Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΣΥΠΥΥΠ: Οι πιστώσεις για τις δαπάνες Δ/νσεων Εκπ/σης και ΚΕΔΑΣΥ να έρθουν στο Υπ. Παιδείας-Κτηριολογικά ΔΙΠΕ Αρτας-ΔΙΔΕ Πειραιά

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΣΥΠΥΥΠ: Οι πιστώσεις για τις δαπάνες των Δ/νσεων Εκπ/σης και ΚΕΔΑΣΥ να έρθουν στο Υπ. Παιδείας-Ενέργειες για το κτιριολογικό πρόβλημα της ΔΙΠΕ Αρτας και της ΔΙΔΕ Πειραιά.

ΣΥΠΥΥΠ

Οι πιστώσεις για τις κτιριολογικές και λειτουργικές δαπάνες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των ΚΕΔΑΣΥ να επιστρέψουν στο ΥΠΑΙΘΑ ζητά από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΠΕΠΘ (ΣΥΠΥΥΠ), ενημερώνοντας ταυτόχρονα για τις ενέργειες του ΣΥΠΥΥΠ για το κτιριολογικό πρόβλημα της ΔΙΠΕ Άρτας και της ΔΙΔΕ Πειραιά και ότι την Παρασκευή 12.04.2024, σε συνεργασία με τους εργαζομένους της ΔΙΠΕ Άρτας, προέβη σε δυναμική κινητοποίηση στην ΔΙΠΕ Άρτας και ενημέρωση των αρμόδιων φορέων και των τοπικών- περιφερειακών ΜΜΕ.

Ακολουθεί η επιστολή του ΣΥΠΥΥΠ στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ, το Δελτίο Τύπου για την επιτακτική ανάγκη άμεσης μεταστέγασης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας και η απάντηση της Περιφέρειας Αττικής για τη στέγαση της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά.

Α. Επιστολή ΣΥΠΥΥΠ στο ΥΠΑΙΘΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ.Ε.Π.Θ  (ΣΥΠΥΥΠ)

Α. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι

Ιστοσελίδα: www.sypyp.gr

Ε-mail: sypyyp@gmail.com

Αθήνα 15/04/2024

Aρ. Πρωτ.: 22

Προς: -Υπουργό Παιδείας κ. Κ. Πιερρακάκη

Κοιν: – Γενικό Γραμματέα κ. Ι. Κατσαρό – Μέλη μας

Θέμα: «Ενέργειες του ΣΥΠΥΥΠ για το κτιριολογικό πρόβλημα της ΔΙΠΕ Άρτα και της ΔΙΔΕ Πειραιά -Τροπολογία για την επιστροφή των πιστώσεων από τις αιρετές περιφέρειες, πίσω στο ΥΠΑΙΘΑ»

Κύριε Υπουργέ,

Ο ΣΥΠΥΥΠ, την Παρασκευή 12-04-2024, σε συνεργασία με τους εργαζομένους της ΔΙΠΕ Άρτας, προέβη σε δυναμική κινητοποίηση στην ΔΙΠΕ Άρτας και ενημέρωση των αρμόδιων φορέων και των τοπικών- περιφερειακών ΜΜΕ (επισυνάπτεται το σχετικό Δελτίο Τύπου) ως ένδειξη διαμαρτυρίας που έχει πλέον μετατραπεί σε αγανάκτηση, σχετικά με το κτιριολογικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η εν λόγω υπηρεσία. Αν και η ακαταλληλότητα του κτηρίου που στεγάζει την ΔΙΠΕ Άρτας, είναι ευρέως γνωστή όπως και η ανάγκη άμεσης μεταστέγασής της σε κτήριο που θα πληροί τις προδιαγραφές μιας σύγχρονης δημόσιας υπηρεσίας, παρατηρείται μία πρωτοφανής και ακατανόητη κωλυσιεργία από πλευράς της Περιφέρεια Ηπείρου καθώς οι όροι χρονικής διάρκειας της μίσθωσης που θέτει η τελευταία, καθιστούν επανειλημμένως την προκήρυξη άγονη.

Ακόμη η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, ανταποκρινόμενη και συνεισφέροντας στις ενέργειές μας για την επίλυση του κτιριολογικού προβλήματος της ΔΙΔΕ Πειραιά, εξασφάλισε έγγραφη απάντηση από την Περιφέρεια Αττικής για την επίλυση του προβλήματος (επισυνάπτεται). Υπενθυμίζουμε ότι η ΔΙΔΕ Πειραιά αντιμετωπίζει σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα καθώς από την 1-7-2023 λειτουργεί διαμοιρασμένη σε δύο διαφορετικά κτίρια, με μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, καθιστώντας προβληματική την λειτουργία της. Ελπίζουμε οι υποσχέσεις της Περιφέρειας Αττικής να γίνουν σύντομα πράξη!

Κύριε Υπουργέ,

Θεωρούμε ότι είναι πλέον η ώρα αναγνώρισης της πολιτικής ευθύνης και της ανάληψης σχετικών πρωτοβουλιών σχετικά με το κτιριολογικό ζήτημα που αντιμετωπίζουν πολλές εκ των υπηρεσιών μας. Ένα ζήτημα που δυστυχώς εσείς κληρονομήσατε από τους προκατόχους σας, οι οποίοι δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά στο σύνολό του. Ένα ζήτημα που λειτουργεί όχι μόνο ως τροχοπέδη για την αποδοτικότητα των συναδέλφων μας και την ποιοτική παροχή υπηρεσιών στην σχολική κοινότητα και στους εξυπηρετούμενους πολίτες, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύεται και από σοβαρότατες ελλείψεις που αφορούν στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.

Διότι, χτες ήταν οι υπηρεσίες της Δ΄ Αθήνας και του Πειραιά, σήμερα της Άρτας, αύριο ποιος; Σάμος, Θεσπρωτία και άλλοι νομοί αντιμετωπίζουν ήδη κτιριολογικά προβλήματα. Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όπου οι συνάδελφοί μας εργάζονται «στοιβαγμένοι» ο ένας επάνω στον άλλον, Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με κατεστραμμένο δάπεδο που θυμίζει χωράφι, Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με τα αρχεία τους να στοιβάζονται άτακτα και άναρχα σε κλιμακοστάσια, γύρω από γραφεία, ακόμη και σε μπαλκόνια!

Προβλήματα που αφορούν όχι μόνο στην ακαταλληλότητα των χώρων αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και στην αδυναμία διασφάλισης των στοιχειωδών συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας κατά παράβαση κάθε διάταξης νόμου. Αποκορύφωμα, ο σοβαρός τραυματισμός στην σπονδυλική στήλη, συναδέλφισσάς μας στην Δ΄ Αθήνας εξαιτίας της αποκόλλησης και πτώσης παραθύρου με αποτέλεσμα τη νοσηλεία της στο νοσοκομείο. Ατύχημα για το οποίο ο ΣΥΠΠΥΠ προέβη άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ενημέρωσης των αρμοδίων και καλύπτοντας κάθε νομική δαπάνη για την διεκδίκηση  αποζημίωσης της συναδέλφισσάς μας από το Δημόσιο.

Βέβαια, τίποτε από τα παραπάνω δε θα συνέβαινε εφόσον οι πιστώσεις για τις κτιριολογικές και λειτουργικές δαπάνες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των ΚΕΔΑΣΥ, είχαν επιστρέψει πίσω στο ΥΠΑΙΘΑ.

Με αποκλειστική ευθύνη της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘΑ, παρατηρείται το παράδοξο και μοναδικό ίσως φαινόμενο σε ολόκληρη τη δημόσια διοίκηση, οι αιρετές περιφέρειες του Υπουργείου Εσωτερικών να είναι εκείνες που αναλαμβάνουν την κάλυψη των εξόδων μίσθωσης κτιρίων και των λειτουργικών δαπανών των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘΑ! Παρ΄ όλο, δηλαδή, που οι διοικητικοί υπάλληλοι των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘΑ υπάγονται οργανικά, διοικητικά και πειθαρχικά στο Υπουργείο Παιδείας, η κάλυψη των κτιριολογικών και λειτουργικών δαπανών των Υπηρεσιών τους, διέπεται μέχρι και σήμερα από ένα αναχρονιστικό νομοθετικό πλαίσιο, από ένα πλαίσιο που στηρίζεται σε ανάγκες και προϋποθέσεις του παρελθόντος.

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης οφείλουν να παραμένουν προσηλωμένες μόνο στον επιχειρησιακό  τους στόχο, δηλαδή, στην εποπτεία των Σχολικών Μονάδων και στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και όχι να ασχολούνται με ζητήματα που αφενός δεν θα έπρεπε να υφίστανται και αφετέρου δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.

Κύριε Υπουργέ,

Σας καλούμε να επιληφθείτε του θέματος ώστε να δοθεί οριστική λύση στο χρόνιο αυτό πρόβλημα με κατάλληλη διάταξη νόμου για την επιστροφή των πιστώσεων των κτιριολογικών και λειτουργικών δαπανών, από τις αιρετές περιφέρειες, πίσω στο ΥΠΑΙΘΑ.

Ο ΣΥΠΥΥΠ, σε συνεργασία με τους εργαζομένους των πολύπαθων υπηρεσιών μας, θα εξακολουθήσει να στέκεται αρωγός και συμπαραστάτης στον αγώνα για την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων εξαντλώντας κάθε υπηρεσιακό και συνδικαλιστικό μέσο μέχρι την τελική τους διευθέτηση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας

Νώντας Αθανασιάδης      Αντώνης Στεφανογιάννης

Β. Δελτίο Τύπου

Επιτακτική ανάγκη άμεσης μεταστέγασης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας στεγάζεται σε ένα ακατάλληλο κτίριο, συνολικής επιφανείας περίπου 245τ.μ. (μαζί με κοινόχρηστους χώρους και μπαλκόνια), ανεπαρκούς για τις  ανάγκες των εργαζομένων και ακατάλληλης σύμφωνα με την έγκριση του κτιριολογικού προγράμματος από το Τμήμα Ά Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΥΠΑΙΘΑ που αναφέρεται σε 690τ.μ. (ΑΔΑ:ΨΣ5Χ46ΜΤΛΗ-Τ7Β).

      Ένα κτήριο ακατάλληλο για τις εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων, το οποίο μάλιστα παρουσιάζει συχνές βλάβες (σχετ. τα υπ’αριθμ.πρωτ.4939/10-8-2022 & 1188/10-2-2023 έγγραφα της Διεύθυνσης ΠΕ Άρτας) με αποκορύφωμα  την  πυρκαγιά στον κεντρικό ηλεκτρολογικό του πίνακα, γεγονός που κατεγράφη και στο βιβλίο συμβάντων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (υπ’άριθμ.3391/12-01-2021 Απόσπασμα του Βιβλίου Συμβάντων της Π.Υ.) θέτοντας σε κίνδυνο την  ασφάλεια των εργαζομένων.

Κρίνεται έτσι αναγκαία και επιβεβλημένη η άμεση μεταστέγασή της ΔΙ.Π.Ε. Άρτας σε κτήριο επαρκούς επιφάνειας που θα πληροί τις νόμιμες προδιαγραφές και θα εξασφαλίζει τις απαιτούμενες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει στις διακηρύξεις δημοπρασίας να απαλειφθεί ο «καταχρηστικός» όρος που ορίζει ως χρονική διάρκεια της μίσθωσης νέου ακινήτου για την μεταστέγαση της ΔΙ.Π.Ε. Άρτας, μόλις τα τέσσερα (04) έτη. Όρος που λειτουργεί αποτρεπτικά, όταν σε μισθώσεις ακινήτων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Δημοσίου είθισται να ορίζεται χρονική διάρκεια τουλάχιστον δώδεκα (12) ετών (ν.3130/2003 αρ.4).

Λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη δυσκολία που υπάρχει στην περιοχή για την εύρεση κατάλληλων κτιρίων που πληρούν όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές για τη στέγαση μιας δημόσιας υπηρεσίας, ο περιοριστικός  όρος των τεσσάρων (04) ετών που τίθεται στη διακήρυξη, λειτουργεί ως ανυπέρβλητος αποτρεπτικός παράγοντας για κάθε υποψήφιο εκμισθωτή, καθώς ο τελευταίος θα κληθεί να προβεί σε σημαντικές δαπάνες για την αναμόρφωση του κτιρίου, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μίας δημόσιας υπηρεσίας, εν προκειμένω της ΔΙ.Π.Ε. Άρτας και πριν προλάβει να κάνει απόσβεση αυτών των δαπανών, θα έχει εκπνεύσει η χρονική διάρκεια της  μίσθωσης. Κατ΄ επέκταση, όσο υπάρχει ο ανωτέρω αποτρεπτικός όρος της 4ετίας, η δημοπρασία θα κηρύσσεται άγονη, εκτός βέβαια και αν αυτό είναι το ζητούμενο…

      Στη βάση όλων των παραπάνω, αιτούμαστε συνάντηση εκπροσώπων των εργαζομένων της ΔΙ.Π.Ε. Άρτας και του σωματείου μας (ΣΥΠΥΥΠ)  με την Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου κ. Σταυρούλα Μπότση- Μπραΐμη και τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου κ. Α. Καχριμάνη τον οποίο καλούμε να προβεί στην τροποποίηση του αποτρεπτικού όρου των τεσσάρων (04) ετών για τη χρονική διάρκεια μίσθωσης νέου ακινήτου, ώστε να τελεσφορήσει  επιτυχώς η δημοπρασία.

 Οι εργαζόμενοι της ΔΠΕ  ΑΡΤΑΣ

__________________________

Γ. Περιφέρεια Αττικής

«Στέγαση της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά»

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 161/2000 – ΦΕΚ 145/Α΄ /2000 μεταφέρθηκε στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (νυν Περιφέρειες) η αρμοδιότητα για:

«Την μέριμνα για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ και με μίσθωση ακινήτων, καθώς και η αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών αυτών».

Oι Υπηρεσίες της εν λόγω Δ/νσης, στεγάζονταν σε μισθωμένους από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πειραιά, (νυν Περιφέρεια Αττικής) χώρους ακινήτου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 35 στον Πειραιά, συνολικής επιφάνειας 1.404 τ.μ. Η διάρκεια των ανωτέρω συμβάσεων έχει λήξει και η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζει να καταβάλλει στους ιδιοκτήτες αποζημίωση χρήσης για τους χώρους αυτούς, βάσει της παρ. 30 του Ν. 4447/2016 και για όσο χρόνο παραμένει η Υπηρεσία εντός του κτιρίου, έως την αποχώρηση από αυτό.

Προχώρησε δε στην έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας μίσθωσης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου, καθώς η σύμβαση μίσθωσης είχε λήξει, χωρίς όμως να υπάρχει αποτέλεσμα.

Κατόπιν νέας διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 242/1996, υπεγράφη το από 2-3-2023 Ιδιωτικό Συμφωνητικό, με το οποίο μισθώθηκε χώρος συνολικής επιφανείας επτακοσίων εικοσιπέντε (725) τ.μ. στον Γ΄ όροφο ακινήτου επί της οδού Μαυρομιχάλη 3 στον Πειραιά, με διάρκεια μίσθωσης εννέα (9) έτη από την ημερομηνία παράδοσής του (25-09-2023). Στο νέο μισθωμένο χώρο μεταφέρθηκε μέρος της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά που προηγουμένως στεγαζόταν στα γραφεία του Γ΄ ορόφου και στο υπό στοιχεία ΣΤ-1 γραφείο του ΣΤ΄ ορόφου, συνολικής επιφανείας 395 τ.μ. του ακινήτου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 35 στον Πειραιά.

Η μεταφορά των Υπηρεσιών έγινε με βάση τη λειτουργικότητά τους στο νέο κτίριο και παρέμειναν στο παλαιό οι Υπηρεσίες οι οποίες δύναται να λειτουργούν αυτόνομα. Μεταφέρθηκαν υπηρεσίες της Δ.Δ.Ε. και συγκεκριμένα: το Τμήμα Α΄ Διοικητικού, το Τμήμα Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, το Γραφείο Πρωτοκόλλου και το Γραφείο Σχολικών δραστηριοτήτων, δυναμικότητας σαράντα (40) περίπου ατόμων και παράμειναν στο κτίριο επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 35 στον Πειραιά οι Οικονομικές Υπηρεσίες, η Δ/νση Προσωπικού, η Δ/νση Πληροφορικής, η Γραμματεία του Προϊστάμενου της Δ/νσης και η Γραμματεία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου (ΠΥΣΔΕ) δυναμικότητας σαρανταπέντε (45) περίπου ατόμων.

Οι χώροι του κτιρίου εκκενώθηκαν και παραδόθηκαν, προκειμένου να σταματήσει η καταβολή από την Περιφέρεια Αττικής αποζημίωσης χρήσης στον ιδιοκτήτη τους. Βάσει των ανωτέρω και κατόπιν του σχετικού ερωτήματος του Κ.Κ.Ε. σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

Α) Για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε νέο, λειτουργικό και σύμφωνα με τους κτιριολογικούς κανονισμούς κτίριο, η Περιφέρεια Αττικής θα προβεί άμεσα στη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 στ. β΄ του Π.Δ. 242/1996, σύμφωνα με το οποίο: «Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται δημοπρασία στις ακόλουθες περιπτώσεiς: α)…. β)Όταν η μίσθωση καλύπτει τις ανάγκες επεκτάσεως ήδη εγκατεστημένης υπηρεσίας σε μη μισθωμένα διαμερίσματα του μισθίου ή παρακείμενου οικήματος, αλλά μόνο για χώρο μικρότερο του ήδη μισθωμένου και το πολύ μέχρι τη λήξη της κύρια συμβάσεως και γ)…». Η νέα μίσθωση θα τεθεί υπόψη των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής και εφόσον αποφασίσει για τη συνέχιση της διαδικασίας, θα γίνει πρόσκληση ιδιοκτητών για κατάθεση φακέλου προσφοράς ακινήτου, με δημοσίευση στον τύπο και στο site της Περιφέρειας, προς αναζήτηση κατάλληλων χώρων εντός ή πλησίον του ήδη μισθωμένου κτιρίου.

Β)Το μηνιαίο μίσθωμα που καταβάλλει η Περιφέρεια Αττικής για τους χώρους του ακινήτου επί της οδού Κ. Μαυρομιχάλη 3 και Κάστορος στον Πειραιά, ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων εκατό ευρώ (10.100,00 €/ μήνα) ήτοι εκατόν εικοσιμία χιλιάδες διακόσια ευρώ (121.200,00€/έτος) ανά έτος.

Δείτε επίσης

Απάντηση ΜΤΠΥ και Περιφέρειας Αττικής για το κτήριο των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας και του 1ου ΚΕΔΑΣΥ Δ΄ Αθήνας

ΕΝΕΡΥΠ: Συστέγαση Δ/νσεων Εκπ/σης και ΚΕΔΑΣΥ με νυχτερινή επιχείρηση, χώρο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών της νύχτας 

Δείτε επίσης

Οδηγίες επιστροφής 1% από ΤΠΔΥ (Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων) – Υπόδειγμα αίτησης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση