Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Σχολικοί Νοσηλευτές και Παιδαγωγική Επάρκεια – Ενημέρωση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ενημερωτικό

Σχετικά με τους Σχολικούς Νοσηλευτές(ΠΕ25) και επειδή δεχόμαστε πολλές ερωτήσεις για το τι ακριβώς περιέχει το άρθρο 134 του νόμου 4604/2019 – Τροπολογία αναφορικά με Θέματα Επιλογής Προσωπικού της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) – όσον αφορά στους Σχολικούς Νοσηλευτές(ΠΕ25) και την Παιδαγωγική Επάρκεια, πρέπει να επισημάνουμε το εξής:

Οι Σχολικοί Νοσηλευτές(ΠΕ25), είτε κατηγορίας ΠΕ, είτε κατηγορίας ΤΕ, οι οποίοι κατέχουν Παιδαγωγική Επάρκεια, προηγούνται στους Αξιολογικούς Πίνακες για μόνιμο Διορισμό ή υποψηφίων Αναπληρωτών, όσων Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) ΠΕ ή ΤΕ δεν κατέχουν Παιδαγωγική Επάρκεια.

Γεωργία Μπουλμέτη και Βασίλης Βούγιας

Αιρετοί Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση