Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Σχολική Ψυχολογία ΕΚΠΑ: Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια στους αποφοίτους του ΠΜΣ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Σχολική Ψυχολογία ΕΚΠΑ: Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια στους αποφοίτους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Σχολική Ψυχολογία ΕΚΠΑ

Με την υπ. αριθμ. απόφαση 247/17-06-2020 – ΦΕΚ B 2664 – 01.07.2020 – έχουμε συμπλήρωση της από 10-03-2020 (Β΄ 1656) απόφασης Συγκλήτου, ως προς τη χορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Σχολική Ψυχολογία» (School Psychology) του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αναλυτικά
Η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων:
  • Το πρακτικό της Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας με το οποίο εγκρίνεται η χορήγηση πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στους αποφοίτους του ΠΜΣ «Σχολική Ψυχολογία» (School Psychology) με ειδικεύσεις «Σχολική Ψυχολογία» και «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα» (συνεδρίαση 29-01-2020).
  • Το πρακτικό της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ (11η συνεδρία 10-03-2020).
Aποφασίζει:

Τη συμπλήρωση της από 10-03-2020 απόφασης Συγκλήτου (Β΄1656/2020) ως προς τη χορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Σχολική Ψυχολογία» (School Psychology) του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως ακολούθως:

Aρθρο 1

Χορηγείται πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Σχολική Ψυχολογία» (School Psychology) του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από το 1993-1994 και εφεξής, καθώς το πρόγραμμα Σπουδών που ολοκλήρωσαν επιτυχώς, έχει το ίδιο ή συναφές περιεχόμενο με το ΠΜΣ «Σχολική Ψυχολογία» που επανιδρύθηκε με το Β΄ 3825/2018, και καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις για την απόκτησή της.

Δείτε το ΦΕΚ B 2664 – 01.07.2020 σε μορφή pdf

Δείτε επίσης

Χορήγηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά Προγράμματα
Παιδαγωγική-διδακτική επάρκεια από 2 Μεταπτυχιακά του ΕΚΠΑ
Παιδαγωγική επάρκεια από το μεταπτυχιακό “Σχολική Ψυχολογία” του ΕΚΠΑ
Ενωση Αναπληρωτών με Παιδαγωγική Επάρκεια: Υπόμνημα προς ΕΑΠ

Δείτε επίσης

Μόνιμοι και αναπληρωτές ΕΕΠ-ΕΒΠ 2019-20: Πίνακες-Στατιστικά στοιχεία-Συνολικός αριθμός υπηρετούντων
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση