“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Σχολεία με Τάξεις Υποδοχής: Το ΦΕΚ με τις Σχολικές Μονάδες ΠΕ που εντάχθηκαν

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Σχολεία με Τάξεις Υποδοχής: Το ΦΕΚ με τις Σχολικές Μονάδες ΠΕ που εντάχθηκαν στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ.

Σχολεία με Τάξεις Υποδοχής: Το ΦΕΚ με τις Σχολικές Μονάδες ΠΕ που εντάχθηκαν

Με την υπ. αριθμ. Φ1/108909/Δ, η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, εντάσσει Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ .

Με προτάσεις των 13 ΠΔΕ

Ο Υπουργός Παιδείας για το ποιες Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα ενταχθούν στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), αξιοποίησε τις προτάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Επικαλείται δε στην Υπουργική Απόφαση:

α) την ανάγκη στήριξης των μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως προς την ενίσχυση της ελληνομάθειας, και

β) τη δημιουργία υποστηρικτικού πλαισίου για την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και την ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών, χωρίς διακρίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Η δημιουργία Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ:

“Ενταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία- Τάξεις Υποδοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση/ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο”.

Οδηγίες και κατευθύνσεις για ίδρυση και λειτουργία ΤΥ – ΖΕΠ

Εδώ να υπενθυμίσουμε πως οδηγίες και κατευθύνσεις εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2019-2020.

Στην Εγκύκλιο αυτή, η ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) ΖΕΠ αφορά σε Δημόσια Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο, κατά το σχολικό έτος 2019-2020, δίνεται η δυνατότητα στα Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π., μέσω συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Ευρωπαϊκή Ενωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο της Πράξης:

« Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία –Τάξεις Υποδοχής , σχολικό έτος 2019-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5045765 στο πλαίσιο των ΑΠ 6, 8 & 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Το πρόγραμμα των Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ

Το πρόγραμμα των Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ περιλαμβάνει δύο κύκλους που εντάσσονται μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου:

•Τάξεις Υποδοχής(Τ.Υ.) ΙΖΕΠ

•Τάξεις Υποδοχής(Τ.Υ.) ΙΙΖΕΠ

Ποιες Σχολικές Μονάδες εντάχθηκαν

Δείτε ακολούθως ποιες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που ορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 1 της Φ1/63691/Δ1/13-04-2017 (Β΄1403) ΥΑ, εντάχθηκαν στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ.

 

Δείτε αναλυτικά στο ΦΕΚ

Δείτε ακόμη:

Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ: Οδηγίες και κατευθύνσεις για ίδρυση και λειτουργία ΤΥ – ΖΕΠ

Δίχρονη Προσχολική Εκπαίδευση: Ορίσθηκαν για εφαρμογή 27 νέοι Δήμοι

Τμήματα προσανατολισμού και επιλογής στο Γενικό Λύκειο: Καθορισμός προϋποθέσεων λειτουργίας

Προγραμματισμός Εργου ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθμιας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση