Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΦΕΚ: Συγκρότηση Συμβουλίου Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΦΕΚ: Συγκρότηση Συμβουλίου Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης-Για ζητήματα λειτουργίας των Βρεφικών, Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών.

Με την υπ. αριθμ. 30246 –ΦΕΚ B 1637 – 05.04.2022 – Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κου Μ. Βορίδη, του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κου Σ. Πέτσα και της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κας Δ. Μιχαηλίδου έχουμε τη Συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης.

Η συγκρότηση

Συγκροτείται το Εθνικό Συμβούλιο Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης ως εξής:

α. Σταμάτης Γεώργιος, Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια την Διακουμάκου Αθηνά, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

β. Σταυριανουδάκης Μιχάλης, Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών ως Αντιπρόεδρος, με αναπληρώτρια την Σκαφιδά Αγγελική, Διευθύντρια Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών.

γ. Νίκου Δήμητρα, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Διοικητικού Οικονομικού, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών και Υποθέσεων με αναπληρώτρια την Ελένη Απουσίδου, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Διοικητικού Οικονομικού, Προϊσταμένη του Τμήματος Αναδοχής και Υιοθεσίας της Διεύθυνσης Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας

δ. Μάνου Παναγιώτα, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Διοικητικού Οικονομικού, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με αναπληρώτρια την Αυλωνίτη Πηνελόπη, Προϊσταμένη του Τμήματος Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) της ιδίας Διεύθυνσης.

ε. Βασιλάτου Ρεγγίνα, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Διοικητικού Οικονομικού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, με αναπληρωτή τον Σιδηρόπουλο Κίμωνα, μόνιμο υπάλληλο, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Διοικητικού Οικονομικού, Προϊστάμενο Τμήματος Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ιδίας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών.

στ. Διαμαντοπούλου Αφροδίτη, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Διοικητικού Οικονομικού, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, με αναπληρώτρια την Παπασημακοπούλου Θελξιόπη, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Διοικητικού Οικονομικού, Προϊσταμένη του Τμήματος Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου της ιδίας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών.

ζ. Ρηνάκη Αικατερίνη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αναπληρώτρια την Δεσποίνη Φωτεινή, υπάλληλο της ιδίας Διεύθυνσης.

η. Ρουσσοπούλου Σταυρούλα, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Παιδαγωγικής, Προϊσταμένη του Τμήματος Ενίσχυσης Οικογενειακής Συνοχής της Διεύθυνσης Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με αναπληρωτή τον Ζορμπά Παναγιώτη, υπάλληλο του ιδίου Τμήματος.

θ. Μουράτογλου Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Έδεσσας, μέλος Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Ε., με αναπληρωτή τον Τσιαντή Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, μέλος Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Ε.

ι. Σταθόπουλος Γεώργιος, εκπρόσωπος της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών, με αναπληρωτή τον Ρήγα Γεώργιο.

ια. Πετρογιάννης Κωνσταντίνος, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με αναπληρώτρια την Χριστίνα Παπαηλιού, Καθηγήτρια και Αναπληρώτρια Προέδρου του ιδίου Τμήματος.

ιβ. Καλαϊτζή Ευαγγελία, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Βρεφονηπιαγωγών (ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ.) με αναπληρώ- τρια την Προβατά Βασιλική, αντιπρόεδρο του Συλλόγου.

ιγ. Μεγήρ Κωνσταντίνος, Καθηγητής Οικονομικών του Πανεπιστημίου Yale με αναπληρώτρια την Παπακωνσταντίνου Αναστασία-Ιουστίνη, Κοινωνική Λειτουργό.

ιδ. Γενά Αγγελική, κλινική ψυχολόγος, Καθηγήτρια Ει- δικής Αγωγής στο Τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με αναπληρώτρια την Σκουτέλη Ελένη, παιδονευρολόγο, Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ).

ιε. Ηλιοπούλου Μαρία, ψυχολόγος – ψυχοπαιδαγωγός με αναπληρώτρια την Ζακοπούλου Αγνή, φιλόλογο- ψυχοπαιδαγωγό, τ. Καθηγήτρια εφαρμοσμένης παιδαγωγικής στο Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Αρμοδιότητες

Το Συμβούλιο ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 17 του ν. 4837/2021 (Α’ 178) και της υπ’ αρ. 13604/14-2-2022 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1057).

Θητεία Συμβουλίου

Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής, εκτός εάν πριν από τη λήξη της θητείας τους, κριθεί, με αιτιολογημένη κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών, ότι αδυνατούν για λόγους που αφορούν στην αξιοπιστία που συνάδει με την άσκηση του ρόλου τους ή για λόγους υγείας, να ασκήσουν τα καθήκοντά τους.

Ειδικές επιστημονικές επιτροπές και ομάδες εργασίας

Με απόφαση του Συμβουλίου είναι δυνατόν να συνιστώνται ειδικές επιστημονικές επιτροπές και ομάδες εργασίας για την επεξεργασία ειδικότερων θεμάτων.

Σε κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου δύναται να προσκαλούνται και να μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, εμπειρογνώμονες για ζητήματα λειτουργίας των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών.

Γραμματέας του Συμβουλίου

Χρέη Γραμματέα του Συμβουλίου ασκεί η Ιακωβίνα Αλιπραντή υπάλληλος της Διεύθυνσης Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με αναπληρώτριά της την Γεσθημανή Σαραντοπούλου υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.

Δείτε το ΦΕΚ B 1637 – 05.04.2022 

Δείτε επίσης

Προσωπικός Βοηθός ΑμεΑ-Αιτήσεις: Ξεκινά η υλοποίηση του προγράμματος-Η Πρόσκληση 

Μητρώο Επιμελητών-Νταντάδες της Γειτονιάς: Ξεκίνησε η δημιουργία του Μητρώου-Η Πρόσκληση 

Σχολεία-μέτρα κορονοϊού: Η νέα απόφαση με τις αλλαγές για την αποφυγή διάδοσης του covid-19

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση