Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Σχέδιο αποτροπής και ελέγχου καπνίσματος από τη Δνση Π.Ε Ηρακλείου-Ορισμός υπευθύνων και πρόστιμα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Σχέδιο αποτροπής και ελέγχου καπνίσματος από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Ηρακλείου  – Ορισμός υπευθύνων και πρόστιμα στους παραβάτες.

Σχέδιο αποτροπής και ελέγχου καπνίσματος

Με την αρ. πρωτ.: 1141/25-1-2021 Απόφαση, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλο το Προσωπικό της Δ/νσης, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου κος  Εμμανουήλ Μπελαδάκης  παρουσιάζει  Σχέδιο Ελέγχου Καπνίσµατος και εφαρµογής της αντικαπνιστικής νοµοθεσίας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου που στεγάζεται η Δ/νση Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Ηρακλείου.

Για την τήρηση και εφαρμογή του Σχεδίου αλλά και γενικά της εφαρμογής της αντικαπνιστικής νοµοθεσίας, ορίζονται ως υπεύθυνοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης.

Επισημαίνεται δε πως στους παραβάτες υπαλλήλους, εκτός των πειθαρχικών κυρώσεων, θα επιβάλλεται και πρόστιμο 100 ευρώ, ενώ στους παραβάτες υπεύθυνους του Σχεδίου πρόστιμο 500 ευρώ.

Δείτε το Σχέδιο αποτροπής και ελέγχου καπνίσματος
ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δ/ντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

Έχοντας υπόψη:……………………………………………………………………………………………….

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την κατάρτιση Σχεδίου Ελέγχου Καπνίσµατος και εφαρµογής της αντικαπνιστικής νοµοθεσίας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου που στεγάζεται η Δ/νση Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Ηρακλείου ως εξής:

Απαγορεύεται το κάπνισµα σε όλο το κτίριο της Διεύθυνσης – Με µέριµνα των παρακάτω οριζόµενων υπευθύνων διενεργείται:

α) Ανάρτηση ειδικού σήµατος µε την ένδειξη «Απαγορεύεται το κάπνισµα» σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου, σύµφωνα µε την ΚΥΑ ∆2β/Γ.Π.οικ.80727/15- 11-2019 (4177/Β).

β) Αποµάκρυνση των σταχτοδοχείων από όλους τους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου της Διεύθυνσης.

γ) Άµεση ανταπόκριση σε διαµαρτυρία για την πραγµατοποίηση παράβασης µε κλήση/συνεργασία των αρµόδιων οργάνων ελέγχου, σύµφωνα µε την ΚΥΑ ∆2β/Γ.Π.οικ. 80727 /15-11-2019 (4177/Β).

Για την τήρηση και εφαρμογή των ανωτέρω και γενικά της εφαρμογής της αντικαπνιστικής νοµοθεσίας, ορίζονται ως υπεύθυνοι οι εξής υπάλληλοι:
  • Για το ισόγειο κτίριο της Δ/νσης: Κανακάκη Γεωργία αν. Προϊσταμένη Α΄ Διοικητικού, με αναπληρωματικό τον Κοτσιμπό Γεώργιο αν. Προϊστάμενο Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.
  • Για τον 1ο όροφο: Μανουρά Μαρία, αν. Προϊσταμένη Γ΄ Προσωπικού με αναπληρωματικό τον Μιχελάκη Ιωάννη Προϊστάμενο Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων.
Σύµφωνα µε τις παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις εκτός των πειθαρχικών κυρώσεων:
  1. Στους παραβάτες υπαλλήλους επιβάλλεται πρόστιµο 100 ευρώ.
  2. Στους παραπάνω οριζόμενους υπευθύνους επιβάλλεται πρόστιµο 500 ευρώ για παραβάσεις όπως: έλλειψη ανάρτησης σήµανσης και λήψης µμέτρων αποτροπής, απομάκρυνση σταχτοδοχείων, απουσία ανταπόκρισης σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση παράβασης, παράλειψη κλήσης των αρµοδίων Οργάνων Ελέγχου, έλλειψη συνεργασίας µε τα Όργανα Ελέγχου.

Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της.

Ο Δ/ντής Π.Ε. Ηρακλείου

 Μπελαδάκης Εμμανουήλ

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση Σχέδιο αποτροπής και ελέγχου καπνίσματος

Δείτε σχετικά

Σχέδιο Ελέγχου αποτροπής Καπνίσματος: Από τη ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης
Ελεγχοι για κάπνισμα: Πού θα πραγματοποιούνται | Εγκύκλιος
Συνέδριο για το κάπνισμα: Ομιλία Υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως

Δείτε επίσης

Ζέττα Μακρή-απουσίες μαθητών με ευαισθησία-Οχι βαθμολογία με κάτω από 10 ώρες μάθημα και χωρίς εικόνα
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση