Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών και Θεσσαλονίκης: Κριτήρια για επιλογή Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών και Θεσσαλονίκης: Κριτήρια για επιλογή Εκπαιδευτικού,  Ειδικού Επιστημονικού και Βοηθητικού Προσωπικού.

Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών και Θεσσαλονίκης: Κριτήρια για επιλογή Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Με την υπ. αριθμ. 26399/Δ1/9316 Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κωνσταντίνου Μπάρκα

καθορίσθηκαν

τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού, ειδικού επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών και Εκπαιδευτικού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες (Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ) Θεσσαλονίκης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

Κριτήρια Επιλογής

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Α. Διδακτική εμπειρία
Β. Επαγγελματική εμπειρία
Γ. Παιδαγωγικές σπουδές
Δ. Μεταπτυχιακές σπουδές
Ε. Σεμινάρια στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ).
ΣΤ. Ένταξη στα Μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ
Ζ. Αυξημένα προσόντα κλάδων ΔΕ
Η. Ανεργία
Θ. Οικογενειακή κατάσταση
Ι. Βαθμός πτυχίου
ΙΑ. Ισοβαθμία

Αξιολόγηση υποψηφίων

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών με βάση τα νόμιμα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα αντίστοιχα προσόντα τους συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ πρωτοβάθμια επιτροπή ανά εκπαιδευτική δομή, αποτελούμενη από εκπαιδευτικούς ή διοικητικούς υπαλλήλους.

Με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι αναπληρωτές τους.

Διαδικασία και υποβολή δικαιολογητικών

Η διαδικασία και ο τρόπος υποβολής, παραλαβής και ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών αναπληρωτών και ωρομίσθιων για τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών και Ε.Κ.Ε.Κ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης καθορίζονται στην προκήρυξη πρόσληψης εκπαιδευτικού, ειδικού επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού.

Η Προκήρυξη

Πριν την έναρξη κάθε σχολικού έτους ο ΟΑΕΔ, ύστερα από πρόταση της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων, εκδίδει σχετική προκήρυξη για την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο.

Υπεύθυνη Δήλωση αναπληρωτή

Κάθε αναπληρωτής εκπαιδευτικός (πλήρους ή μειωμένου ωραρίου) ή ωρομίσθιος πριν την πρόσληψή του υπογράφει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει εάν είναι ή δεν είναι δημόσιος υπάλληλος, εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα ή ελεύθερος επαγγελματίας.

Αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση προσκομίζουν κάθε φορά, που επέρχεται αλλαγή της εργασιακής τους σχέσης.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ

Δείτε επίσης:

Προσλήψεις εκπαιδευτικών: Κατανομή 280 θέσεων στα Πανεπιστήμια και στην ΑΣΠΑΙΤΕ

Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων: Καθορισμός διαδικασίας | ΦΕΚ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση