ΠΕ23 – 1 ΠΕ30 σε Γενικά σχολεία
Ανακλήσεις Προσλήψεων και Απόλυση

Πρόσληψη 1 ΕΒΠ σε Γενικό σχολείο και Αποφάσεις απόλυσης και διάθεσης

Ανάκληση πρόσληψης  ΕΒΠ

Πρόσληψη 1 Ψυχολόγου (ΠΕ23) και 1 Κοιν. Λειτ. (ΠΕ30) και 1 Σχ. Νοσηλ. (ΠΕ25) σε Γενικά σχολείο

 

Απόλυση ΕΕΠ

Απόφαση απόλυσης ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ
Τροποποίηση Απόφασης πρόσληψης ΕΒΠ
Πρόσληψη 1 ΕΒΠ σε Γενικό σχολείο

____________________________

Σύνολο προσλήψεων ΕΕΠ – ΕΒΠ

ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προσλήψεις 72 ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ
Πρόσληψεις 72 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ
Προσλήψεις 107 ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ
Προσλήψεις 193 Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25) σε Γενικά σχολεία
Προσλήψεις 145 ΕΒΠ σε Γενικά σχολεία και 25 Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25) σε Γενικά σχολεία
Προσλήψεις 138 ΕΕΠ: ΕΔΕΑΥ (113) – Ολοήμερα ΔΣ (20) – Τάξεις Υποδοχής (5)
Τροποποίηση τοποθέτησης 2 Σχολ. Νοσηλευτών (ΠΕ25) σε Γενικά σχολεία
Ανακλήσεις πρόσληψης 40 ΕΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Παραίτηση ΕΒΠ

Πρόσληψη 17 ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ και 2 Ψυχολόγων (ΠΕ23) σε Ολοήμερα ΔΣ και 2 Κ.Λ (ΠΕ30) σε Τ.Υ και 4 Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25) και 1 ΕΒΠ σε Γενικά Σχολεία.

Παραίτηση ΠΕ25

Πρόσληψη 30 ΕΕΠ και 23 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και 1 ΕΒΠ σε Γενικό Σχολείο
Παραίτηση ΠΕ25 και ΠΕ30 και Τροποποίηση απόφασης ΕΕΠ
Ανακλήσεις πρόσληψης
Πρόσληψη 32 ΕΒΠ και 6 ΠΕ25 σε Γενικά Σχολεία – 2 ΕΕΠ και 1 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ – 8 ΕΕΠ σε ΕΔΕΑΥ και 3 σε ΚΕΣΥ – 1 ΠΕ23 σε Ολοήμερο ΔΣ και 1 Κ.Λ. (ΠΕ30) σε Τ.Υ.
Πρόσληψη 3 ΕΕΠ και 1 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και 3 ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ
Τροποποίηση απόφασης και διάθεση ΕΒΠ

Πρόσληψη 42 ΕΒΠ, 2 ΠΕ25 σε Γενικά σχολεία, 1 ΕΒΠ και 1 ΠΕ23 σε ΣΜΕΑΕ, 2 ΠΕ23 σε ΚΕΣΥ

____________________________

ΠΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Προσλήψεις 81 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ (23) και Γενικά σχολεία (58)
Προσλήψεις 49 Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25) σε ΣΜΕΑΕ (9) και Γενικά σχολεία (40)
Προσλήψεις  29 Κ.Λ. ΠΕ30 σε ΣΜΕΑΕ (4)-ΚΕΣΥ (5)-ΕΔΕΑΥ (16)-Τάξεις Υποδοχής(4)
Προσλήψεις 32 Ψυχολόγων-ΠΕ23 σε ΣΜΕΑΕ (8)-ΚΕΣΥ(7)-ΕΔΕΑΥ(15)-Ολοήμερα(2)
Πρόσληψη 5 Ψυχολόγων (ΠΕ23) σε Ολοήμερα ΔΣ (3), ΕΔΕΑΥ (2)
Τροποποίηση απόφασης πρόσληψης ΕΕΠ
Πρόσληψη 3 ΕΕΠ και 12 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ
Πρόσληψη 1 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ
Πρόσληψη 1 Κ.Λ (ΠΕ30) σε ΕΔΕΑΥ
Πρόσληψη 4 Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και 4 σε ΣΜΕΑΕ
Πρόσληψη 1 ΕΒΠ και 1 ΠΕ25 σε ΣΜΕΑΕ και 3 ΕΒΠ και 1 ΠΕ25 σε Γενικά Σχολεία

 

Πρόσληψη 1 ΕΒΠ σε Γενικό σχολείο

Πρόσληψη 3 Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25) σε Γενικά σχολεία
Πρόσληψη 7 ΕΒΠ σε Γενικά σχολεία
Πρόσληψη 4 Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25) σε Γενικά σχολεία
Πρόσληψη 2 ΕΒΠ και 1 ΠΕ25 σε Γενικά σχολεία

____________________________

Σύνολο προσλήψεων ΕΕΠ – ΕΒΠ

ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προσλήψεις 135 ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ-ΕΔΕΑΥ-Γενικά Σχολεία

Πρόσληψη 13 ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ (11) και ΚΕΣΥ (2)
Πρόσληψη 2 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ
Πρόσληψη 26 ΕΒΠ σε Γενικά Σχολεία
Πρόσληψη 1 ΠΕ23 σε ΕΔΕΑΥ, 1 ΕΒΠ κσι 1 ΠΕ25 σε Γενικά Σχολεία και 1 ΠΕ25 σε ΣΜΕΑΕ
Πρόσληψη 15 Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25) σε Γενικά σχολεία

____________________________

ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Προσλήψεις 188 ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ (65)-ΚΕΣΥ (19)-ΕΔΕΑΥ (59)-Γενικά σχολεία ΠΕ25 (32)-Ολοήμερα ΔΣ ΠΕ23 (6)-Τ.Τ ΠΕ30 (7)
Ανακλήσεις πρόσληψης
Πρόσληψη 1 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ
Τροποποίηση απόφασης πρόσληψης 1 ΕΒΠ σε Γενικό Σχολείο
Πρόσληψη 27 ΕΕΠ και 9 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ
Ανακλήσεις πρόσληψης ΕΕΠ
Απόλυση ΕΕΠ
Πρόσληψη 1ΚΛ(ΠΕ30) σε ΣΜΕΑΕ και 9 ΕΒΠ και 1 ΠΕ25 σε Γενικά Σχολεία και 1 ΠΕ23 σε Ολοήμερα και 1 Κ.Λ(ΠΕ30) σε ΤΥ και 6 ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ (1) – ΕΔΕΑΥ (5).
Τροποποίηση Απόφασης

Πρόσληψη 2 ΕΕΠ και 2 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και 12 Σχολ. Νοσηλ. (ΠΕ25) και 8 ΕΒΠ σε Γενικά σχολεία 

Ανακλήσεις Αποφάσεων πρόσληψης ΕΕΠ
Πρόσληψη 3 ΕΒΠ και 1 ΚΛ (ΠΕ30) σε ΣΜΕΑΕ, 1 ΚΛ (ΠΕ30) σε ΕΔΕΑΥ, 1 ΚΛ (ΠΕ30) σε Τ.Υ,  1 ΠΕ25 σε Γενικό σχολείο
Τροποποίηση Απόφασης ΕΕΠ

____________________________

ΠΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Προσλήψεις 207 ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ, ΕΔΕΑΥ, Γενικά σχολεία

Ανακλήσεις πρόσληψης

Ανακλήσεις πρόσληψης

Προσλήψεις 6 ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ/ΕΔΕΑΥ και 2 ΠΕ23 σε ΣΜΕΑΕ και 7 ΠΕ25 σε Γενικά σχολεία

Ανάκληση πρόσληψης 1 ΠΕ25 σε Γενικό σχολείο
Ανάκληση πρόσληψης 2 Ψυχολόγων (ΠΕ23) σε ΕΔΕΑΥ
Πρόσληψη 14 ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ (9) – ΚΕΣΥ (3) – ΕΔΕΑΥ (2)
Πρόσληψη 1 Σχολικού Νοσηλευτή (ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο
Ανάκληση πρόσληψης – Τροποποίηση Απόφασης ΕΕΠ
Ανάκληση πρόσληψης ΕΕΠ
Τροποποιήσεις αποφάσεων πρόσληψης ΕΕΠ-ΕΒΠ
Πρόσληψη 7 ΕΒΠ σε Γενικά Σχολεία
Πρόσληψη 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε ΚΕΣΥ
Ανάκληση πρόσληψης
Πρόσληψη 1 ΕΒΠ και 1 ΠΕ25 σε ΣΜΕΑΕ
Πρόσληψη 5 ΕΒΠ και 3 ΠΕ25 σε Γενικά σχολεία και 1 ΠΕ21 σε ΣΜΕΑΕ
Ανάκληση πρόσληψης ΕΕΠ
Πρόσληψη 2 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ

____________________________

Σύνολο προσλήψεων ΕΕΠ – ΕΒΠ

ΠΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Προσλήψεις 71 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ (32) και Γενικά σχολεία (39)

Προσλήψεις 55 Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25) σε ΣΜΕΑΕ (10) και Γενικά σχολεία (45)

Προσλήψεις 25 ΕΕΠ σε  ΣΜΕΑΕ (20): ΠΕ21-(6), ΠΕ22-(1), ΠΕ28-(7), ΠΕ29-(6) και ΚΕΣΥ (5): ΠΕ21-(4), ΠΕ28-(1) 

Ανακλήσεις πρόσληψης
Προσλήψεις 2 Εργοθεραπευτών (ΠΕ29) σε ΣΜΕΑΕ

Προσλήψεις 9 ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ (8 ΠΕ23 και 1 ΠΕ28)

Πρόσληψη 1 Ψυχολόγου (ΠΕ23) σε Ολοήμερο Δ.Σ.

Προσλήψεις 42 Κ.Λ. (ΠΕ30): 7 σε ΣΜΕΑΕ και 7 σε Τάξεις Υποδοχής και 28 σε ΚΕΣΥ (7) και ΕΔΕΑΥ (21) 

Πρόσληψη 1 Κ.Λ ΠΕ30 σε ΣΜΕΑΕ
Πρόσληψη 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε ΚΕΣΥ
Πρόσληψη 1 ΕΒΠ σε Γενικό Σχολείο
Τροποποίηση Απόφασης Πρόσληψης
Τροποποίηση Απόφασης Πρόσληψης ΕΒΠ
Πρόσληψη 10 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ
Πρόσληψη 7 ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ και 1 ΠΕ29 σε ΚΕΣΥ 
Τροποποιήσεις αποφάσεων πρόσληψης ΕΕΠ
Πρόσληψη 1 Ψυχολόγου (ΠΕ23) σε ΚΕΣΥ

Πρόσληψη 3 ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ και 1 Κ.Λ (ΠΕ30) σε ΚΕΣΥ

Πρόσληψη 14 ΕΒΠ σε Γενικά Σχολεία και 1 Κ.Λ. (ΠΕ30) σε ΚΕΣΥ και 1 Κ.Λ. (ΠΕ30) σε ΣΜΕΑΕ

Τροποποιήσεις Αποφάσεων

Πρόσληψη 5 ΕΒΠ σε Γενικά Σχολεία
Πρόσληψη 1 ΠΕ25 και 1 ΕΒΠ σε Γενικά Σχολεία και 2 ΠΕ28 σε ΣΜΕΑΕ και Τροποποίηση Απόφασης πρόσληψης
Πρόσληψη 1 Σχολικού Νοσηλευτή (ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο

Πρόσληψη 3 Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25) σε Γενικά σχολεία

Πρόσληψη 3 ΕΒΠ και 1 Σχολ. Νοσηλ. (ΠΕ25) σε Γενικά σχολεία και 1 Ψυχολόγου (ΠΕ23) σε ΣΜΕΑΕ
Τροποποίηση Απόφασης πρόσληψης ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ
Πρόσληψη 1 Σχολικού Νοσηλευτή (ΠΕ25) σε Γενικό σχολείο
Πρόσληψη 2 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ

____________________________

ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Προσλήψεις 159 ΕΕΠ-ΕΒΠ: 66 ΚΕΣΥ/ΕΔΕΑΥ, 36 ΕΕΠ και 24 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ, 15 ΕΒΠ και 13 Σχ. Νοσ. (ΠΕ25) σε Γενικά σχολεία, 4 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Τ.Υ., 1 Ψυχολόγος ΠΕ23 σε Ολοήμερο Δ.Σ.

Ανακλήσεις πρόσληψης

Ανάκληση Πρόσληψης και Πρόσληψη 3 ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ, 1 ΠΕ25 σε Γενικό σχολείο, 1 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ

και 6 ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ (2) και ΕΔΕΑΥ (4)
Πρόσληψη 14 ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ (8) και 6 σε ΚΕΣΥ (4) – ΕΔΕΑΥ (2)

Πρόσληψη 25 ΕΒΠ σε Γενικά Σχολεία και 9 σε ΣΜΕΑΕ και 3 ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ (1) και ΕΔΕΑΥ (2) και Ανάκληση πρόσληψης 2 ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ (1) και ΕΔΕΑΥ (1) 

Πρόσληψη 6 ΕΒΠ και 9 Σχολ. Νοσηλευτών (ΠΕ25) σε Γενικά σχολεία και 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε ΣΜΕΑΕ
Ανάκληση πρόσληψης και τοποθέτηση 3 ΕΒΠ σε Γενικά σχολεία

____________________________

ΠΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ

Προσλήψεις 106 ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ, ΕΔΕΑΥ, Γενικά σχολεία

Ανακλήσεις πρόσληψης
Πρόσληψη 1 ΠΕ25 σε ΣΜΕΑΕ
Τροποποίηση απόφασης πρόσληψης εξατομικευμένη ΕΕΠ
Πρόσληψη 6 ΕΕΠ και 4 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και 3 ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ
Πρόσληψη 3 ΕΒΠ σε Γενικά Σχολεία
Πρόσληψη 2 ΕΕΠ και 1 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και 2 ΠΕ25 σε Γενικά Σχολεία
Πρόσληψη 2 ΕΒΠ και 10 Σχολ. Νοσηλευτών (ΠΕ25) σε Γενικά σχολεία και Απόλυση Κ.Λ. (ΠΕ30)

____________________________

ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ

Προσλήψεις 348 ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ, ΕΔΕΑΥ, Γενικά σχολεία

Ανακλήσεις πρόσληψης

Ανακλήσεις πρόσληψης

Προσλήψεις μετά από ανακλήσεις ΕΕΠ – ΕΕΠ
Πρόσληψη 1 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ
Ανάκληση πρόσληψης 1 Κ.Λ(ΠΕ30) σε ΚΕΣΥ
Πρόσληψη 2 ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ
Τροποποιήσεις Αποφάσεων πρόσληψης
Διάθεση ΕΒΠ – Τροποποίηση απόφασης ΕΕΠ – Λύση σύμβασης ΕΒΠ
Ανακλήσεις πρόσληψης και Τροποποίηση απόφασης ΕΕΠ-ΕΒΠ
Πρόσληψη 3 ΕΕΠ και 1 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και 14 ΕΒΠ και 1 ΠΕ25 σε Γενικά Σχολεία
Τροποποίηση Απόφασης
Πρόσληψη 6 ΠΕ25 και 1 ΕΒΠ σε Γενικά Σχολεία και 1 ΠΕ25 σε ΣΜΕΑΕ
Ανάκληση και Τροποποίηση Απόφασης
Πρόσληψη 12 Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία
Πρόσληψη 3 Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25) σε Γενικά σχολεία
Ανάκληση Απόφασης ΠΕ25

____________________________

ΠΔΕ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ανακλήσεις πρόσληψης
Πρόσληψη 1 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ
Πρόσληψη 1 ΕΒΠ σε Γενικό σχολείο

Πρόσληψη 13 ΕΕΠ και 1 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και 17 ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ (12) – ΕΔΕΑΥ(5)

Πρόσληψη 1 ΕΒΠ σε Γενικό Σχολείο
Ανάκληση πρόσληψης
Ανακλήσεις Αποφάσεων πρόσληψης ΕΕΠ
Τροποποίηση τοποθέτησης ΕΕΠ

____________________________

ΠΔΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Προσλήψεις 95 ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ – ΚΕΣΥ/ΕΔΕΑΥ – Γενικά σχολεία

Ανακλήσεις πρόσληψης – Δείτε και εδώ

Πρόσληψη 3 Ψυχολόγων (ΠΕ23) σε ΕΔΕΑΥ
Πρόσληψη 1 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ
Πρόσληψη 1 Σχολικού Νοσηλευτή (ΠΕ25) σε Γενικό σχολείο
Ανάκληση πρόσληψης 1 Ψυχολόγου (ΠΕ23) σε ΕΔΕΑΥ
Πρόσληψη 1 ΕΒΠ σε Γενικό Σχολείο

Πρόσληψη 1 ΕΒΠ σε Γενικό σχολείο

Πρόσληψη 5 ΕΒΠ και 5 Σχ. Νοσηλευτών (ΠΕ25) σε Γενικά σχολεία
Τροποποίηση Απόφασης ΕΕΠ

____________________________

ΠΔΕ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Προσλήψεις 86 ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ – ΚΕΣΥ/ΕΔΕΑΥ – Γενικά σχολεία

Ανακλήσεις πρόσληψης

Πρόσληψη 1 Ψυχολόγου (ΠΕ23) σε ΚΕΣΥ και 1 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ

Πρόσληψη 3 ΕΕΠ και 5 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και 1 Κ.Λ (ΠΕ30) σε ΕΔΕΑΥ
Πρόσληψη 1 Ψυχολόγου (ΠΕ23) σε ΕΔΕΑΥ

Πρόσληψη 1 Ψυχολόγου (ΠΕ23) σε ΕΔΕΑΥ

Πρόσληψη 3 ΕΒΠ και 6 Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25) σε Γενικά σχολεία

_____________________

 Δείτε επίσης

Κινητοποίηση Παρασκευής 29/11: Τι είπε η Γ. Γραμματέας του ΥΠΑΙΘ Α. Γκίκα
Παράσταση Διαμαρτυρίας στο Υπουργείο: Μόνιμοι διορισμοί – σταθερή εργασία | Φωτό
Κινητοποιήσεις ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Αρθρο στην efsyn.gr για τις φήμες περί ανισοκατανομής των 4.500 θέσεων
Ενημέρωση για προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ | Των Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση