Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συνταξιοδότηση γονέα ΑμεΑ: Τι ισχύει κατά το Υπουργείο Εργασίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συνταξιοδότηση γονέα ΑμεΑ: Τι ισχύει κατά το Υπουργείο Εργασίας – Απάντηση στη Βουλή σε σχετική Ερώτηση του Βουλευτή της Ελληνικής Λύσης κου Βασιλείου Κοτίδη.

Συνταξιοδότηση γονέα ΑμεΑ

Σε απάντηση Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή της Ελληνικής Λύσης κο Βασίλειο Κοτίδη, όσον αφορά στο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης που τέθηκε με τις διατάξεις του ν. 4336/2016 για τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα που είναι γονείς ΑμεΑ, ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης πληροφορεί τα εξής:

Με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.3996/2011 (Α’ 170), που αντικατέστησαν την παρ.4 του άρθρ.5 του ν.3232/2004 (Α’48) όπως ίσχυε, προβλεπόταν ότι οι ασφαλισμένοι/νες σε φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης γονείς αγάμων ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος με τη συμπλήρωση 7.500 ημερών εργασίας ή 25ετή πραγματικό συντάξιμο χρόνο, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ανεξαρτήτως ημερομηνίας πρώτης ασφάλισης (παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι), εφόσον πληρούσαν και τις λοιπές ειδικές προϋποθέσεις που ο σχετικός νόμος όριζε.

Όμως με την υποπαράγραφο Ε3 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’94) και την αριθ.Φ11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α (Β’2311) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των σχετικών διατάξεων, θεσπίστηκε για πρώτη φορά από 19.08.2015 και μετά ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για την ως άνω κατηγορία ασφαλισμένων το 55ο έτος, το οποίο σταδιακά αυξανόταν μέχρι το 62ο έτος, το οποίο και ισχύει για θεμελίωση από 01.01.2022 και εφεξής.

Επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις είναι ειδικού δικαίου, αφορούν συνταξιοδότηση κατά παρέκκλιση του γενικού νομοθετικού πλαισίου και έχουν θεσπιστεί για τη προστασία της οικογένειας αλλά και των ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τη σχετική επιταγή του Συντάγματος, δεδομένου ότι πρόκειται για άτομα που χρήζουν ειδικής κοινωνικής μέριμνας, ούτως ώστε να επιχειρείται η εστίαση της προνομιακής δυνατότητας συνταξιοδότησης στις περιπτώσεις εκείνες όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη στήριξης και προστασίας των ατόμων με αναπηρία.

Η Ερώτηση του Βουλευτή

Η Ερώτηση που είχε καταθέσει στη Βουλή ο Βουλευτής κος Βασίλειος Κοτίδης είχε θέμα “Ανάγκη για μη δέσμευση ορίου ηλικίας προκειμένου για την συνταξιοδότηση του γονέα ΑμεΑ, για χορήγηση επιδόματος στους γονείς ΑμεΑ, για απελευθέρωση της δυνατότητας παράλληλης συμμετοχής των ΑμεΑ σε πρόγραμμα δομής, τόσο κατά τις πρωινές, όσο και κατά τις απογευματινές ώρες και για αύξηση του νοσηλίου συμμετοχής σε ΚΔΗΦ & ΚΔΑΠ των περιπτώσεων βαριάς αναπηρίας”.

Δείτε επίσης

Φαρμακευτική αγωγή σε μαθητές στο σχολείο: Ενημέρωση και οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας 

Ηλεκτρονικά αντίγραφα τίτλων σπουδών 17 Πανεπιστημίων μέσω του gov.gr-Από σήμερα και οι 72.000 του ΕΑΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση