Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής για τα ΙΕΚ | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής για τα ΙΕΚ: Το ΦΕΚ με τα μέλη και το έργο για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας – Το έργο της Επιτροπής θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 10 Νοεμβρίου 2019.

Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής

Με την υπ. αριθμ. Κ1/157202 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης Γ. Βούτσινου συγκροτήθηκε Συμβουλευτική Επιτροπή για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).

Σύμφωνα με το ΦΕΚ B 4066 – 08.11.2019 “Σύσταση και συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)”:

Μέλη Επιτροπής

α) Συστήνεται και συγκροτείται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τους κάτωθι:

1) Σουλιώτης Δημήτριος, Διευθυντής Δ.Ι.Ε.Κ. Γλυφάδας, Συντονιστής.

2) Διαμαντόπουλος Γεώργιος, Διευθυντής Δ.Ι.Ε.Κ. Πειραιά.

3) Χατζής Ιωάννης, Διευθυντής Δ.Ι.Ε.Κ. Μεσολογγίου.

4) Βιρβιδάκης Εμμανουήλ, Διευθυντής Δ.Ι.Ε.Κ. Αμαρουσίου.

5) Αλεξίου Μιχαήλ, Διευθυντής Δ.Ι.Ε.Κ. Ιωαννίνων.

6) Κατάβελος Αντώνιος, Διευθυντής Δ.Ι.Ε.Κ. Θέρμης.

7) Μουζάκης Διονύσιος, προϊστάμενος του Τμήματος Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

8) Αδάμ Ευαγγελία, μόνιμη υπάλληλος του Τμήματος Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Διά Βίου Μάθησης.

Για τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής ορίζεται η Θωμαΐτσα Θεοδωρακοπούλου, συνεργάτιδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.

Εργο της Επιτροπής

β) Εργο της Επιτροπής είναι η υποβολή γνωμοδοτικού χαρακτήρα δεδομένων και προτάσεων προς τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης για θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και ειδικότερα:

1. Τον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.

2. Τη δομή των Ι.Ε.Κ.

3. Τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτών Ι.Ε.Κ.

4. Τον τρόπο επιλογής των εκπαιδευτών των Ι.Ε.Κ. και 5. Θέματα χρήζοντα νομοθετικής ρύθμισης.

Το έργο της Επιτροπής θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 10 Νοεμβρίου 2019

 _______________

Δείτε επίσης

Επίθεση στο πολιτικό γραφείο της Υπουργού Παιδείας | Ανακοίνωση
Αναστολή έναρξης λειτουργίας 38 τμημάτων ΑΕΙ: Ανακοινώσεις ΥΠΑΙΘ και ΣΥΡΙΖΑ
Προϋπολογισμός ΥΠΑΙΘ: Οχι διορισμοί το 2019-Αδιάβαστοι και στην απλή αριθμητική | Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ
Υπουργείο Παιδείας προς ΣΥΡΙΖΑ: Εγκαταλείψτε τη «δημιουργική λογιστική»-αμείλικτοι οι αριθμοί
Σύνδρομο ιδιοκτησίας του κράτους και της εξουσίας: Αρθρο του Α. Λακασά και ανάρτηση του Ν. Φίλη
Προσλήψεις Δευτεροβάθμιας 2019-20: Πίνακας-Λάθη στο Β. Αιγαίο-Του Ν. Κορδή
Προσλήψεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας-06-11-2019: Ονόματα
Ζαχαράκη στο ΕΘΝΟΣ: Οι λόγοι των κενών-Κ.Λ. και Ψυχολόγοι για στήριξη σχολείων

_______________

Πριν φύγετε

ΔΟΕ για μισθοδοσία αναπληρωτών: Εγγραφο για την άνιση μεταχείριση στην Υφυπουργό Παιδείας
Πρόταση ΔΟΕ: Φυλάκιση ενός έτους σε εισερχόμενους παράνομα σε σχολεία διαταράσσοντας τη λειτουργία τους
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση