Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα/Τα αόρατα παιδιά: Πραγματοποίηση 3 Εργαστηρίων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα/Τα αόρατα παιδιά: Πραγματοποίηση 3 Εργαστηρίων Τετάρτη 26.04.2023, Πέμπτη 04.05.2023 και Τετάρτη 10.05.2023.

Τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα/Τα αόρατα παιδιά

3 Εργαστήρια συνολικής διάρκειας 15 ωρών στο πλαίσιο του ΄Εργου “Τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα/Τα αόρατα παιδιά“, θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά τις ημέρες Τετάρτη 26.04.2023, Πέμπτη 04.05.2023 και Τετάρτη 10.05.2023.

Τα Εργαστήρια θα αναπτυχθούν με την μεθοδολογία της αμοιβαίας μάθησης και αλληλεκπαίδευσης στην βάση γνώσεων και βιωματικών εμπειριών, ως παράλληλη δράση του ΄Εργου που πραγματοποιεί το Δίκτυο “Δικαίωμα Οικογένεια” ως φορέας υλοποίησης και συνεχίζει να υλοποιείται μέχρι το τέλος Ιουνίου 2023, με στόχο την ανάδειξη των ανισοτήτων  που βιώνουν τα παιδιά που ζουν σε ιδρύματα.

Ακολουθεί σχετική Ανακοίνωση

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Β΄ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

ΕΡΓΟ: «Τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα/Τα αόρατα παιδιά»

Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος του Δικτύου Αναδόχων Γονέων και Εθελοντών, ως Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών  στον τομέα του συστήματος της Κοινωνικής Φροντίδας Ανηλίκων και πώς μπορεί να δράσει συμπληρωματικά και υποβοηθητικά στις κρατικές και τις δημοτικές υπηρεσίες, τους πολίτες που χρειάζονται ενημέρωση και υποστήριξη, στα παιδιά που διαβιώνουν σε δύσκολες οικογενειακές συνθήκες ή διαβιώνουν σε ιδρύματα; Χρειάζονται νέες πρωτοβουλίες για την αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής φροντίδας των ανηλίκων; Αρκούν οι πρωτοβουλίες της Διοίκησης ή των δημοσίων φορέων υπό της εποπτεία τους, για να επέλθει  πραγματική μεταρρύθμιση προς όφελος των παιδιών σε ένα σύστημα που επί  έναν αιώνα έχει αλλάξει ελάχιστα τις παραμέτρους του; Αποτελεί ο εθελοντισμός στο πλαίσιο της παροχής φροντίδας σε ευπαθείς ανήλικους  ( σε ίδρυμα, σχολείο, νοσοκομείο, ανάδοχες οικογένειες) ένα αναγκαίο μέτρο ουσιαστικής συμβολής στην βελτίωση των συνθηκών ανατροφής τους, στην κοινωνικοποίηση, στην προστασία των δικαιωμάτων του όπως αυτά προβλέπονται από τις Συμβάσεις, Εκθέσεις, Διαπιστώσεις για τα Δικαιώματα του Παιδιού; Αρκεί η προαιρετική ανάπτυξη του εθελοντισμού στις Μονάδες Παιδικής Προστασίας όπως προβλέπει η πρόσφατη Υπουργική Απόφαση της Υφ. Κοινωνικών Υποθέσεων για τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των ΜοΠΠ που ανήκουν σε ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς φορείς ή η συμμετοχή των εθελοντών υπό το πρίσμα μιας οργανωμένης και εκπαιδευμένης ομάδας προσώπων που παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες σε παιδιά και νέους, θα έπρεπε να αποτελεί έναν «εκ των ων ουκ άνευ» πυλώνα προστασίας των ανηλίκων που φέρνει σε επαφή και εξισορροπεί τον ιδρυματικό τρόπο ζωής με τις κοινωνικές ανάγκες των παιδιών και πώς θα μπορούσε αυτό να επιτευχθεί;

Αυτά είναι τα ζητήματα που θα αναπτύξουμε στη Β΄ Δράση Ανάπτυξης Ικανοτήτων του «Δικτύου» στο πλαίσιο του ΄Εργου «Τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα/Τα αόρατα παιδιά»  σε 3 εργαστήρια συνολικής διάρκειας 15 ωρών προς 12 στελέχη, μέλη και φίλους,  που θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά σε τρεις  5ωρες συνεδρίες, ώρες 17:00 – 20:45, τις ημέρες Τετάρτη 26/4/2023, Πέμπτη 4/5/2023 και Τετάρτη 10/5/2023.

Τα Εργαστήρια θα αναπτυχθούν με την μεθοδολογία της αμοιβαίας μάθησης και αλληλεκπαίδευσης στην βάση γνώσεων και βιωματικών εμπειριών, ως παράλληλη δράση του ΄Εργου που πραγματοποιεί το Δίκτυο «Δικαίωμα Οικογένεια» ως φορέας υλοποίησης και συνεχίζει να υλοποιείται μέχρι το τέλος Ιουνίου 2023, με στόχο την ανάδειξη των ανισοτήτων  που βιώνουν τα παιδιά που ζουν σε ιδρύματα. Η αντιμετώπιση που προτείνεται και εφαρμόζεται είναι μέσω της μεταφοράς γνώσης προς τους εργαζόμενους του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας ανηλίκων, για τον τρόπο και την ποιότητα εφαρμογής ενεργητικών μοντέλων φροντίδας οικογενειακού τύπου και της ενημέρωσης και ευαισθητοποίηση του γενικού κοινού για την ανάγκη να μεταρρυθμιστεί άμεσα το σύστημα φροντίδας για τα παιδιά που οι συνθήκες της ζωής τους τα οδήγησαν στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας.

Το ανωτέρω Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΑCTIVE CITIZENS FUND με φορείς διαχείρισης το Ίδρυμα Μποδοσάκη και την Οργάνωση «SolidarityNow» με χρηματοδότηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants).

Στόχος των εργαστηρίων επιμόρφωσης των στελεχών,  μελών  και φίλων του φορέα  είναι η ενδυνάμωση του Δικτύου σε θέματα οργάνωσης  εθελοντισμού για τη διασφάλιση της σταθερότητας, της διάρκειας, της  ασφάλειας και της ποιότητας των παρεχόμενων εθελοντικών  υπηρεσιών από την οργάνωση. Ενδεικτικά  οι ενότητες που θα αναπτυχθούν  είναι:

  1. Συμμετοχικός σχεδιασμός και αξιοποίηση ιδεών, 2. Διαχείριση ανθρώπινων πόρων 3. Αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης 4. Θεωρητικές ενότητες στην  επιμόρφωση εθελοντών, διαχείριση, συντονισμός, αξιολόγηση εθελοντών 5. Κατανόηση του ρόλου, τα ορίων και των υποχρεώσεων  του εθελοντή (SOPs) 6.Κατανόηση του θεωρητικού, νομικού και οργανωτικού πλαισίου 7.Κατανόηση των στόχων του Δικτύου 8. Ο εθελοντής στο σύστημα Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας: Ειδικότερες γνώσεις και προϋποθέσεις.

Τις συνεδρίες θα συντονίσουν μετά από σχετικές εισηγήσεις οι Σπύρος Ψύχας (δύο συνεδρίες) και ο Γιώργος Μόσχος (μία συνεδρία).

Ο κ. Σπύρος Ψύχας είναι στέλεχος με πολυετή εμπειρία στην οργάνωση και εκπαίδευση εθελοντών σε περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις, σε θέματα επικοινωνίας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Εξειδίκευση στη μεθοδολογία  παροχής εθελοντικών υπηρεσιών σε ειδικές κοινωνικές ομάδες, σε θέματα τύπου και ευαισθητοποίησης πολιτών. Συνεργάτης του Ελληνικού Δικτύου για την Καταπολέμηση της Φτώχειας σχετικά με τη συλλογή ερευνητικών δεδομένων και τη σύνταξη της Ετήσιας Αναφοράς για τη Φτώχεια (Poverty Watch 2022).  Συνεργάτης του ΚΕΚΜΟΚΟΠ του Παντείου και της ομότιμης καθηγήτριας Όλγας Στασινοπούλου για την υλοποίηση της διακρατικής έρευνας VOLMED για τις εθελοντικές οργανώσεις τη Μεσόγειο (1995-1997). Υπεύθυνος πρακτικής για τα εκπαιδευτικά σεμινάρια του ΚΕΚ του ΕΟΚΦ για εκπαίδευση στελεχών της Πρόνοιας για θέματα εθελοντών.(2003-2004).

Ο κ. Γιώργος Μόσχος σπούδασε νομικά στην Αθήνα και εγκληματολογία (Μ.Phil) στο Λονδίνο. Επιμορφώθηκε σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων, διοργάνωσης κέντρων νεότητας και θεατροπαιδαγωγικής. Εργάστηκε εμψυχώνοντας και στηρίζοντας παιδιά και εφήβους και προωθώντας τα δικαιώματά τους. Εκπαίδευσε ενήλικους επαγγελματίες και εθελοντές στα πεδία της εξειδίκευσής του. Το 2003 διορίστηκε ως ο πρώτος Συνήγορος του Παιδιού (Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού) και υπηρέτησε σε αυτή τη θέση μέχρι και τον Ιανουάριο του 2018. Στο πλαίσιο της αποστολής του επικοινώνησε με χιλιάδες παιδιά και επαγγελματίες που εργάζονται μαζί τους, σε σχολεία, ιδρύματα ή αλλού, υποστήριξε τα δικαιώματά των παιδιών και τη συστηματική ακρόαση των απόψεων τους, συμμετείχε σε επιτροπές και δίκτυα, είχε την ευθύνη έκδοσης πορισμάτων και ειδικών εκθέσεων για τα δικαιώματα των παιδιών, κατέθεσε σε επιτροπές της Βουλής και συμμετείχε σε μεγάλο αριθμό συνεδρίων και διασκέψεων στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Θήτευσε ως Πρόεδρος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού για σειρά ετών. Συνεργάστηκε πολύπλευρα με το Συμβούλιο της Ευρώπης και με άλλους διεθνείς οργανισμούς για την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών. Είναι συνιδρυτής της Πρωτοβουλίας για το Άρθρο 12 (ΠΡΩΤΑ.12), που σκοπεύει στην ενίσχυση του δικαιώματος των παιδιών να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Πληροφορίες για την συμμετοχή στα Εργαστήρια στα τηλέφωνα 2310.288010 και 6977831631 και δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο email: diktyo.anadochon.goneon@gmail.com.

Δείτε επίσης

Επιμορφωτικά σεμινάρια ΙΠΕΜ-ΔΟΕ: Πρόσκληση επιμορφούμενων και επιμορφωτών εκπαιδευτικών και ΕΕΠ 

Διαδικτυακές επιμορφώσεις ΠΔΕ Αττικής: Το επιμορφωτικό υλικό των 38 εκδηλώσεων 

Εξετάσεις Ελληνικής Pisa 2023: Τετάρτη 10.05 με συμμετοχή 300 Δημοτικών και 300 Γυμνασίων | Απόφαση

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση