Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Σχολικοί Νοσηλευτές-αλλαγή καθηκοντολογίου: Υποστηρίζουν όλους τους μαθητές του σχολείου σύμφωνα με το ΑΔΥΜ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Σχολικοί Νοσηλευτές-αλλαγή καθηκοντολογίου: Υποστηρίζουν όλους τους μαθητές του σχολείου με βάση το ΑΔΥΜ – Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή – Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης.

Με την υπ. αριθμ. 44841/Δ3 –ΦΕΚ B 2055 – 26.04.2022Κοινή Απόφαση της Υπουργού ΠΑΙΘ κας Ν. Κεραμέως και της Υφυπουργού ΠΑΙΘ κας Ζ. Μακρή τροποποιείται η υπ. αριθμ. 88348/Δ3/ 30-05-2018 Υπουργική Απόφαση “Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης” (Β’ 2038).

Συγκεκριμένα

τροποποιείται η περ. α της παρ. 18 του άρθρου 1 της υπ. αριθμ. 88348/Δ3/30-05-2018 (Β’ 2038) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ. 2 της υπό στοιχεία 123276/Δ3/30-09-2021 (Β’ 4706) Κοινής Υπουργικής Απόφασης και αντικαθίσταται το περιεχόμενό της ως ακολούθως:

“α) Υποστηρίζει όλους τους/τις μαθητές/τριες της σχολικής μονάδας τοποθέτησης του/της, όπως και της τυχόν συστεγαζόμενης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εισηγητικό μέρος του παρόντος άρθρου, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Φ6/304/75662/Γ1/15-05-2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1296) και τηρώντας γι’ αυτούς/ες όλες τις περιγραφόμενες διαδικασίες του παρόντος άρθρου, ανεξαρτήτως υφιστάμενης ή μη εγκριτικής απόφασης υποστήριξης από σχολικό νοσηλευτή”.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 88348/Δ3/30-05-2018 (Β’ 2038) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Δείτε το ΦΕΚ B 2055 – 26.04.2022

Δείτε το περιεχόμενο του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) ΕΔΩ

Δείτε σχετικά

Καθηκοντολόγιο Σχολικών Νοσηλευτών-ΠΕ25 και ΕΒΠ Γενικών Σχολείων – Απόφαση 88348/Δ3/ 30-05-2018 / ΦΕΚ-Β-2038-2018

Το ΦΕΚ B 4706 – 12.10.2021 με την τροποποίηση της Υ.Α 88348/Δ3/ 30-05-2018 / ΦΕΚ-Β-2038-2018 Καθήκοντα και αρμοδιότητες ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και ΕΒΠ στα γενικά σχολεία

Δείτε τι τροποποιείται ΕΔΩ

Δείτε επίσης

ΦΕΚ: Ηλεκτρονική έκδοση ΑΔΥΜ Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή-Η διαδικασία, ο τύπος, το περιεχόμενο 

Καθηκοντολόγια ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ-ΕΠΑΛ-Γενικά σχολεία | Νομοθεσία 

Ωράριο ΕΕΠ – ΕΒΠ: Σε ΣΜΕΑΕ και Γενικά σχολεία | Διευκρινίσεις 

Καθήκοντα και αρμοδιότητες Διευθυντών Εκπαίδευσης | ΦΕΚ 

Δείτε ακόμη

Τι ισχύει για τις Εφημερίες και την Επιτήρηση μαθητών στο σχολείο 

Αδεια ανατροφής μόνιμων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει και για τους νεοδιόριστους 

Αδειες μόνιμων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ και ΕΒΠ: Αναλυτικός οδηγός Υπ. Παιδείας-Ποιες δικαιούνται-Νομοθετικό πλαίσιο 

Αδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ και ΕΒΠ: Αναλυτικός οδηγός Υπ. Παιδείας-Ποιες δικαιούνται-Νομοθετικό πλαίσιο 

Μόνιμοι διορισμοί το 2022: Πιθανά εντός πρώτου δεκαημέρου του Μαΐου ανακοινώνεται ο αριθμός

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση