Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Σύσταση ΣΔΕΥ – ΕΔΕΑΥ στην ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Σύσταση ΣΔΕΥ – ΕΔΕΑΥ στην ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας: Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κου Κων/νου Γιαννόπουλου.

Σύσταση ΣΔΕΥ – ΕΔΕΑΥ

Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κου Κων/νου Γιαννόπουλου:

Συστήνονται τα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) με τα αντίστοιχα κέντρα υποστήριξης τους στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευση  Δυτικής  Ελλάδας  ως ακολούθως:

Περιφερειακή Ενότητα Αχαϊας

ΣΔΕΥ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ( με Κέντρο Υποστήριξης το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πατρών, αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 1ο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας
2 2ο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας
3 36ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών
4 2ο Νηπιαγωγείο Παραλίας
5 4ο Νηπιαγωγείο Παραλίας

 

ΣΔΕΥ 2ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ( με Κέντρο Υποστήριξης το 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πατρών, αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 11ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών
2 16ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών
3 56ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών
4 26ο Νηπιαγωγείο Πατρών
5 47ο Νηπιαγωγείο Πατρών

 

ΣΔΕΥ 3ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ( με Κέντρο Υποστήριξης το 3ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πατρών, αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 39ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών
2 61ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών
3 37ο Νηπιαγωγείο Πατρών
4 52ο Νηπιαγωγείο Πατρών
5 58ο Νηπιαγωγείο Πατρών

 

ΣΔΕΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ( με Κέντρο Υποστήριξης το

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο στο Φάσμα Αυτισμού Πατρών, αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

 

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 14ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών
2 29ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών
3 47ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών
4 45ο Νηπιαγωγείο Πατρών
5 64ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών

 

ΣΔΕΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ( με Κέντρο Υποστήριξης το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών & Βαρηκόων Πατρών, αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 48ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών
2 49ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών(Τ.Ε.κωφών& βαρηκόων)
3 18ο Γυμνάσιο Πατρών (και τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου κωφών και βαρηκόων)
4 62ο Νηπιαγωγείο Πατρών
5 2ο Νηπιαγωγείο Ρίου

 

ΣΔΕΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ ( με Κέντρο Υποστήριξης το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κάτω Αχαΐας, αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 1ο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Αχαΐας
2 3ο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Αχαΐας
3 Δημοτικό Σχολείο Καρεΐκων
4 Γυμνάσιο Κάτω Αχαΐας
5 Γυμνάσιο Ριόλου

 

ΣΔΕΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ( με Κέντρο Υποστήριξης το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλαβρύτων, αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 Δημοτικό Σχολείο Καλαβρύτων
2 Νηπιαγωγείο Καλαβρύτων
3 Δημοτικό Σχολείο Κλειτορίας
4 Δημοτικό Σχολείο Ψωφίδας
5 Γυμνάσιο Καλαβρύτων

 

ΣΔΕΥ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ( με Κέντρο Υποστήριξης το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αιγίου, αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 Δημοτικό Σχολείο Αιγείρας
2 1ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας
3 6ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου
4 7ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου
5 Δημοτικό Σχολείο Διακοπτού

 

ΣΔΕΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ( με Κέντρο Υποστήριξης το Ειδικό Νηπιαγωγείο Αιγίου, αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 Δημοτικό Σχολείο Αβύθου
2 4ο Νηπιαγωγείο Αιγίου
3 3ο Νηπιαγωγείο Αιγίου
4 4ο Γυμνάσιο Αιγίου
5 Γυμνάσιο Καμαρών

 

ΣΔΕΥ ΕΕΕΕΚ Αχαΐας ( με Κέντρο Υποστήριξης το ΕΕΕΕΚ Αχαΐας, αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 6ο Γυμνάσιο Πατρών
2 16ο Γυμνάσιο Πατρών
3 21ο Γυμνάσιο Πατρών
4 Γυμνάσιο Καστριτσίου (Παράλληλη για 2 έτη)
5 Γενικό Λύκειο Ρίου (Παράλληλη για 2 έτη)

 

ΣΔΕΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ( με Κέντρο Υποστήριξης το Ενιαίο

Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο- Λύκειο Πατρών, αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 15ο Γυμνάσιο Πατρών
2 10ο Γυμνάσιο Πατρών
3 14ο Γυμνάσιο Πατρών
4 19οΓυμνάσιο Πατρών
5 25ο Νηπιαγωγείο Πατρών

 

ΣΔΕΥ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ( με Κέντρο Υποστήριξης το 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Πατρών, αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης  (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 Δημοτικό Σχολείο Σταυροδρομίου
2 Γυμνάσιο Σταυροδρομίου
3 Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίτσας
4 1ο Δημοτικό Σχολείο Οβρυάς
5 41ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών

 

ΣΔΕΥ 2ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ( με Κέντρο Υποστήριξης το 2ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Πατρών, αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης  (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 6ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών
2 17ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών
3 21ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών
4 62ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών (Παράλληλη στήριξη)
5 51ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών (Παράλληλη στήριξη)

 

ΣΔΕΥ 3ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ( με Κέντρο Υποστήριξης το 3ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Πατρών, αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης  (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 7ο Γυμνάσιο Πατρών(Παράλληλη για 2 έτη)
2 12ο Γυμνάσιο Πατρών(Παράλληλη για 2 έτη)
3 5ο Γυμνάσιο Πατρών(Παράλληλη για 2 έτη)
4 24ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών (Παράλληλη για 2 έτη)
5 52ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών (Παράλληλη για 4 έτη)

 

ΣΔΕΥ ΕΕΕΕΚ ΑΙΓΙΟΥ ( με Κέντρο Υποστήριξης το ΕΕΕΕΚ Αιγίου, αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 2ο Γυμνάσιο Αιγίου(Παράλληλη για 2 έτη)
2 1ο ΓΕΛ Αιγίου (Παράλληλη για 2 έτη)
3 Δημοτικό Σχολείο Καμαρών(με υποστήριξη εκπαιδευτικού από το ΕΕΕΕΚ)
4 Δημοτικό Σχολείο Τέμενης (Παράλληλη στήριξη)
5 10ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου (Παράλληλη στήριξη Braille)

 

Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας

ΣΔΕΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ( με Κέντρο Υποστήριξης το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου, αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 2ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου
2 1ο Δημοτικό Σχολείο Κατοχής
3 1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου
4 2ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου
5 Γυμνάσιο Κατοχής

 

ΣΔΕΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ( με Κέντρο Υποστήριξης το Ειδικό Νηπιαγωγείο  Μεσολογγίου, αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 2ο Δημοτικό Σχολείο Αιτωλικού
2 Δημοτικό Σχολείο Πενταλόφου
3 Δημοτικό Σχολείο Σταμνάς (Παράλληλη στήριξη)
4 Δημοτικό Σχολείο Χρυσοβεργίου (Παράλληλη στήριξη)
5 3ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου

 

ΣΔΕΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ( με Κέντρο Υποστήριξης το

Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Μεσολογγίου, αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 Γυμνάσιο Ευηνοχωρίου
2 Γυμνάσιο Νεοχωρίου
3 2ο Δημοτικό Σχολείο Ευηνοχωρίου
4 1ο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου
5 2ο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου

 

ΣΔΕΥ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ( με Κέντρο Υποστήριξης το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου, αποτελούμενο από τις σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου
2 3ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου
3 4ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου

 

4 5ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου
5 8ο Νηπιαγωγείο Αγρινίου
6 23ο Νηπιαγωγείο Αγρινίου

 

ΣΔΕΥ 2ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ( με Κέντρο Υποστήριξης το 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου, αποτελούμενο από τις σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 6ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου
2 11ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου
3 12ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου
4 16ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου
5 20ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου
6 Δημοτικό Σχολείο Γαβαλούς

 

ΣΔΕΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ «ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑΔΗ» ( με Κέντρο Υποστήριξης το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου «ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑΔΗ», αποτελούμενο από τις σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Κωνσταντίνου
2 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Κωνσταντίνου
3 Δημοτικό Σχολείο Δοκιμίου
4 2ο Δημοτικό Σχολείο Θεστιέων
5 3ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης
6 2ο Δημοτικό Σχολείο Παναιτωλίου

 

ΣΔΕΥ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ( με Κέντρο Υποστήριξης το 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Αγρινίου, αποτελούμενο από τις σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμφιλοχίας
2 2ο Δημοτικό Σχολείο Αμφιλοχίας
3 3ο Δημοτικό Σχολείο Αμφιλοχίας
4 Δημοτικό Σχολείο Λουτρού
5 Γυμνάσιο Αμφιλοχίας
6 Γυμνάσιο Λουτρού

 

ΣΔΕΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ «ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑΔΗ» ( με Κέντρο Υποστήριξης το Ειδικό Νηπιαγωγείο Αγρινίου «ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑΔΗ», αποτελούμενο από τις σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 Δημοτικό Σχολείο Κατούνας
2 Δημοτικό Σχολείο Νέου Χαλκιόπουλου
3 Δημοτικό Σχολείο Παραβόλας
4 Δημοτικό Σχολείο Φυτειών
5 Γυμνάσιο Αστακού

 

ΣΔΕΥ ΕΕΕΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ( με Κέντρο Υποστήριξης το ΕΕΕΕΚ Αγρινίου, αποτελούμενο από τις σχολικές  μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 Γυμνάσιο Αγίου Κωνσταντίνου

 

2 2ο Γυμνάσιο Αγρινίου
3 6ο Γυμνάσιο Αγρινίου
4 7ο Γυμνάσιο Αγρινίου
5 1ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης
6 16ο Νηπιαγωγείο Αγρινίου

 

ΣΔΕΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ( με Κέντρο Υποστήριξης το Ενιαίο

Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο- Λύκειο Αγρινίου, αποτελούμενο από τις σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 4ο Γυμνάσιο Αγρινίου
2 Γυμνάσιο Θέρμου
3 Γυμνάσιο Λεπενούς
4 Δημοτικό Σχολείο Λεπενούς
5 1ο Γυμνάσιο Αγρινίου
6 19ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου (Παράλληλη Στήριξη)

 

ΣΔΕΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ( με Κέντρο Υποστήριξης το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Βόνιτσας, αποτελούμενο από τις κάτωθι ΣΜΕΑΕ και σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 1ο Δημοτικό Σχολείο Βόνιτσας
2 1ο Νηπιαγωγείο Βόνιτσας
3 Γυμνάσιο Βόνιτσας
4 Γυμνάσιο Παλαίρου
5 Δημοτικό Σχολείο Παλαίρου
6 Δημοτικό Σχολείο Κανδήλας

 

ΣΔΕΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ( με Κέντρο Υποστήριξης το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου, αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 1ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου
2 3ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου
3 4ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου
4 5ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου
5 6ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου
6 Δημοτικό Σχολείο Λυγιάς
7 Δημοτικό Σχολείο Ξηροπήγαδου
8 6ο Νηπ/γείο Ναυπάκτου

 

ΣΔΕΥ ΕΕΕΕΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ( με Κέντρο Υποστήριξης το ΕΕΕΕΚ Ναυπάκτου, αποτελούμενο από τις σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 Γυμνάσιο Αντιρρίου
2 1ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου
3 2ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου
4 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου
5 Δημοτικό Σχολείο Αντιρρίου
6 2ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου

 

Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας

ΣΔΕΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ( με Κέντρο Υποστήριξης το Ειδικό Νηπιαγωγείο Πύργου, αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης  (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 8ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου
2 10ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου
3 7ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου
4 Γυμνάσιο Λάλα
5 Δημοτικό Σχολείο Βαρβάσαινας

 

ΣΔΕΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ( με Κέντρο Υποστήριξης το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πύργου, αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης  (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 1ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου
2 3ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου
3 4ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου
4 5ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου

 

ΣΔΕΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ( με Κέντρο Υποστήριξης το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αμαλιάδας, αποτελούμενο από τις κάτωθι ι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων
2 1ο Δημοτικό Σχολείο Βαρθολομιού
3 2ο Δημοτικό Σχολείο Βαρθολομιού
4 Δημοτικό Σχολείο Σιμόπουλου
5 Γυμνάσιο Βαρθολομιού
6 Γυμνάσιο Γαστούνης
7 Γυμνάσιο Χαβαρίου

 

ΣΔΕΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ( με Κέντρο Υποστήριξης το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λεχαινών, αποτελούμενο από τις κάτωθι ΣΜΕΑΕ και σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 ΓΕΛ Βάρδας
2 Δημοτικό Σχολείο Μανολάδας
3 Δημοτικό Σχολείο Νέας Μανολάδας
4 Γυμνάσιο Τραγανού
5 Γυμνάσιο Βάρδας
6 Γυμνάσιο Λεχαινών
7 Γυμνάσιο Ανδραβίδας

 

ΣΔΕΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ( με Κέντρο Υποστήριξης το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κρεστένων, αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 Δημοτικό Σχολείο Καλλικώμου
2 Δημοτικό Σχολείο Πελοπίου
3 Γυμνάσιο Κρεστένων
4 Γυμνάσιο Ζαχάρως
5 Γυμνάσιο Αρχαίας Ολυμπίας
6 Γυμνάσιο Πελοπίου

 

ΣΔΕΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ( με Κέντρο Υποστήριξης το Ενιαίο

Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Πύργου, αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 1ο Γυμνάσιο Πύργου
2 2ο Γυμνάσιο Πύργου
3 3ο Γυμνάσιο Πύργου
4 4ο Γυμνάσιο Πύργου
5 3ο ΓΕΛ Πύργου

 

ΣΔΕΥ ΕΕΕΕΚ ΠΥΡΓΟΥ ( με Κέντρο Υποστήριξης το ΕΕΕΕΚ Πύργου, αποτελούμενο από τις κάτωθι ΣΜΕΑΕ και σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 Δημοτικό Σχολείο Μυρτιάς
2 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμαλιάδας
3 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμαλιάδας
4 6ο Δημοτικό Σχολείο Αμαλιάδας
5 3ο Γυμνάσιο Αμαλιάδας
6 1ο ΓΕΛ Αμαλιάδας

 

Δείτε την Απόφαση

____________________________________

Δείτε επίσης

Δηλώσεις προτίμησης ΕΕΠ – ΕΒΠ: Από 29/08 έως 02/09/2019 στην οικεία ΠΔΕ

Διαδικασία προσλήψεων ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας

Ενημέρωση για διαδικασία προσλήψεων από τον ΣΕΕΠΕΑ Αττικής

Δηλώσεις περιοχών προτίμησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών: 28/08 έως 02/09/2019 | Υ.Α.

Καταγραφή λειτουργικών κενών για προσλήψεις | Εγγραφο

Παράταση ισχύος περσινών Πινάκων σε ΦΕΚ

Χρονοδιάγραμμα προσλήψεων αναπληρωτών από το ΥΠΑΙΘ

____________________________________

Δείτε ακόμη

Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ: Πολλά τα ανοιχτά θέματα στη διαδικασία προσλήψεων

Οριστικοί Πίνακες ΕΕΠ – ΕΒΠ 2018-19: Ισχύουν και φέτος

Αποφάσεις πρόσληψης ΕΕΠ και ΕΒΠ από τις 13 ΠΔΕ για το 2018-19

ΠΟΣΕΕΠΕΑ για προσλήψεις και πιστώσεις αναπληρωτών | Εγγραφο

Ψυχολόγοι σε Ολοήμερα: Σε 140 Ομάδες σχολείων

Κοινωνικοί Λειτουργοί σε Τάξεις Υποδοχής: Ορίστηκαν 47 Σχολικές Μονάδες

Ανάλυση Χρονοδιαγράμματος προσλήψεων: Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Χρονοδιάγραμμα προσλήψεων αναπληρωτών από το ΥΠΑΙΘ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση