Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών: “Ειδικές επιστήμες”-Aπό Παρασκευή 1 έως και Κυριακή 3.12.2023 στην Πάτρα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών: «Ειδικές επιστήμες-Λογοθεραπεία, Αγωγή Υγείας, Ειδική Αγωγή, Συμβουλευτική, Παιδαγωγική Θεραπεία, Κοινωνική Παιδαγωγική-Οικογενειακή και σχολική Βία, Διαπολιτισμικότητα, Σεξουαλική Αγωγή» – Aπό Παρασκευή 1 έως και Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023 στον Συνεδριακό Χώρο του Ινστιτούτου Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης στην Πάτρα.

Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Tο Ινστιτούτο Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης (ΙΠΟΔΕ), διοργανώνει το 40ο Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με θέμα: «Ειδικές επιστήμες: Λογοθεραπεία, Αγωγή Υγείας, Ειδική Αγωγή, Συμβουλευτική, Παιδαγωγική Θεραπεία, Κοινωνική Παιδαγωγική-Οικογενειακή και σχολική Βία, Διαπολιτισμικότητα, Σεξουαλική Αγωγή», που απευθύνεται, μεταξύ άλλων, και σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (μέσω Zoom) και δια ζώσης από Παρασκευή 1 έως και Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023 στον Συνεδριακό Χώρο του Ινστιτούτου Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης στην Πάτρα.

Ακολουθεί η σχετική Ανακοίνωση

40o Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Σας γνωστοποιούμε ότι το Ινστιτούτο Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης (Ι.ΠΟ.Δ.Ε.), διοργανώνει το 40ο Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με θέμα: «Ειδικές επιστήμες: Λογοθεραπεία, Αγωγή Υγείας, Ειδική Αγωγή, Συμβουλευτική, Παιδαγωγική Θεραπεία, Κοινωνική Παιδαγωγική-Οικογενειακή και σχολική Βία, Διαπολιτισμικότητα, Σεξουαλική Αγωγή», που απευθύνεται, μεταξύ άλλων, και σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (μέσω Zoom) και δια ζώσης από Παρασκευή 1 έως και Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023 στον Συνεδριακό Χώρο του Ινστιτούτου Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης στην Πάτρα (Αντωνίου Οικονόμου 8, Άγιος Βασίλειος) ενώ παράλληλα θα μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι του Ι.ΠΟ.Δ.Ε. στο Youtube: https://www.youtube.com/@ipodegr5328 για ελεύθερη παρακολούθηση.

Σύμφωνα με την Ανακοίνωση του Ι.ΠΟ.Δ.Ε. οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως και την 22α Νοεμβρίου 2023.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών θα γίνει χωρίς καταβολή οιασδήποτε αποζημίωσης ή/και οδοιπορικών πέραν των (κανονικών) αποδοχών.

Επισημαίνεται ότι, σε ό,τι αφορά στη χορήγηση των αδειών για τη συμμετοχή στους 12ους  Πανελλήνιους Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών, ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) και της παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 4351/2015 (Α’ 164), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του εδαφίου κγ’ της παρ.2 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (Β’1340) Υ.Α., όπως αντικαταστάθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ353.1/17/81587/Δ1/17-07-2012 (Β’ 2214) Υ.Α. και της παρ. 2 του άρθρου 6  της υπό στοιχεία 170405/ΓΓ1/28-12-2021 (Β’ 6273) Υ.Α. ως προς την αρμοδιότητα  των Διευθυντών Εκπαίδευσης να χορηγούν άδεια για επιμορφωτικούς και επιστημονικούς λόγους.

Σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή των εκπαιδευτικών να μη διαταράξει την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδαhttp://ipode.gr/40conference . Μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με το Ι.ΠΟ.Δ.Ε. στο e-mail: synedria@ipode.gr και στο τηλέφωνο 2610993855.

Δείτε επίσης

Επιμορφωτικά Προγράμματα ΚΕΑΤ: Εκπαίδευση και μαθητές με Αναπηρία όρασης στο σύγχρονο ελληνικό εκπ/κό πλαίσιο 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση