Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Σχολική Εβδομάδα Ενεργών Πολιτών- ACT-ACTive citizenship”-17 έως και 21.05.2021

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Σχολική Εβδομάδα Ενεργών Πολιτών- ACT-ACTive citizenship”-17 έως και 21.05.2021: Εκδηλώσεις προβολής και διάδοσης αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ3 2017-20.

Σχολική Εβδομάδα Ενεργών Πολιτών

Με το υπ. αριθμ. 48979/ Η1/28-04-2021 έγγραφο το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προσκαλεί στη «Σχολική Εβδομάδα Ενεργών Πολιτών: ACTACTive citizenship» στο πλαίσιο των πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων προβολής και διάδοσης των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ3 2017-2020 – Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής – ACT ACTive citizenship projects to enhance pupils΄ social and civic competences”.

 •  Η Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.,
 • το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και
 • το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με
 • τα Υπουργεία Παιδείας και
 • Εκπαιδευτικούς Φορείς της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ισπανίας

εκπόνησαν το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA3 “ACT”,

το οποίο έχει ως πρωταρχικό σκοπό την προετοιμασία των μαθητών/τριών για την συμμετοχή τους στην κοινωνία του 21ου αιώνα, η οποία απαιτεί πολλαπλές γνώσεις και ικανότητες, στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης του σχολείου, με βασικούς άξονες την πραγμάτευση κρίσιμων ζητημάτων και προκλήσεων της σύγχρονης πραγματικότητας και τη διαμόρφωση αντίστοιχων Σχεδίων Δράσης (“ACTProjects”).

Στόχος

της επιλεγμένης παιδαγωγικής μεθοδολογίας κατά την εφαρμογή του Έργου είναι η διαπίστωση του αντίκτυπου:

(1) στις στάσεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών κατά τη διδασκαλία της ιδιότητας του πολίτη και

(2) στις πολιτειακές και κοινωνικές ικανότητες, δηλαδή σε αντίστοιχες μετρήσιμες δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές των μαθητών/τριών.

Οι πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις προβολής και διάδοσης των αποτελεσμάτων του Erasmus+ KA3 “ACT”,

με τίτλο «Σχολική Εβδομάδα Ενεργών Πολιτών: ACTACTive citizenship», διοργανώνονται διαδικτυακά από τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 έως και την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021 και ώρες 15:00 – 18:30,μέσω της πλατφόρμας που θα διαθέσουν εθελοντικά

 • το 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων, Σχολείο – Πυλώνας κατά την πιλοτική εφαρμογή του Έργου “ACT”,
 • το 2ο Γυμνάσιο Γέρακα, το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου,
 • το 2ο ΓΕ.Λ. Γέρακα και
 • το 3ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης

και απευθύνεται στους Εκπαιδευτικούς – Συντονιστές των Σχεδίων Δράσεων “ACT” και τους/τις μαθητές/τριες των 107 Γυμνασίων της Περιφέρειας Αττικής, που υλοποίησαν το Πρόγραμμα “ACT” κατά τα σχολικά έτη 2017 έως και σήμερα.

Στόχο των εκδηλώσεων

αποτελεί η ανάδειξη, προβολή και διάχυση των Καλών Πρακτικών, που προέκυψαν κατά την εκπόνηση «Σχολικών Σχεδίων Δράσης ACT» σχετικά με την Ιδιότητα του Ενεργού Πολίτη, με τους θεματικούς άξονες του “ACTPROJECT”, την «Καταπολέμηση διακρίσεων», την «Κοινωνική ένταξη» και την «Πολιτισμική ετερότητα», η ενίσχυση των συνεργειών δικτύωσης των Σχολικών Μονάδων όλων των βαθμίδων και η συμβολή στη διάδοση των Σχεδίων Δράσης, που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος “ACT”.

Κατά την «Σχολική Εβδομάδα Ενεργών Πολιτών» θα παρουσιαστούν οι Καλές Πρακτικές ως ακολούθως:
 • 1η ημέρα των εκδηλώσεων θα παρουσιαστούν Καλές Πρακτικές των Γυμνασίων “ACT”, με τον τίτλο:«ACTACTive citizenshipΠράττοντας μαθαίνουμε»,
 • 2η ημέρα των εκδηλώσεων θα παρουσιαστούν Καλές Πρακτικές των Γυμνασίων “ACT”, με τον τίτλο: «ACTACTive citizenship Αξιοποιώντας γνώσεις και δεξιότητες»,
 • 3η ημέρα θα παρουσιαστούν Καλές Πρακτικές, που προέκυψαν από συνέργειες των Γυμνασίων με τα Δημοτικά Σχολεία, με τον τίτλο: «ACTACTivecitizenshipΔρώντας ως Ενεργός Πολίτης»,
 • 4η ημέρα θα παρουσιαστούν Καλές Πρακτικές, που προέκυψαν από συνέργειες των Γυμνασίων με τα Λύκεια, με τον τίτλο, «ACTACTive citizenship – Δημιουργώντας με κοινωνική ευαισθησία».
 • Η τελετή λήξης των εκδηλώσεων, Παρασκευή 21/05/2021, την «Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμού, Παγκόσμια Ημέρα για την Πολιτισμική Διαφορετικότητα, τον Διάλογο και την Ανάπτυξη / World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development», θα είναι αφιερωμένη σε ομιλίες ειδικών σχετικά με την Πολιτιστική Εκπαίδευση και την Πολιτιστική Δημοκρατία, καθώς και παρουσιάσεις Βέλτιστων Πρακτικών σχετικά με τον 3ο θεματικό άξονα “ACT”, την «Πολιτισμική ετερότητα».
Για περισσότερες πληροφορίες

μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εθνική Συντονίστρια του Erasmus+ KA3 “ACT – ACTive citizenship”, κα Τόνια Παπατριανταφύλλου, στο τηλέφωνο 210 – 344 2464.

Οι ενδιαφερόμενοι Εκπαιδευτικοί – Συντονιστές των Σχεδίων Δράσεων “ACT” καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση συμμετοχής μέχρι την Τρίτη 11 Μαΐου 2021 και να την αποστείλουν στο ακόλουθο email: apapatriantafyllou@minedu.gov.gr

Το Πρόγραμμα και οι πλατφόρμες σύνδεσης θα αποσταλούν την Πέμπτη 13 Μαΐου 2021.

Θα δοθεί Πιστοποιητικό Συμμετοχής

στη «Σχολική Εβδομάδα Ενεργών Πολιτών: ACTACTive citizenship» σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες.

Οι Καλές Πρακτικές μέσω του Erasmus + KA3 “ACT”

θα αποτελέσουν μέρος της εκπαιδευτικής σειράς EDUtv υπό τον τίτλο «Οι Σχολικές Ομάδες ACT-ACTive citizenship καινοτομούν…» στον ιστότοπο της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, “edutv.gr” και θα αποτελέσουν πηγή έμπνευσης και δημιουργίας για τους μαθητές και τις μαθήτριες των επόμενων γενεών.

Δείτε την Πρόσκληση και τη φόρμα συμμετοχής των σχολείων σε μορφή word, όπως επίσης την 1η και 2η ημέρα Act ΕΔΩ

Δείτε επίσης

3ο Παιδαγωγικό Συνέδριο Ημαθίας-4η Ανακοίνωση: Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής λόγω πανδημίας
Διαδικτυακή Εσπερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού: Θεματική παρουσίαση των ΑΕΙ Κρήτης
Ασφαλής πλοήγηση παιδιών στο διαδίκτυο: Δωρεάν διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο
ΣΕΒΕΠΕΑ Θεσσαλίας-Ημερίδα: “Η άσκηση έργου του ΕΕΠ–ΕΒΠ σε συνθήκες πανδημίας”
“Μουσική Εκπαίδευση: Καλές πρακτικές στην ψηφιακή τάξη”: Διαδικτυακή Ημερίδα ΕΚΠΑ-ΠΔΕ Αττικής
ΙΕΠ-Διημερίδα: “Η Λογοτεχνία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Κριτική και Προγράμματα Σπουδών”, 21 και 22 Μαΐου 2021

Πριν φύγετε

Δωρεάν μεταπτυχιακό στα Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Από το Πανεπιστήμιο Πατρών
Μεταπτυχιακό χωρίς δίδακτρα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: Πρόσκληση του Πανεπιστημίου Πατρών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση