Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Σύγκλητος ΕΚΠΑ προς ΥΠΑΙΘ: Αµεση έναρξη διενέργειας κλινικών, πρακτικών, εργ/κών ασκήσεων και Μεταπτυχιακών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Σύγκλητος ΕΚΠΑ προς ΥΠΑΙΘ: Αµεση έναρξη διενέργειας κλινικών, πρακτικών και εργαστηριακών ασκήσεων και των Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών.

Σύγκλητος ΕΚΠΑ προς ΥΠΑΙΘ

Η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ, κατά τη συνεδρίασή της της 18ης Φεβρουαρίου, συζήτησε σχετικά µε την πορεία των εξετάσεων του χειµερινού εξαµήνου και την εκπαιδευτική διαδικασία του εαρινού εξαµήνου, η οποία αρχίζει µε το πέρας των εξετάσεων.

Η Σύγκλητος καλεί το Υπουργείο Παιδείας

να επιληφθεί της αναγκαίας άµεσης έναρξη της διενέργειας των κλινικών, πρακτικών και εργαστηριακών ασκήσεων και των Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών, καθώς και κάθε άλλης εκπαιδευτικής διαδικασίας των εν λόγω προγραµµάτων σπουδών που απαιτεί φυσική παρουσία των φοιτητών (π.χ. εκπόνηση ορισµένων διπλωµατικών).

Αναλυτικά
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ 18-02-2021
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- 18η συνεδρία -µε τηλεδιάσκεψη- ακαδηµαϊκού έτους 2020-21

Η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ, κατά τη συνεδρίασή της της 18ης Φεβρουαρίου, συζήτησε σχετικά µε την πορεία των εξετάσεων του χειµερινού εξαµήνου και την εκπαιδευτική διαδικασία του εαρινού εξαµήνου, η οποία αρχίζει µε το πέρας των εξετάσεων.

Σχετικά µε το δεύτερο θέµα η Σύγκλητος διαπιστώνει τα εξής:
1. Με δεδοµένο ότι,

εξαιτίας των µέτρων για την παρεµπόδιση εξάπλωσης της πανδηµίας, η εκπαιδευτική διαδικασία θα συνεχιστεί αναγκαστικά µε τις εξ αποστάσεως µεθόδους και κατά το Εαρινό Εξάµηνο, θα πρέπει να ληφθεί επειγόντως πρόνοια, ώστε κατά το επόµενο διάστηµα και µέχρι τη λήξη του τρέχοντος ακαδηµαϊκού έτους να πραγµατοποιηθούν όλες οι απαραίτητες κλινικές ασκήσεις, πρακτικές ασκήσεις, και εργαστήρια των προπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών στα οποία απαιτείται η φυσική παρουσία των φοιτητών, ώστε να µην υπάρξει πρόβληµα µε την εκπαίδευσή τους και να µην τεθεί θέµα απώλειας του εξαµήνου.

Η µέχρι τώρα αναστολή της διενέργειας των εν λόγω εκπαιδευτικών διαδικασιών

έχει δηµιουργήσει προβλήµατα σε τµήµατα πολλών Σχολών του ιδρύµατός µας και ιδιαίτερα, βέβαια, σε Τµήµατα της Σχολής Επιστηµών Υγείας (π.χ. Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρµακευτική, Νοσηλευτική), της Σχολής Θετικών Επιστηµών (π.χ. Τµήµατα Βιολογίας, Χηµείας, Γεωλογίας, Φυσικής, Πληροφορικής, Αεροδιαστηµικής Τεχνολογίας, κλπ), της Φιλοσοφικής Σχολής (π.χ. Τµήµα Ψυχολογίας, Τµήµα Μουσικών Σπουδών, Τµήµα Θεατρικών Σπουδών) και της Σχολής Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού.

2. Για τους προαναφερθέντες λόγους κρίνεται αναγκαία,

επίσης, η άµεση έναρξη της διενέργειας των κλινικών, πρακτικών και εργαστηριακών ασκήσεων και των Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών, καθώς και κάθε άλλης εκπαιδευτικής διαδικασίας των εν λόγω προγραµµάτων σπουδών που απαιτεί φυσική παρουσία των φοιτητών (π.χ. εκπόνηση ορισµένων διπλωµατικών).

3. Στο τέλος του τρέχοντος ακαδηµαϊκού έτους

θα έχουν συµπληρωθεί τρία εξάµηνα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Είναι ήδη µεγάλος ο αριθµός τους στο σύνολο των οκτώ εξαµήνων που διαρκούν στα περισσότερα τµήµατα οι προπτυχιακές σπουδές. Είναι ανάγκη επιτακτική να ληφθούν από τώρα όλα τα απαραίτητα µέτρα, ώστε το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος να αρχίσει κανονικά µε την παρουσία των φοιτητών στα Τµήµατά τους.

Η Σύγκλητος καλεί

το Υπουργείο Παιδείας να επιληφθεί των προαναφερθέντων θεµάτων και δηλώνει ότι η Διοίκηση του ΕΚΠΑ είναι στη διάθεσή του για την παροχή οιασδήποτε σχετικής συνδροµής.

Δείτε σχετικά

Συνέχιση εκπαιδευτικής διαδικασίας στα ΑΕΙ: Αναφορά Φίλη-Τζούφη προς Υπουργό Παιδείας

Δείτε επίσης

Εαρινό εξάμηνο ΑΕΙ εξ αποστάσεως: Εισήγηση της επιτροπής Ειδικών-Κατ οίκον παράδοση συγγραμμάτων
Κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε ΑΕΙ: Ερώτηση στη Βουλή για την αναστολή διεξαγωγής τους
Πρακτική άσκηση μεταπτυχιακών Φοιτητών Ειδικής Αγωγής: Ερώτηση στη Βουλή προς την Υπουργό
Επιστολή 471 μεταπτυχιακών φοιτητών ΠΜΣ “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση” στον Υφ. Παιδείας Α. Συρίγο

Πριν φύγετε

ΦΕΚ: Νόμος 4777-2021 Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση