Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Σύσταση 721 οργανικών θέσεων κλάδων Πρωτοβάθμιας-Ορισμός οργανικών κλάδων Δευτεροβάθμιας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Σύσταση 721 οργανικών θέσεων κλάδων Πρωτοβάθμιας-Ορισμός οργανικών κλάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης-Τροπολογία στη Βουλή.

Σύσταση 721 οργανικών θέσεων κλάδων Πρωτοβάθμιας

Κατατέθηκε Τροπολογία υπ. αριθμ. 920/99 8.6.2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται διάταξη με ρυθμίσεις για οργανικές θέσεις σε κλάδους του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα

Α. Συστήνονται, πλέον των υφιστάμενων, επτακόσιες είκοσι μία (721) οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με μεταφορά ισάριθμων θέσεων από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Β. Ορίζονται οι οργανικές θέσεις των νέων κλάδων της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α’ 38) του εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Γ. Ορίζονται οι οργανικές θέσεις κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Εκθεση

Συνιστώνται 721 νέες θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με μεταφορά ισάριθμων θέσεων από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στους κλάδους ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ, ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και στους κλάδους/ειδικότητες ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ: ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ και ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ και αποτυπώνονται οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις κλάδων εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων, αλλά και ο διορισμός νέων, μόνιμων εκπαιδευτικών.

Η σύσταση επιπλέον οργανικών θέσεων

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τους κλάδους ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ, ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και στους κλάδους/ειδικότητες ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ: ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ και ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, συμβάλει στην αντιμετώπιση των πραγματικών αναγκών που υφίστανται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Αντιστοίχως

η αποτύπωση των υφιστάμενων οργανικών θέσεων κλάδων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αναγκαία για την εύρυθμη υλοποίηση διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών

______________

Δείτε αναλυτικά τη διάταξη
Άρθρο 4
Ρυθμίσεις για οργανικές θέσεις σε κλάδους του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1. α) Συστήνονται, πλέον των υφιστάμενων, επτακόσιες είκοσι μία (721) οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με μεταφορά ισάριθμων θέσεων από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στους κλάδους ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ, ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και στους κλάδους/ειδικότητες ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ: ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ και ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ως ακολούθως:

ΚΛΑΔΟΣ                      ΑΡΙΘΜΟΣ
                         ΘΕΣΕΩΝ 
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ                  7   
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ                 40   
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ                305  
ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ     ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 89   
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                94   
ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 171  
ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 15 
ΣΥΝΟΛΟ          721

 

β) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων oι θέσεις της περ. α’ κατανέμονται άπαξ σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ανά περιοχή μετάθεσης και σε σχολικές μονάδες.

γ) Οι οργανικές θέσεις κατά κλάδο/ειδικότητες που συστήνονται και κατανέμονται σύμφωνα με τις περ. α’ και β’, διατίθενται για την οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων και την εξέταση εμπρόθεσμων αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2020-2021, οι οποίες δεν ικανοποιήθηκαν ως προς οποιαδήποτε επιλογή.

Οι οργανικές θέσεις που απομένουν κενές, μετά την εξέταση των ως άνω αιτήσεων μετάθεσης, διατίθενται για διορισμό.

2. α) Οι οργανικές θέσεις των νέων κλάδων της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α’ 38) του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζονται ως εξής :

ΚΛΑΔΟΣ                   ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΔΕ02                    295      
ΤΕ02                    314      
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ          1.915     
ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ                2.863     
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ               3.342     
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ      915      
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ              2.246     
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ              1.356     
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ              721      
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ           138      
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ              5.938     
ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ -ΕΥΕΞΙΑΣ       2.127     
ΠΕ88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1.635     
ΠΕ89 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ          332      
ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ                110      
ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 76  
ΣΥΝΟΛΟ        24.323

 

β) Οι οργανικές θέσεις των κλάδων ΤΕ01.04 ΨΥΚΤΙΚΟΙ, ΤΕ01.06 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΤΕ01.07 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ, ΤΕ01.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ, ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ, ΤΕΟ1.2Ο ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ, ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ, ΤΕΟ1.29 ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΕΟ1.3Ο ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ – ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ, ΤΕΟ1.31 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (BOHO. ΑΚΤΙΝ.) και ΔΕ01.05 ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ, ΔΕΟ1.13 ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ, ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ, ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ, ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ, όπως αυτοί απαρίθμούνται στις περ. Β’ (ΤΕ Κατηγορία) και Γ’ (ΔΕ Κατηγορία) της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζονται ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ                   ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΤΕ01.04 ΨΥΚΤΙΚΟΙ              108      
ΤΕ01.06 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ            106      
ΤΕ01.07 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ            66      
ΤΕ01.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ         114      
ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ             327      
ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ             8       
ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ          18      
ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ           26      
ΤΕ01.29 ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  18      
ΤΕΟ 1.30 ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ - ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ   28      
ΤΕΟ 1.31 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΒΟΗΘ. 8       
ΑΚΤΙΝ.)                          
ΔΕ01.05 ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ              2       
ΔΕ01.13 ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ              2       
ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ - ΡΑΠΤΙΚΗΣ         6       
ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ          6       
ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ             19      

 ΣΥΝΟΛΟ 862

Δείτε σε μορφή pdf ολόκληρη την Τροπολογία ΥΠΑΙΘ 8-6-2021

Δείτε επίσης

ΟΛΜΕ-Ωρολόγια Προγράμματα: Αίτημα συνάντησης με ΥΠΑΙΘ για Κοινωνικές Επιστήμες-Καλλιτεχνική Παιδεία
ΠΕΕΚΕ: Κατεπείγουσες δράσεις εν όψει πλήρους απουσίας των μαθημάτων Κοινωνικών Επιστημών από το Λύκειο
Ψήφισμα-Κοινωνικές Επιστήμες: Για την επαναφορά τους στο Λύκειο

Πριν φύγετε

Self test-Φαρμακεία τέλος: Πιθανότατα δωρεάν διανομή από σούπερ μάρκετ από 19 Ιουνίου και μετά
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση