Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συνάντηση Ενωσης Νοσηλευτών με Υπουργό Παιδείας: Τι συζητήθηκε για σχολικούς νοσηλευτές, ισοτίμηση πτυχίων, κολλέγια

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συνάντηση Ενωσης Νοσηλευτών με Υπουργό Παιδείας: Τι συζητήθηκε για σχολικούς νοσηλευτές, ισοτίμηση πτυχίων, αναγνώρισης ιδιωτικών κολλεγίων, έλλειψη Νοσηλευτών.

Συνάντηση Ενωσης Νοσηλευτών με Υπουργό Παιδείας

Συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων πραγματοποίησε η Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) το Σάββατο 15 Μαΐου 2021.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η οποία χαρακτηρίστηκε ως άκρως εποικοδομητική από την ΕΝΕ συζητήθηκε:
  1. Το ζήτημα της ακαδημαϊκής ισοτίμησης των πτυχίων των πρώην πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής, με τους πτυχιούχους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής.
  2. Το θέμα της αναγνώρισης των ιδιωτικών κολλεγίων και δη της Νοσηλευτικής.
  3. Η καθιέρωση της παρουσίας Σχολικού Νοσηλευτή σε κάθε Σχολική Μονάδα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από την παρουσία μαθητών με χρόνια νοσήματα.
  4. Το ζήτημα της μονιμοποίησης των Σχολικών Νοσηλευτών αλλά και της κατά προτεραιότητας ενίσχυσης των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής με Σχολικούς Νοσηλευτές, όπως και έγινε μέσω των πρόσφατων μόνιμων διορισμών.
  5. Το θέμα της άμεσης πλήρωσης των κενών των οποίων προκύπτουν από την Α΄ Φάση διορισμών με την εξασφάλιση περισσότερων θέσεων Σχολικών Νοσηλευτών, του εβδομαδιαίου ωραρίου και της εκπαιδευτικής συνεισφοράς τους μέσα στο σχολείο.
  6. Το ζήτημα της έλλειψης Νοσηλευτών, γεγονός το οποίο αφενός οφείλεται στην απορρόφησή τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας λόγω της πανδημίας.
  7. Το θέμα της άμεσης ενίσχυσης με Νοσηλευτές των εποπτευόμενων Νοσοκομείων του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΝΕ
Άκρως εποικοδομητική η συνάντηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε. με την Υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως

Το Σάββατο 15 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μελών της Ε.Ν.Ε. με την Υπουργό κ. Νίκη Κεραμέως, στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της αμφίδρομης επικοινωνίας και συνεργασίας για θέματα τα οποία αφορούν την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εξέλιξη των Νοσηλευτών.

Αρχικά η κ. Υπουργός

απένειμε τα εύσημα σε όλους τους Νοσηλευτές, τονίζοντας τον καθοριστικό ρόλο τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, γεγονός το οποίο είναι κοινά αποδεκτό από το σύνολο της κοινωνίας.

Το υψηλό επίπεδο επιστημονικής γνώσης και επαγγελματικής εμπειρίας των Νοσηλευτών και των επαγγελματιών υγείας, μπόρεσαν να κρατήσουν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, διασφαλίζοντας στο έπακρο τις συνθήκες για την ομαλή επαναφορά των πολιτών στην κανονικότητα.

Κατά την έναρξη του διαλόγου,

η συζήτηση επικεντρώθηκε στο φλέγον ζήτημα της ακαδημαϊκής ισοτίμησης των πτυχίων των πρώην πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής, με τους πτυχιούχους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής, ώστε να αποκατασταθεί η διαχρονική παθολογική κατάσταση, η οποία είχε δημιουργήσει εξ’ αρχής Νοσηλευτές δύο ταχυτήτων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Καθώς έχει αλλάξει άρδην η Νοσηλευτική εκπαίδευση

και όλοι οι Νοσηλευτές αποφοιτούν από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, όπως θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί εδώ και δεκαετίες, οι συνθήκες, πλέον είναι ώριμες, ώστε να δοθεί λύση και οι χιλιάδες τίτλοι Μεταπτυχιακών Σπουδών και Διδακτορικών Διατριβών, να δικαιώσουν τις προσπάθειες όλων των αποφοίτων των πρώην Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Ωστόσο,

η διευθέτηση του εν λόγω καίριου θέματος είναι πολύπλοκη διότι άπτεται της γενικής δημοσιονομικής πολιτικής, αλλά υπήρξε ένθερμο ενδιαφέρον από την πλευρά της κ. Κεραμέως και του Υπουργείου, ώστε να υπάρξει μια άμεση σχετική ρύθμιση, κατόπιν διαβουλεύσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Στη συνέχεια, συζητήθηκε το θέμα

της αναγνώρισης των ιδιωτικών κολλεγίων και δη της Νοσηλευτικής, το οποίο έχει ανατεθεί στο Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, μέσα από το οποίο ελέγχονται και διασφαλίζονται όλες οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές για την ορθή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ώστε να μη κριθεί καταδικαστέα η χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ακολούθησε συζήτηση σε ότι αφορά

την καθιέρωση της παρουσίας Σχολικού Νοσηλευτή σε κάθε Σχολική Μονάδα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από την παρουσία μαθητών με χρόνια νοσήματα και επιπλέον την παρουσία περισσότερων Σχολικών Νοσηλευτών σε συσχέτιση με τον αριθμό των μαθητών, στο ευρύτερο πλαίσιο της κάλυψης των υγειονομικών αναγκών της Σχολικής Κοινότητας.

Τέθηκε το ζήτημα της μονιμοποίησης

των Σχολικών Νοσηλευτών αλλά και της κατά προτεραιότητας ενίσχυσης των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής με Σχολικούς Νοσηλευτές, όπως και έγινε μέσω των πρόσφατων μόνιμων διορισμών.

Επιπλέον τέθηκαν τα θέματα της άμεσης πλήρωσης των κενών των οποίων προκύπτουν από την Α΄ Φάση διορισμών με την εξασφάλιση περισσότερων θέσεων Σχολικών Νοσηλευτών, του εβδομαδιαίου ωραρίου και της εκπαιδευτικής συνεισφοράς τους μέσα στο σχολείο, στο πλαίσιο της εφαρμογής και της εκπαίδευσης της σχολικής κοινότητας σε θέματα υγείας.

Παράλληλα δε,

συζητήθηκε το εξ’ ίσου φλέγον ζήτημα της έλλειψης Νοσηλευτών, γεγονός το οποίο αφενός οφείλεται στην απορρόφησή τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας λόγω της πανδημίας, αφετέρου όμως αναδεικνύει, τόσο την άμεση ανάγκη αύξησης του αριθμού των εισακτέων στα Νοσηλευτικά Τμήματα ή και ακόμα την ίδρυση νέων Νοσηλευτικών Τμημάτων στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, όσο και την ανάγκη αναδιοργάνωσης και ενίσχυσης της λειτουργίας των ήδη υφιστάμενων Τμημάτων Νοσηλευτικής, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους και οι φοιτητές να διεκπεραιώνουν τις σπουδές τους υπό φυσιολογικές συνθήκες και χωρίς καθυστερήσεις, όπως δυστυχώς συμβαίνει στο παράρτημα του Τμήματος Νοσηλευτικής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, στο Διδυμότειχο.

Πραγματοποιήθηκε επίσης αναφορά

στην άμεση ενίσχυση με Νοσηλευτές των εποπτευόμενων Νοσοκομείων του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, καθώς τα ποσοστά υποστελέχωσης είναι τραγικά.

Συμπερασματικά,

ο διάλογος ήταν άκρως γόνιμος και εποικοδομητικός, η κ. Υπουργός ήταν ενήμερη για όλα τα προαναφερόμενα θέματα και η συνάντηση ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και διάθεσης για ρεαλιστικές και βιώσιμες λύσεις, σε μια επικείμενη σειρά συναντήσεων, ώστε να ξεπεραστούν και να αναδιαμορφωθούν όλες οι παθογένειες σχετικά με την ακαδημαϊκή και επαγγελματική κατοχύρωση του Νοσηλευτικού επαγγέλματος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γεν. Γραμματέας 

Δημήτριος Σκουτέλης                                 Τζαννής Πολυκανδριώτης

Δείτε επίσης

Οργανικά κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ ΚΕΣΥ-ΣΜΕΑΕ 2021: Επικαιροποιημένα στοιχεία-Ενημέρωση Γ. Μπουλμέτη-Β. Βούγια
Δώρα αναπληρωτών εκπαιδευτικών: Ενημέρωση για τη θετική απόφαση Ειρηνοδικείου Αθηνών και την προθεσμία παραγραφής
Υπηρεσιακές Μεταβολές εκπαιδευτικών: Η σειρά που ακολουθείται-Επισημάνσεις και παράθεση διατάξεων
Οργανικά κενά Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 2021: Ανάλυση με συγκεντρωτικούς πίνακες ανά ειδικότητα και περιοχή
Υπουργείο Παιδείας: Ενα self test την εβδομάδα για τα σχολεία από 17.05-Ανακοινώσεις για εξετάσεις ΑΕΙ
 Αναπληρωτές-Πανελλαδικές: Συμμετοχή μόνον αν έχουν ολοκληρώσει διδακτικές υποχρεώσεις
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση