Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Σχετικά με περιστατικά παρακώλησης της διαδικασίας τηλεκπαίδευσης: Απαντητικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Σχετικά με περιστατικά παρακώλησης της διαδικασίας τηλεκπαίδευσης: Απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Περιστατικά παρακώλησης της διαδικασίας τηλεκπαίδευσης

Την απάντηση του ΥΠΑΙΘ σχετικά με περιστατικά παρακώλησης της διαδικασίας τηλεκπαίδευσης, διαβίβασε στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) Πελοποννήσου.

Η απάντηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων επί του θέματος

Σε απάντηση του αιτήματός σας (το οποίο και επισυνάπτουμε) σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν διαθέτει μεταδεδομένα τρίτων προσώπων τα οποία έχουν παραχθεί κατά τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας Webex στο πλαίσιο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (όπως είναι για παράδειγμα η διεύθυνση IP ενός χρήστη της πλατφόρμας).

Τα μεταδεδομένα αυτά βρίσκονται στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”, το οποίο εκτελεί την σχετική επεξεργασία για λογαριασμό ταυ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Επισημαίνεται ότι,

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το ITYΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ δεν δύναται να προβεί στην κοινοποίηση των εν λόγω μεταδεδόμενων σε κάποιον πολίτη, αλλά μόνο προς αρμόδια αρχή (για παράδειγμα στις αστυνομικές αρχές) και εφόσον της ζητηθούν στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης για τη διαπίστωση τέλεσης τυχόν αξιόποινης πράξης.

Σημειώνουμε, περαιτέρω, ότι

τα ελάχιστα στοιχεία που είναι απαραίτητο να υποβληθούν στην πρσαναφερθείσα αρμόδια αρχή για τη διερεύνηση τυχόν περιστατικού είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση (το URL) της ψηφιακής τάξης του εκπαιδευτικού στην οποία φέρεται να έλαβε χώρα το προς διερεύνηση συμβάν, η ώρα και η ημερομηνία της συνεδρίας και το όνομα ή ψευδώνυμο που δηλώθηκε από τον συμμετέχοντα στην συνεδρία ο οποίος φέρεται να προκάλεσε το προς διερεύνηση συμβάν.

Τέλος επισημαίνεται ότι

τα μεταδεδομένα που δημιουργούνται  κατά τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας WEBEX στο πλαίσιο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης διατηρούνται για ορισμένο χρονικό διάστημα (21 ημέρες) από την ημέρα που δημιουργήθηκαν (ήτοι από την ημέρα που έλαβε χώρα το υπό διερεύνηση καταγγελλόμενο περιστατικό) και ότι μετά την πάροδο του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος διαγράφονται και είναι τεχνικά αδύνατη η με οποιονδήποτε τρόπο αναζήτηση ή ανάκτησή τους.

Επισημαίνουμε ότι κατόπιν νεότερης επικοινωνίας με το ΠΣΔ και τη CISCO

ενημερωθήκαμε ότι τα μεταδεδομένα που δημιουργούνται από κάθε τηλεδιάσκεψη/παράδοση μαθήματος στο WEBEX στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης διατηρούνται για 21 ημέρες μετά την ημερομηνία δημιουργίας τους και κατόπιν διαγράφονται, οπότε μετά την πάροδο 21 ημερών από το συμβάν είναι τεχνικά αδύνατο να αναζητηθούν / ανακτηθούν τα στοιχεία αυτά.

Το γεγονός της περιορισμένης από άποψη χρόνου διαθεσιμότητας των μεταδιδόμενων,

θα πρέπει να επισημαίνεται στον εκάστοτε καταγγέλλοντα, ώστε εκείνος, εφόοον επιθυμεί να “δώσει συνέχεια στην καταγγελία του” να φροντίζει να απευθύνεται στις αστυνομικές αρχές άμεσα, ώστε η διαδικασία να κινηθεί εγκαίρως ήτοι πριν τη διαγραφή των μεταδεδομένων.

Δείτε το διαβιβαστικό ΠΔΕ Πελοποννήσου “Διαβίβαση απάντησης του ΥΠΑΙΘ σχετικά με περιστατικά παρακώλησης της διαδικασίας τηλεκπαίδευσης
Δείτε την Απάντηση ΥΠΑΙΘ σχετικά με περιστατικά παρακώλησης της διαδικασίας τηλεκπαίδευσης

Δείτε επίσης

Απόφαση για σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση 2020-21 | Η διαδικασία σε ΦΕΚ
Ψυχολόγοι ΕΠΑΛ: Oδηγίες για υποστήριξη μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών
Οδηγίες υποστήριξης μαθητών από Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους γενικών σχολείων
Παρακολούθηση ύλης μαθημάτων Γ Λυκείου που εξετάζονται και πανελλαδικά | Εγκύκλιος

Πριν φύγετε

Μελέτη ΚΕΜΕΤΕ-Ειδικά σχολεία: Προβλήματα από τη λειτουργία των ΣΜΕΑΕ εν καιρώ πανδημίας
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση