Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Σχολικοί Νοσηλευτές Γενικών Σχολείων: Διευκρινήσεις για το καθηκοντόλογιο ζητά από το ΥΠΑΙΘ η ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Σχολικοί Νοσηλευτές Γενικών Σχολείων: Διευκρινήσεις για το καθηκοντόλογιο ζητά η ΠΟΣΕΕΠΕΑ από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ.

Σχολικοί Νοσηλευτές Γενικών Σχολείων

Διευκρινήσεις από τη Διεύθυνση ΕΑΕ ως προς τα καθήκοντα των Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25) στα Γενικά Σχολεία ζητά με έγγραφό της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΠΟΣΕΕΠΕΑ).

Συγκεκριμένα η Ομοσπονδία κυρίως ζητά διευκρινήσεις αναφορικά με:
 • Την περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης υποστήριξης από σχολικό νοσηλευτή για μαθητή/τρια που αντιμετωπίζει συγκεκριμένο ιατρικό ζήτημα.
 • Το τι συνίσταται η παροχή πρώτων βοηθειών από σχολικό νοσηλευτή.

Τέλος η ΠΟΣΕΕΠΑ αναφέρει πως η σχετική με τα καθήκοντα των Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25)Υπουργική Απόφαση “δεν διευκρινίζει επαρκώς σε τι συνίσταται και με ποιον τρόπο η υποστήριξη από σχολικό νοσηλευτή, εφόσον εργάζεται στη σχολική μονάδα, στις περιπτώσεις μαθητών που χρήζουν υποστήριξης και για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης”.

Δείτε το έγγραφο της ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Αριθ. Πρωτ.: 126 /20-10-2019

Προς

 1. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΥΠΑΙΘ

2.Τμήμα Β Σχολικών Δομών, Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής, Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΥΠΑΙΘ

3 Δ.Σ. και το νομικό τμήμα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας, ΝΠΔΔ

Θέμα: «Υποβολή επίσημου κατεπείγοντος αιτήματος της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για διευκρινίσεις ως προς τα καθήκοντα σχολικών νοσηλευτών ΠΕ25»

Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 88348/Δ3 (ΦΕΚ 2038/5-6-2018) Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης αναφέρονται τα εξής:

Άρθρο 1 Καθήκοντα και υποχρεώσεις του κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών

Ο Σχολικός Νοσηλευτής υποστηρίζει μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης και για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης υποστήριξης κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης δημοσίου νοσοκομείου.

 1. Υποστηρίζει τους μαθητές, για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης υποστήριξης…
 2. Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του συνεργάζεται με τους γονείς των υποστηριζόμενων μαθητών και τους θεράποντες ιατρούς προκειμένου να ενημερωθεί και να λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες για να καταρτίσει το ιστορικό τους, να λάβει οδηγίες για τη φαρμακευτική αγωγή τους όπως και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία που αφορά την υποστήριξή τους
 3. Χορηγεί την προτεινόμενη φαρμακευτική αγωγή μετά τις έγγραφες οδηγίες των θεραπόντων ιατρών και την έγγραφη συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων ή των εχόντων τη γονική μέριμνα των μαθητών
 4. Επιπλέον των κύριων καθηκόντων του που σχετίζονται με την κάλυψη των αναγκών των υποστηριζόμενων μαθητών: α) παρέχει πρώτες βοήθειες για όλους τους μαθητές της σχολικής μονάδας
Σύμφωνα με τα παραπάνω θα θέλαμε να μας απαντήσετε εγγράφως για τα εξής:
 1. Στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης υποστήριξης από σχολικό νοσηλευτή για μαθητή/τρια που αντιμετωπίζει συγκεκριμένο ιατρικό ζήτημα, μπορεί να ασκήσει τα περιγραφόμενα καθήκοντα των παραγράφων 1, 2 και 3 της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης;
 2. Δύναται ο σχολικός νοσηλευτής να χορηγήσει οποιοδήποτε φαρμακευτικό σκεύασμα χωρίς την οδηγία του θεράποντος ιατρού σε μη υποστηριζόμενο μαθητή εκτός μονάδας υγείας (το σχολείο εντάσσεται στην κοινότητα & όχι σε χώρο υγείας), δλδ χωρίς ανάθεση, χωρίς ενημερωμένο ατομικό δελτίο υγείας μαθητή, χωρίς ιστορικό, χωρίς την επίβλεψη κάποιου & την ασφάλεια της ιατρικής παρέμβασης;
 3. Σε τι συνίσταται η παροχή πρώτων βοηθειών από σχολικό νοσηλευτή σύμφωνα με την παράγραφο 18α στο χώρο του σχολείου και της παραγράφου 4 στην οποία αναφέρεται ότι δεσμεύεται στην εκτέλεση καθηκόντων που ορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της «Άδειας άσκησης επαγγέλματος» του κλάδου τους;
 4. Σύμφωνα με την 12142 /1.10.1976 Υ.Α. του ΥΠΕΠΘ, η οποία ορίζει τι πρέπει να περιέχει το σχολικό φαρμακείο δεν αναφέρονται συγκεκριμένα φαρμακευτικά σκευάσματα σε περίπτωση κρίσης επιληψίας ή αλλεργικού σοκ. Έχει τροποποιηθεί η σχετική απόφαση ή αντικατασταθεί με οποιαδήποτε άλλη;
 5. Σε περίπτωση κρίσης επιληψίας μαθητή/ιας τι προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, σε ότι αφορά τις πρώτες βοήθειες από σχολικό νοσηλευτή στο χώρο του σχολείου για τους μη υποστηριζόμενους μαθητές; (στη φαρμακευτική αντιμετώπιση της επιληψίας χορηγείται συνήθως διαζεπάμη, η οποία συγκαταλέγεται στον πίνακα Δ στην κατηγορία των ναρκωτικών, άρθρο 4 του Ν.1729/87)

Δεδομένου της σοβαρότητας των ερωτημάτων μας και της υποστήριξης τόσων των μαθητών όσο και της εργασίας των σχολικών νοσηλευτών στη γενική εκπαίδευση, θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση για τα καθήκοντα των σχολικών νοσηλευτών δεν διευκρινίζει επαρκώς σε τι συνίσταται και με ποιον τρόπο η υποστήριξη από σχολικό νοσηλευτή, εφόσον εργάζεται στη σχολική μονάδα, στις περιπτώσεις μαθητών που χρήζουν υποστήριξης και για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης.

Θεωρούμε ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί αν ο χώρος της σχολικής μονάδας πληροί τις προϋποθέσεις εφαρμογής πρωτοκόλλων επειγουσών νοσηλευτικών ενεργειών σε περίπτωση απουσίας γιατρού δεδομένου ότι δε συνιστά ιατρική μονάδα και στις περισσότερες σχολικές μονάδες δεν υπάρχει ειδικός χώρος για την άσκηση των καθηκόντων του.

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ είναι και θα είναι αρωγός των θεμάτων που αφορούν για τη βελτίωση και την προάσπιση και προα­γωγή των εργασιακών και γενικότερων επαγγελματικών συμφερόντων των μελών ΕΕΠ ΕΒΠ των συλλόγων της χώρας καθώς και της υποστήριξης των μαθητών, των οικογενειών και των σχολικών μονάδων ειδικής και γενικής εκπαίδευσης.

Προς την κατεύθυνση αυτή σας προωθούμε στο υπ. Αριθμ πρωτ. 127/20-10-2019 έγγραφο μας, τα αποτελέσματα και τις προτάσεις, τα οποία κατατέθηκαν από τον Περιφερειακό Σύλλογο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής, ιδρυτικό μέλος της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, στην Ομοσπονδία τα οποία αφορούν στην εργασία των ΠΕ25/ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – Ομάδα εργασίας ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και Επισκεπτών Υγείας- Υποδείγματα εντύπων εργασίας ΠΕ25.

Αναμένουμε τις δικές σας έγγραφες διευκρινίσεις.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

_____________________

Σχολικοί Νοσηλευτές Γενικών Σχολείων

Δείτε την Υπουργική Απόφαση με το καθηκοντολόγιο των Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25) στα Γενικά Σχολεία
Δείτε χρήσιμο υλικό για Σχολικούς Νοσηλευτές

_____________________

Δείτε επίσης

Ανακοινοποίηση: Προσωρινοί Πίνακες ΕΕΠ – Προκήρυξη 2ΕΑ/2019

Στατιστικά απορριφθέντων ΕΕΠ: Πίνακας Προκήρυξης 2ΕΑ/2019

Προσωρινοί Πίνακες ΕΒΠ Προκήρυξης 1ΕΑ/2019 ΑΣΕΠ

Στατιστικά απορριφθέντων ΕΒΠ: Πίνακας απορριπτέων Προκήρυξης 1ΕΑ/2019

Αριθμοί μονίμων σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ: Εκπαιδευτικοί Α/θμιας-Β/θμιας-ΕΕΠ-ΕΒΠ

 _____________________

Δείτε ακόμη

Δίκαιη και ισόποση κατανομή: Επιστολή ΠΟΣΕΕΠΕΑ στην Πολιτική Ηγεσία του
ΥΠΑΙΘΔιορισμοί Ειδικής: Ισότιμη κατανομή τώρα – Ερώτηση στη Βουλή 43 Βουλευτών
ΣΥΡΙΖΑΚατανομή 4500 θέσεων: Κάντε τη να πάψει η εκπαίδευση να δηλητηριάζεται
Ολες τις έως σήμερα προσλήψεις εκπαιδευτικών – ΕΕΠ – ΕΒΠ.

________________________

Πριν φύγετε

Ωράριο ΕΕΠ – ΕΒΠ: Σε ΣΜΕΑΕ και Γενικά σχολεία | Διευκρινίσεις
Ωράριο ΕΕΠ και ΕΒΠ στις ΣΜΕΑΕ και στις Σχολικές Μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του ΕΕΠ και ΕΒΠ στις ΣΜΕΑΕ – ΦΕΚ
Ωρολόγιο πρόγραμμα και διδακτικό ωράριο υποχρεωτικού και Ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού ΣχολείουΛειτουργία Δημοτικών Σχολείων 2019-20 | Εγγραφο
Οδηγός εκπαιδευτικού: Αδειες, Ωράρια, Καθηκοντολόγια, Λειτουργία σχολείων, Ιδιωτικό Εργο και άλλα χρήσιμα που αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση