Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Σχετικά με το ωράριο ΕΔΥ για τον Κοινωνικό Λειτουργό ΠΕ30 και Ψυχολόγο ΠΕ23 – Παράθεση νομοθεσίας και επισημάνσεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Σχετικά με το ωράριο ΕΔΥ για τον Κοινωνικό Λειτουργό ΠΕ30 και Ψυχολόγο ΠΕ23 – Παράθεση νομοθεσίας και επισημάνσεις από τη Γ. Μπουλμέτη και τον Β. Βούγια.

Σχετικά με το ωράριο ΕΔΥ

Της Γεωργίας Μπουλμέτη και του Βασίλη Βούγια

Σχετικά με το ωράριο των μελών ΕΕΠ Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ30 και Ψυχολόγων ΠΕ23, τα οποία αποτελούν μέλη των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ), παραθέτουμε ακολούθως το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, από το οποίο συμπεραίνεται πως τα μέλη των ΕΔΥ, Κοινωνικοί Λειτουργοί ΠΕ30 και Ψυχολόγοι ΠΕ23, ΔΕΝ ακολουθούν το ωράριο των μελών ΕΕΠ τα οποία εργάζονται στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), αλλά ακολουθούν το ωράριο μελών ΕΕΠ* στις σχολικές  μονάδες.

Αναλυτικά η παράθεση του νομοθετικού πλαισίου

Σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) – (Απόφαση υπ. αριθμ.134960 /Δ3 – ΦΕΚ Β 5009/27-10-2021) – των σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών αυτών.

Αρθρο 2, παρ. 17

17. Το ωράριο λειτουργίας της Ε.Δ.Υ. ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας της σχολικής μονάδας στην οποία παρέχει υπηρεσίες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα μέλη του Ε.Ε.Π. δύνανται να προγραμματίζουν τα προγράμματα στήριξης και συνεργασίας με τους γονείς ή κηδεμόνες, σε ατομική ή μικροομαδική βάση, και απογευματινές ώρες, με απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή/Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας και που θα αποτυπώνεται στο Βιβλίο Πράξεων της Ε.Δ.Υ. Σε κάθε περίπτωση δεν παραβιάζεται το προβλεπόμενο εργασιακό ωράριο.

Αρθρο 2, παρ. 9

9. Τα μέλη της Ε.Δ.Υ. των περ. β΄, γ΄ και δ΄ μετέχουν ισότιμα στις δραστηριότητες και τις διαδικασίες του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετούν. Για τα γενικότερα υπηρεσιακά θέματα του προσωπικού των Ε.Δ.Υ. ακολουθούνται οι διατάξεις για το προσωπικό της σχολικής μονάδας όπου είναι τοποθετημένοι. Απαλλάσσονται από συμμετοχή σε εφημερίες ή άλλα διοικητικά καθήκοντα στη σχολική τους μονάδα που παρεμποδίζουν το έργο τους στην Ε.Δ.Υ.. 

Επιπροσθέτως επισημαίνουμε:

Στο ΦΕΚ Β 5009/27-10-2021 με τον Ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) υπάρχει σαφής πρόβλεψη για ύπαρξη διαχωρισμού διδακτικού και εργασιακού ωραρίου για τις ΕΔΥ, σε αντίθεση με τα ΚΕΔΑΣΥ που δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός.

Συμπερασματικά

Από τα παραπάνω αναφερόμενα συμπεραίνεται ότι η ΕΔΥ, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο δηλ. τον  Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας ή τον αναπληρωτή του, εκπαιδευτικό ΕΑΕ του ΤΕ (ή, αν δεν υπάρχει, έναν εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην ΕΑΕ ή έναν εκπαιδευτικό Παράλληλης Στήριξης συνεκπαίδευσης, Ψυχολόγο και Κοινωνικό Λειτουργό, ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Ο μοναδικός διαχωρισμός που αναφέρεται ανάμεσα στα μέλη της αφορά στις συνεδριάσεις της ΕΔΥ, οι οποίες για τον Ψυχολόγο και Κοινωνικό λειτουργό αφορούν στο εργασιακό τους ωράριο. Επίσης αναφέρεται ότι για τα γενικότερα υπηρεσιακά θέματα του προσωπικού των ΕΔΥ ακολουθούνται οι διατάξεις για το προσωπικό της σχολικής μονάδας όπου είναι τοποθετημένοι. Απαλλάσσονται από συμμετοχή σε εφημερίες ή άλλα διοικητικά καθήκοντα στη σχολική τους μονάδα που παρεμποδίζουν το έργο τους στην ΕΔΥ.

——————————————

*Ωράριο ΕΕΠ σε σχολικές μονάδες

Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 66079/Δ3/ Υπουργική Απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 1585/8-5-2018 αναφέρεται το εξής:

Υποστηρικτικό – Διδακτικό ωράριο

«Καθορίζουμε το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο υποστηρικτικού έργου, των παρακάτω κλάδων, οι οποίοι εργάζονται σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης καθώς και σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ως εξής:

Των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ):

  • 25 ώρες αν έχουν μέχρι 5 έτη υπηρεσίας
  • 24 ώρες αν έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας
  • 23 ώρες αν έχουν μέχρι 15 έτη υπηρεσίας
  • 22 ώρες αν έχουν μέχρι 20 έτη υπηρεσίας
  • 21 ώρες αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας
Δείτε σχετικά

Καθηκοντολόγιο ΕΕΠ-(Ψυχολόγων-ΠΕ23 και Κοινωνικών Λειτουργών-ΠΕ30) ΕΔΥ-ΣΔΕΥ 

Δείτε επίσης

Εκκρεμότητες ζητημάτων ΕΕΠ-ΕΒΠ: Τι κατατέθηκε στο ΥΠΑΙΘ-Ποια επιλύονται 

Μονιμοποίηση εκπαιδευτικών ΕΕΠ-ΕΒΠ: Τι προτίθεται να κάνει το Υπουργείο Παιδείας 

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Η ταυτότητα των κλάδων-Δομές απασχόλησης-Καθηκοντολόγια-Ιστορική αναδρομή 

Οδηγός εκπαιδευτικού-ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Νομοθεσία-Λειτουργία Α/θμιας και Β/θμιας-Νεοδιόριστοι-Αναπληρωτές 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση