Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συνδικαλιστικές οργανώσεις-Μητρώο ΓΕΜΗΣΟΕ: Προσφυγές στο ΣτΕ για ακύρωση της Υ.Α. ως αντισυνταγματικής

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συνδικαλιστικές οργανώσεις-Μητρώο ΓΕΜΗΣΟΕ: Προσφυγές στο ΣτΕ για ακύρωση της Υπουργικής Απόφασης του Κ. Χατζηδάκη ως αντισυνταγματικής.

Συνδικαλιστικές οργανώσεις-Μητρώο ΓΕΜΗΣΟΕ

Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για ακύρωση της Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κου Κ. Χατζηδάκη σύμφωνα με την οποία δημιουργείται Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕΜΗΣΟΕ), κατέθεσαν συνδικαλιστικές οργανώσεις της χώρας.

Συγκεκριμένα προσφυγή κατέθεσαν στο ΣτΕ:
  • Η Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος (ΟΤΟΕ),
  • το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθηνών και
  • το Σωματείο Εργαζομένων ACS-Ταχυδρομικές Υπηρεσίες
Α. Η Απόφαση
υπ. αριθμ. 62599ΦΕΚ B 4279 – 16.09.2021 παραβιάζει σειρά συνταγματικών άρθρων, τα οποία κατοχυρώνουν την υποχρέωση του κράτους να διασφαλίζει την συνδικαλιστική ελευθερία και αυτονομία, έναντι κάθε προσβολής, όπως κατοχυρώνει και το δικαίωμα της απεργίας.
Β. Παραβιάζεται
η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, μιας και οι περιορισμοί που τίθενται δεν είναι πρόσφοροι και αναγκαίοι για την επίτευξη των σκοπών του νομοθέτη.
Γ. Με την απόφαση
καθιερώνεται έλεγχος και εποπτεία κατά το στάδιο της απόκτησης νομικής προσωπικότητας στις συνδικαλιστικές Οργανώσεις όσο και κατά την διάρκεια της λειτουργίας τους, κάτι το οποίο αποτελεί ανεπίτρεπτη παρέμβαση του νομοθέτη στην εσωτερική λειτουργία των συνδικαλιστικών Οργανώσεων.
Δ. Επίσης με την εν λόγω απόφαση
παραβιάζεται ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR), ο οποίος απαγορεύει την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο, όταν αυτό δεν είναι απόλυτα αναγκαίο, πόσω δε μάλλον  όταν στο ΓΕΜΗΣΟΕ καταγράφονται στοιχεία τα οποία σχετίζονται με την συνδικαλιστική δράση, χωρίς η επεξεργασία των στοιχείων αυτών να είναι σύμφωνη με τους κανόνες του GDPR και χωρίς να προστατεύονται τα δεδομένα των συνδικαλιστικών Οργανώσεων.

_______________

Σύμφωνα με την απόφαση
Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1264/1982, συμπεριλαμβανομένων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του άρθρου 30 του ν. 1264/1982, καθώς και οι ενώσεις προσώπων της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 1876/1990, υποχρεούνται να εγγραφούν ηλεκτρονικά στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε., μέσω ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για τις ναυτεργατικές οργανώσεις.
Η αίτηση εγγραφής στην πλατφόρμα
συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της συνδικαλιστικής οργάνωσης ή από πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από αυτόν, στο όνομα και για λογαριασμό αυτής.
Η μη εγγραφή στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.
καθώς και η παράλειψη κατάθεσης ή επικαιροποίησης των στοιχείων της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 1264/1982, επιφέρει τα αποτελέσματα της παρ. 6 του ίδιου άρθρου.
Οι υπόχρεες προς εγγραφή συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων,
προκειμένου να εγγραφούν στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε., καταχωρούν και υποβάλλουν, αποκλειστικά διαμέσου αυτής, όλα τα στοιχεία και τα συνοδευτικά αρχεία, που προβλέπονται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
Για την υποβολή της αίτησης εγγραφής στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.
απαιτείται η χρήση των κωδικών taxisnet του νόμιμου εκπροσώπου της συνδικαλιστικής οργάνωσης ή οποιουδήποτε τρίτου, κατόπιν ειδικής εξουσιοδότησης από αυτόν.
Δείτε αναλυτικά
την Απόφαση “Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών” στο ΦΕΚ B 4279 – 16.09.2021

Δείτε επίσης

Προμήθεια ψυχομετρικών εργαλείων ΚΕΔΑΣΥ: Υπογράφεται η σύμβαση αξίας 413.542,03 €
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση