Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συντονιστικό Κοινών Ειδικοτήτων: Επιστολή διαμαρτυρίας για τους διορισμούς

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συντονιστικό Κοινών Ειδικοτήτων: Επιστολή διαμαρτυρίας στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ, στη ΔΟΕ και στους Αιρετούς ΚΥΣΠΕ, αναφορικά με τους μόνιμους διορισμούς στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Συντονιστικό Κοινών Ειδικοτήτων

Επιστολή διαμαρτυρίας απέστειλε το Συντονιστικό Κοινών Ειδικοτήτων στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ, στη ΔΟΕ και στους Αιρετούς ΚΥΣΠΕ, αναφορικά με τους μόνιμους διορισμούς στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Το Συντονιστικό ανησυχεί εντόνως, καθώς στην περίπτωση που οι διορισμοί στις ειδικότητες γίνουν με βάση τα υπάρχοντα οργανικά κενά και όχι αναλογικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών των προηγούμενων χρόνων, τότε αυτοί θα είναι εξαιρετικά περιορισμένοι και δεν θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των ΣΜΕΑΕ.

Επομένως θεωρείται απαραίτητη, όπως αναφέρεται στην επιστολή, η ίδρυση οργανικών θέσεων για τις κοινές ειδικότητες στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με βάση τις πραγματικές ανάγκες των ΣΜΕΑE, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν με εκπαιδευτικό προσωπικό εξειδικευμένο στις απαιτήσεις της Ειδικής Αγωγής.

Τέλος το Συντονιστικό παραθέτει συγκεντρωτικούς Πίνακες με τις προσλήψεις αναπληρωτών κοινών ειδικοτήτων τα δύο προηγούμενα έτη στην Πρωτοβάθμια.

Δείτε την επιστολή

Συντονιστικό Κοινών Ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ

 Email: eidikotites.protovathmias@gmail.com

Θέμα: Σχετικά με την κατανομή των διορισμών στην Ειδική Αγωγή και τις Κοινές Ειδικότητες

Αθήνα, 10/11/2019

Προς: 

Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Κεραμέως Νίκη

Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ζαχαράκη Σοφία

Γενική Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Γκίκα Αναστασία

Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος

Αιρετούς ΚΥΣΠΕ

Αξιότιμες/οι Κυρίες/ Κύριοι,

Λίγο πριν την ανακοίνωση της κατανομής των 4.500 διορισμών στην Ειδική Αγωγή, εκφράζουμε τον έντονο προβληματισμό μας για το γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει ακόμη προβεί στην ίδρυση οργανικών θέσεων για τις κοινές ειδικότητες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ06.ΕΑΕ Αγγλικής, ΠΕ08.ΕΑΕ Καλλιτεχνικών, ΠΕ11.ΕΑΕ Φυσικής Αγωγής, ΠΕ86.ΕΑΕ Πληροφορικής, ΠΕ91.ΕΑΕ Θεατρικής Αγωγής, ΠΕ79.ΕΑΕ & ΤΕ16.ΕΑΕ Μουσικής Επιστήμης).

Ανησυχούμε βαθιά, καθώς στην περίπτωση που οι διορισμοί στις παραπάνω ειδικότητες γίνουν με βάση τα υπάρχοντα οργανικά κενά και όχι αναλογικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών των προηγούμενων χρόνων, τότε αυτοί θα είναι εξαιρετικά περιορισμένοι και δεν θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής.

Θεωρούμε ότι η μη σύσταση οργανικών θέσεων στις κοινές ειδικότητες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ο συνεπακόλουθος περιορισμένος αριθμός μόνιμων διορισμών σε αυτούς τους κλάδους, αποτελεί μια εξαιρετικά σοβαρή αλλοίωση του χάρτη των προσλήψεων αναπληρωτών, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στην Ειδική Αγωγή.

Συνιστά επίσης, μια σαφώς διακριτική και άνιση μεταχείριση εις βάρος συγκεκριμένων κλάδων εκπαιδευτικών.

Για την όσο κατά το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των πραγματικών αναγκών των μαθητών της Ειδικής Αγωγής, ζητούμε η κατανομή των διορισμών να ακολουθεί την  δίκαιη αναλογία των διαφόρων κλάδων στις προσλήψεις των αναπληρωτών, ανεξαρτήτως οργανικών θέσεων.

Καλούμε τη ΔΟΕ να στηρίξει έμπρακτα τα δίκαια αιτήματά μας, καθώς τα μαθήματα των κοινών ειδικοτήτων αποτελούν σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι του αναλυτικού προγράμματος όλων των ΣΜΕΑΕ.

Ευελπιστούμε ότι το Υπουργείο θα κρατήσει αμερόληπτη στάση, ώστε να ικανοποιήσει τις πολύπλευρες ανάγκες των μαθητών μας, όσο και το δικαίωμα όλων των εκπαιδευτικών στη μόνιμη εργασία.

Θεωρούμε συνεπώς απαραίτητη την ίδρυση οργανικών θέσεων για τις κοινές ειδικότητες στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με βάση τις πραγματικές ανάγκες των ΣΜΕΑE, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν με εκπαιδευτικό προσωπικό εξειδικευμένο στις απαιτήσεις της ειδικής αγωγής.

Επιπροσθέτως, παραθέτουμε συγκεντρωτικούς πίνακες με τις προσλήψεις αναπληρωτών κοινών ειδικοτήτων τα δύο προηγούμενα έτη στην Πρωτοβάθμια:
2018-2019
ΠΕ06.

ΕΑΕ

ΠΕ08.

ΕΑΕ

ΠΕ11.

ΕΑΕ

ΠΕ86.

ΕΑΕ

ΠΕ91.

ΕΑΕ

ΠΕ79.

ΕΑΕ ΤΕ 16

ΕΑΕ

Ημερ. προσλ.
5 37 34 45 34 56 5/9/2018
0 0 1 1 0 5 20/9/2018
1 1 8 7 0 8 5/11/2018
0 0 0 1 0 0 30/11/2018
2 4 11 6 5 10 16/1/2019
1 0 4 1 1 3 30/1/2019
0 0 1 0 0 1 22/2/2019
0 0 1 0 0 2 3/4/2019
9 42 60 16 40 85 Σύνολο
Σύνολο: 297

 

2017-2018
ΠΕ06.

ΕΑΕ

ΠΕ08.

ΕΑΕ

ΠΕ11.

ΕΑΕ

ΠΕ86.

ΕΑΕ

ΠΕ91.

ΕΑΕ

ΠΕ79.

ΕΑΕ

ΤΕ 16

ΕΑΕ

Ημερομ προσλ.
5 25 33 29 25 55 6/9/2017
1 2 12 9 9 9 17/10/2017
2 7 11 6 5 12 1/12/2017
0 2 5 4 0 3 23/1/2018
8 36 61 48 39 79 Σύνολο
Σύνολο: 271

 

*(ΠΕ06.ΕΑΕ Αγγλικής, ΠΕ08.ΕΑΕ Καλλιτεχνικών, ΠΕ11.ΕΑΕ Φυσικής Αγωγής, ΠΕ86.ΕΑΕ Πληροφορικής, ΠΕ91.ΕΑΕ Θεατρικής Αγωγής, ΠΕ79.ΕΑΕ & ΤΕ16.ΕΑΕ Μουσικής Επιστήμης)

** Τα δεδομένα του πίνακα αντλήθηκαν από τα αρχεία προσλήψεων που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων www.minedu.gr

 Συντονιστικό Κοινών Ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ

Δείτε σχετικά

Επιστολή διαμαρτυρίας ΣΑΚΕΑ: Για τις παρεμβάσεις μόνιμων εκπαιδευτικών στις διαδικασίες μεταθέσεων στην ΕΑΕ
Μόνιμοι εκπαιδευτικοί: Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου των μεταθέσεων
Μόνιμοι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ: Γιατί πρέπει να τιμωρηθούμε;
Β ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής: Αρση της αδικίας για τους ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών

Δείτε επίσης

Προγραμματισμός διορισμών: Τι ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών για τους εκπαιδευτικούς
Απάντηση για παράβολο: Τι είπε στη Βουλή η Υφυπουργός Παιδείας Σ. Ζαχαράκη
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση