Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συντελεστές βαρύτητας ΣΜΥΑ-Ραδιοναυτίλοι για τις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2025 και εφεξής

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συντελεστές βαρύτητας ΣΜΥΑ-Ραδιοναυτίλοι για τις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2025 και εφεξής – Συμπλήρωση απόφασης από τον Υπουργό ΠΑΙΘΑ Κ. Πιερρακάκη.

Συντελεστές βαρύτητας ΣΜΥΑ-Ραδιοναυτίλοι

Τη συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.253.1/62264/ Α5/31-5-2021 (Β’ 2281) Υπουργικής Απόφασης ως προς τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στη στρατιωτική σχολή ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΟΙ για τις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2025 και εφεξής, υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κος Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η νέα Υπουργική Απόφαση υπ. αριθ. πρωτ. Φ.253.1/45335/Α5 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 2678/8-5-2024.

Ακολουθεί η Απόφαση

ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθμ. Φ.253.1/45335/Α5

Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.253.1/62264/ Α5/31-5-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και των ειδικών μαθημάτων, για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 και εφεξής» (Β’ 2281) για τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2025 και εφεξής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:…..

Τα υπό στοιχεία Φ.432/7244/Σ.1247/6-11-2023, Φ.432/7844/Σ.1371/1-12-2023 και Φ.432/789/Σ.157/ 6-2-2024 έγγραφα του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/234/44043/Β1/25-04-2024 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.,

αποφασίζουμε:

Τη συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.253.1/62264/ Α5/31-5-2021 (Β’ 2281) υπουργικής απόφασης ως προς τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στη στρατιωτική σχολή ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΟΙ για τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2025 και εφεξής, με την προσθήκη γραμμής στον ΠΙΝΑΚΑ Β ως ακολούθως:

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία Φ.253.1/62264/ Α5/31-5-2021 (Β’ 2281) υπουργική απόφαση.

Δείτε σχετικά

Συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων εισαγωγής Στρατιωτικών σχολών-Λιμενικού-Πυροσβεστικής-ΑΕΝ-ΣΣΑΣ-ΑΣΕΙ 

Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2024: Σχολών-Τμημάτων και Ειδικών Μαθημάτων Πανελλαδικών 2024 

Συντελεστές ΕΒΕ μουσικών μαθημάτων και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων Τμημάτων Μουσικών Σπουδών ΑΕΙ από 2024-25 

Συντελεστές βαρύτητας τμήματος Ψυχολογίας ΔΠΘ: Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ 

Δείτε επίσης

Εξετάσεις ελληνικής PISA 2024: Τα 330 Δημοτικά και τα 330 Γυμνάσια που θα συμμετάσχουν

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση