Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΣΥΠΥΥΠ για 1% υπέρ ΤΠΔΥ: Να μην σπεύσουν για αιτήσεις επιστροφής εισφορών σε δικηγορικά γραφεία οι ενδιαφερόμενοι

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΣΥΠΥΥΠ για 1% υπέρ ΤΠΔΥ: Να μην σπεύσουν για αιτήσεις επιστροφής εισφορών σε δικηγορικά γραφεία οι ενδιαφερόμενοι – Ανακοίνωση του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΠΕΠΘ.

ΣΥΠΥΥΠ για 1% υπέρ ΤΠΔΥ

Σχετικά με την επιστροφή εισφορών του ένα τοις (1%) υπέρ ΤΠΔΥ και ΟΑΕΔ ενημερώνει ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΠΕΠΘ (ΣΥΠΥΥΠ) παραθέτοντας το ιστορικό αυτής της κράτησης και καλώντας τους ενδιαφερόμενους να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και να μην παρασυρθούν σπεύδοντας για αιτήσεις επιστροφής των εισφορών, σε δικηγορικά γραφεία.

Ο ΣΥΠΥΥΠ επισημαίνει ότι αχρεωστήτως καταβληθείσα είναι η εισφορά μόνο για το χρονικό διάστημα από 25.11.2022 έως 31.12.2022, εκτός και εάν κάποια υπηρεσία μισθοδοσίας, εκ παραδρομής, διέκοψε την εν λόγω κράτηση αργότερα και τονίζει ότι θα παρακολουθεί στενά το θέμα και θα κρατά ενήμερα τα μέλη της για τις όποιες ενέργειες απαιτηθούν.

Ακολουθεί η Ανακοίνωση του ΣΥΠΥΥΠ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ.Ε.Π.Θ (ΣΥΠΥΥΠ)

Α. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι – Ιστοσελίδα: www.sypyp.gr – Ε-mail: sypyyp@gmail.com

Αθήνα 18/04/2024

Aρ. Πρωτ.: 24

Προς: Μέλη μας

Θέμα: «Σχετικά με ερωτήματα και ενέργειες για την επιστροφή εισφορών 1% υπέρ ΤΠΔΥ και ΟΑΕΔ»

Συναδέλφισσες/οι,

Με το άρθρο 38 παράγραφος 2β του ν.3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» καθιερώθηκε ειδική εισφορά 1% επί του συνόλου των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων ασφαλισμένων στο ΤΠΔΥ (Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων). Στους υπαλλήλους που δεν ήταν ασφαλισμένοι στο ΤΠΔΥ καθιερώθηκε η ίδια εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ.

Η ειδική αυτή εισφορά θεσμοθετήθηκε στο πλαίσιο των μνημονιακών δεσμεύσεων προς ενίσχυση των  δημόσιων ταμείων και  την καταπολέμηση της ανεργίας.

Στις 25-11-2022 με την παράγραφο 1α του άρθρου 84 του ν.4997/2022, η ειδική αυτή εισφορά καταργήθηκε. Έτσι λόγω του ότι η μισθοδοσία Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2022 είχαν ήδη υπολογιστεί με την παρακράτηση της ως άνω εισφοράς, αυτή θα πρέπει να επιστραφεί για το χρονικό διάστημα από 25-11-2022 έως 31-12-2022

Η υπ’ αριθμ. 44/408939/30-08-2023 εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών του e-ΕΦΚΑ, αναφέρει τις περιπτώσεις και ρυθμίζει όλα τα θέματα επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε δικαιούχους ασφαλισμένους του δημοσίου. Όμως η ειδική εισφορά 1%, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2011 έως 24-11-2022 δεν είναι σε καμία περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθείσα, καθώς αποτελεί έκτακτη-νομοθετικά θεσμοθετημένη εισφορά που παρακρατήθηκε και αποδόθηκε σε ΤΠΔΥ και ΟΑΕΔ.

Αχρεωστήτως καταβληθείσα είναι μόνο για το χρονικό διάστημα από 25-11-2022 έως 31-12-2022, εκτός και εάν κάποια υπηρεσία μισθοδοσίας, εκ παραδρομής, διέκοψε την εν λόγω κράτηση αργότερα.

Για τη δική μας περίπτωση της επιστροφή της ειδικής εισφοράς του 1%, η παραπάνω εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ αναφέρει: «Για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών που αφορούν στους λοιπούς κλάδους (επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχών και υγειονομικής περίθαλψης), όπως επίσης και για την επιστροφή εισφορών που καταβλήθηκαν από 01/01/2020 και εφεξής, θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων.»

Όμως έως και σήμερα δεν έχει οριστεί η διαδικασία και ο τρόπος υπολογισμού και επιστροφών.

Ωστόσο, σας ενημερώνουμε ότι ο Διοικητής του eΕΦΚΑ ήδη έχει στείλει, σχετική αναφορά στον ΟΑΕΔ και στο αντίστοιχο τμήμα του e-ΕΦΚΑ/πρώην ΤΠΔΥ για να διευθετηθεί ο τρόπος υπολογισμού και επιστροφής.

Ασφαλώς έχουμε υπόψη μας ότι οι απαιτήσεις από αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές δεν πρέπει να έχουν υποπέσει σε πενταετή παραγραφή κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αιτήσεως. Ο ΣΥΠΥΥΠ θα παρακολουθεί στενά το θέμα και θα σας κρατά ενήμερους για τις όποιες ενέργειες απαιτηθούν.

Κατά συνέπεια των ανωτέρω, συναδέλφισσες/οι, και επειδή ενδεχομένως κάποια δικηγορικά γραφεία να «αδράξουν» την ευκαιρία αναδεικνύοντας το θέμα για ευνόητους λόγους, σας συνιστούμε να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και να μην παρασυρθείτε σπεύδοντας για αιτήσεις επιστροφής των εισφορών σας, σε δικηγορικά γραφεία.   

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας

Νώντας Αθανασιάδης    Αντώνης Στεφανογιάννης

Δείτε σχετικά

Τι αφορά η ειδική εισφορά 1% υπέρ ΤΠΔΥ-Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων | Επεξηγήσεις 

Επιστροφή του 1% υπέρ ΤΠΔΥ: Δεν υπάρχει νομική βάση παρά μόνον από 25.11.2022 επισημαίνει η ΠΟΣΥΠ

Οδηγίες επιστροφής 1% από ΤΠΔΥ (Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων) – Υπόδειγμα αίτησης 

Πριν φύγετε

Τι θα συζητηθεί στο ΚΥΣΔΙΠ την Πέμπτη 18 Απριλίου 2024 | Ενημέρωση 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση