Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2020

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συνταξιοδοτικό: 20 Ερωτήσεις και Απαντήσεις | Οδηγός

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συνταξιοδοτικό: 20 Ερωτήσεις και Απαντήσεις: Πότε μπορώ να υποβάλλω αίτηση παραίτησης; – Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κ.α – Αναλυτική ενημέρωση.

Συνταξιοδοτικό

Η Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών (ΠΕΚ) επιχειρεί να δώσει απαντήσεις και κατευθύνσεις στις απορίες για το συνταξιοδοτικό (όπως ισχύει σήμερα), με τον τίτλο “ΠΕΚ: 20 Ερωτήσεις και απαντήσεις για το συνταξιοδοτικό”.

Πότε μπορώ να υποβάλλω αίτηση παραίτησης ;

1-10 Απριλίου. Η υπαλληλική σχέση λύεται 31 Αυγούστου. Μέχρι την ημερομηνία αυτή υπολογίζεται ο χρόνος υπηρεσίας ή ο συντάξιμος χρόνος. Στις 30 Ιουνίου λύεται η υπαλληλική σχέση για όσους αποχωρούν υποχρεωτικά με αυτοδίκαιη απόλυση, εφόσον έχουν συμπληρώσει τα 67.

2. Εάν «μετανιώσω», μπορώ να πάρω πίσω την παραίτησή μου;

O εκπαιδευτικός που έχει υποβάλει αίτηση παραίτησης μπορεί να την ανακαλέσει , μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την υποβολή της, αλλιώς η παραίτησή του καθίσταται οριστική.

3. Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλονται με την αίτηση συνταξιοδότησης;
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Πιστοποιητικό τύπου Α΄ (μόνο για τους άντρες).
 • Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας διπλής όψης.
 • ΑΜΚΑ
 • Σε περίπτωση λύσης γάμου με διαζύγιο προσκομίζεται το διαζευκτήριο.
 • Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο να αναγράφεται ο Ι.Β.Α.Ν (με πρώτο όνομα του συνταξιούχου).
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος
 • Βεβαίωση σπουδών από ΑΕΙ ή ΤΕΙ για τέκνα που σπουδάζουν μέχρι και το 24ο έτος ηλικίας
 • Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί απόφαση αναγνώρισης πλασματικών ετών από το Γ.Λ.Κ. αυτή προσκομίζεται καθώς επίσης και ο αριθμός πρωτοκόλλου για αιτήσεις αναγνώρισης πλασματικών.
 • Αιτήσεις απονομής (4 ξεχωριστές) κύριας, επικουρικής σύνταξης, μερίσματος και εφάπαξ
 • Υπεύθυνη δήλωση για συνταξιοδότηση
4. Τι σημαίνει θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για τους εκπαιδευτικούς;

Για τους εκπαιδευτικούς η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος επέρχεται με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών που προβλέπονται για κάθε κατηγορία. Σε πολλές περιπτώσεις η θεμελίωση του δικαιώματος δεν σημαίνει ταυτόχρονα και δυνατότητα συνταξιοδότησης του εργαζομένου, «κλειδώνει» όμως το δικαίωμα του για συνταξιοδότηση μέχρι την πλήρωση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων (π.χ. όριο ηλικίας).

Ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος είναι η 25ετία. Για όλους υπολογίζεται ο χρόνος εργασίας πριν από το διορισμό ως διαδοχική ασφάλιση, χωρίς εξαγορά.

Η διάταξη αυτή ισχύει από 13.5.2016 (ν. Κατρούγκαλου) και για τους προσληφθέντες μέχρι 31.12.1982. Εξαγοράζονται ο χρόνος στρατιωτικής θητείας και η αναγνώριση πλασματικού χρόνου για παιδιά και σπουδές….

…Δείτε αναλυτικά τη συνέχεια  στις Ερωτήσεις-Απαντήσεις συνταξιοδοτικού

Δείτε επίσης

ΠΕΚ: Αριθμοί στην Εκπαίδευση – Στοιχεία και Γραφήματα για τις επιπτώσεις του δημογραφικού προβλήματος
Κατανομή αιτήσεων Μετάθεσης Δευτεροβάθμιας και οι εκπαιδευτικές εξελίξεις | Του Ν. Κορδή
Εκπαίδευση ΑμεΑ: Η εκπαίδευση της…ενσυναίσθησης και η αποδοχή των ατόμων με αναπηρίες
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση